• Функціональний стан ендотелію у дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит. 
До змісту

Функціональний стан ендотелію у дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит. 

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2014.2(58):70-75; doi 10.15574/SP.2014.58.70 
 

Функціональний стан ендотелію у дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит. 
 

Бережний В. В., Романкевич І. В.

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна 

Мета: дослідити стан функції ендотелію за допомогою комплексу показників та визначення факторів, які на неї впливають. 
 

Пацієнти і методи. З 2011 по 2013 рр. було обстежено 37 дітей, хворих на ЮРА, 18 хлопчиків та 19 дівчаток. Середній вік дітей основної групи склав 11,87±0,56 року, середня тривалість захворювання — 3,45±0,6 року. Для аналізу стану ендотелію використано показники ендотелійзалежної дилатації плечової артерії (ЕЗВД) та реактивної гиперемії (РГ) після дефляції і на 5 хв на плечовій артерії, величину напруження зсуву (НЗ) та коефіцієнт вазодилятації (КВ). 
 

Результати. У хворих на ЮРА дітей спостерігається зниження показників ЕЗВД порівняно із здоровими дітьми, як після дефляції, так і на 5 хв, РГ на 5 хв та КВ (р<0,05).У 10 (27%) хворих дітей спостерігалась негативна реакція у вигляді спазму плечової артерії. Не виявлено достовірних відмінностей між показниками НЗ у хворих та здорових дітей. 
 

Висновки. Основними факторами, які впливають на функціональний стан ендотелію, є активність захворювання, кількість уражених суглобів та запальні маркери (рівень серомукоїдів та СРПhs у сироватці крові), рівень АТ та його добовий профіль і медикаментозна терапія (системні глюкокортикостероїди, фолієва кислота). 
 

Ключові слова: ювенільний ревматоїдний артрит, ендотеліальна дисфункція. 
 

Література:

1. Виноградов АА. 2006. Вазомоторная форма эндотелиальной дисфункции при системных васкулитах и системных заболеваниях соединительной ткани. Автореф дис канд мед наук.

2. Волосовець ОП, Кривопустов СП, Мороз ТС. 2007. Патогенетична роль оксиду азоту та ендотеліальної дисфункції в розвитку захворювань серцево-судинної системи у дітей. Здоровье ребёнка. 2(5): 33—38.

3. Головченко ЮИ, Трещинская МА. 2008. Обзор современных представлений об эндотелиальной дисфункции. CONSILIUM MEDICUM Ukraina. 11: 38—40.

4. Гончаренко Н И. 2010. Инструментальная диагностика ранних нарушений эндотелиальной функции у детей. Здоров’я України. 2(13): 50—51.

5. Клименко МО, Атаман ЮО. 2007. Атеросклероз як запалення. Експеримент та клін медицина. 4: 4—12.

6. Лупинская ЗА. 2003. Эндотелий сосудов — основной регулятор местного кровотока. Вестн Кыргызкого Российского славянского ун-та. 7: 14—18.

7. Bots ML, Westerink J, Rabelink TJ, de Koning EJP. 2005. Assessment of flow-mediated vasodilatation (FMD) of the brachial artery: effects of technical aspects of the FMD measurement on the FMD response. European Heart Journal. 26(4): 363—368. http://dx.doi.org/10.1093/eurheartj/ehi017; PMid:15618057

8. Bacon Р. 2005. Atherosclerosis in Rheumatoid Arthritis. Rheumatologia. 21(3): 118—120.

9. Vlahos AP, Theocharis P, Bechlioulis A et al. 2011. Changes in Vascular Function and Structure in Juvenile Idiopathic Arthritis. Arthritis Care and Research. 63(12): 1736—1744. http://dx.doi.org/10.1002/acr.20613; PMid:21905249

10. Hafstrom I, Rohani M, Deneberg S et al. 2007. Effects of Low-dose Prednisolone on Endothelial Function, Atherosclerosis, and Traditional Risk Factors for Atherosclerosis in Patients with Rheumatoid Arthritis — A Randomized Study. The Journal of Rheumatology. 34: 1810—1816.

11. Kerekes G, Szekanecz Z, Der H et al. 2008. Endothelial Dysfunction and Atherosclerosis in Rheumatoid Arthritis: A Multiparametric Analysis Using Imaging Techniques and Laboratory Markers of Inflammation and Autoimmunit. The Journal of Rheumatology. 35: 398—406.

12. Peretz А, Leotta DF, Sullivan JH et al. 2007. Flow mediated dilation of the brachial artery: an investigation of methods requiring further standardization. BMC Cardiovascular Disorders. 7: 11.

13. Foster W, Carruthers D, Lip G, Blann A. 2010. Inflammation and Microvascular and Macrovascular Endothelial Dysfunction in Rheumatoid Arthritis: Effect of Treatment. The Journal of Rheumatology. 37;4: 711—716.

14. Kelm М. 2002. Flow-mediated dilatation in human circulation: diagnostic and therapeutic aspects. Am J of Physiology Heart. 282;1: 1—5.

15. Liang КР, Gabriel SE. 2007. Autoantibodies: Innocent Bystander or Key Player in Immunosenescence and Atherosclerosis? The Journal of Rheumatology. 34;6: 1203—1207.

16. Mehta D, Malik АВ. 2006. Signaling Mechanisms Regulating Endothelial Permeability. Physiol Rev. 86;1: 279—367.

17. Huemer M, Huemer C, Ulmer H, Crone J et al. 2005. No Evidence for Hyperhomocysteinemia or Increased Prevalence of Genetic Polymorphisms in the Homocysteine Pathway in Patients With Moderate Juvenile Idiopathic Arthritis. The Journal of Rheumatology. 32;1: 170—174.

18. Westerweel PE, Luyten R, Koomans HA et al. 2007. Premature atherosclerotic cardiovascular disease in systemic lupus erythematosus. Arthritis and Rheum. 56;Issue 5: 1384—1396.

19. Bianchini E, Faita F, Gemignani V et al. 2006. The Assessment of Flow-Mediated Dilation(FMD) of the Brachial Artery. Computers in Cardiology. 33: 509—512.