• Фетальні тахіаритмії: дані літератури та власні спостереження 
ua До змісту Повний текст статті

Фетальні тахіаритмії: дані літератури та власні спостереження 

PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2016.1(65):22-26;doi 10.15574/PP.2016.65.22 
 

Фетальні тахіаритмії: дані літератури та власні спостереження 
 

Лук'янова І. С., Медведенко Г. Ф., Жадан О. Д., Петканич М. М., Кравчук Б. Б.

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ, Україна

ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України», м. Київ, Україна 
 

Фетальні аритмії є істинними у більшості випадків та зустрічаються в приблизно 1–3% від загального числа усіх вагітностей. Більшість із них — ектопічні внутрішньопередсердні скорочення. Діагностуються фетальні аритмії при ультразвуковій оцінці частоти серцевих скорочень плода, починаючи з 18 тижнів гестації. Приблизно 10% плодів із порушеннями ритму мають високий ризик раптової смерті. Найбільш поширеними причинами в таких випадках є суправентрикулярна тахікардія та фібриляція передсердь, для брадиаритмій — виражена синусова брадикардія (найчастіше гіпоксичного генезу), виражені АВ-блокади. Обстеження усіх плодів із порушеннями ритму є обов'язковим, особливо якщо в родині вагітної в анамнезі були випадки внутрішньоутробної зупинки серця та загибелі плода. Виявлені під час планового пренатального обстеження порушення ритму серця в плода потребують проведення експертної ехокардіографії з оцінкою можливого пре- та постнатального ризику раптової смерті й формування аритмогенної кардіоміопатії. У разі виявлення таких порушень ритму в плода, що загрожують життю, для перешкоджання розвитку декомпенсації або аритмогенної кардіоміопатії рекомендовано проводити фармакологічну терапію з урахуванням показників гемодинаміки вагітної. А це значною мірою впливає на сприятливий результат. 
 

Ключові слова: систолічна функція, фетальна тахікардія, антиаритмічна терапія. 
 

Література:

1. Бокерия Е.Л. Фетальные и неонатальные аритмии (клиника, диагностика, лечение): автореф. дис. … д.мед.н. / Е.Л. Бокерия. — Москва, 2012. — 48 с.

2. Сафонова И.Н. Фетальные аритмии: антенальная ультразвуковая дифференциальная диагностика, прогнозирование постнатальных результатов и перинатальная практика / И.Н. Сафонова // SonoAce Ultrasound. — 2014. — № 26.

3. Conduction system disease in fetuses evaluated for irregular cardiac rhythm / B.F. Cuneo, J.F. Strasburger, R.T. Wakai [et al.] // Fetal. Diagn. Ther. — 2006. — Vol. 21. — P. 307. http://dx.doi.org/10.1159/000091362; PMid:16601344

4. Conduction system disease in fetuses with irregular rhythm diagnosed in utero by abnormal mechanical pr interval and confirmed by fetal magnetocardiography / B.F. Cuneo, J.F. Strasburger, R.T. Wakai [et al.] // Fetal Diagn Ther. in press.

5. Cuneo B.F. Outcome of fetal cardiac defects / B.F. Cuneo // Curr. Opin. Pediatr. — 2006. — Vol. 18. — P.490. http://dx.doi.org/10.1097/01.mop.0000245348.52960.11; PMid:16969162

6. Deal B. Current concepts in diagnosis and treatment of arrhythmias in infants and children / B. Geal, G.S. Wolff, H. Gelband // Armonk (NY): Futura Publishing Company, Inc. — 1998. — P. 17.

7. Diagnosis and treatment of fetal cardiac disease: a scientific statement from the American Heart Association / M.T. Donofrio, A.J. Moon-Grady, L.K. Hornberger [et al.] // Circulation. — 2014. — Vol. 129 (2183). — P. 242. http://dx.doi.org/10.1161/01.cir.0000437597.44550.5d

8. Magnetocardiographic rhythm patterns at initiation and termination of fetal supraventricular tachycardia / R.T. Wakai, J.F. Strasburger, Z. Li [et al.] // Circulation. — 2003. — Vol. 107. — P. 307. http://dx.doi.org/10.1161/01.CIR.0000043801.92580.79; PMid:12538433

9. Magnetocardiography for the investigation of fetal arrhythmias / T. Menendez, S. Achenbach, E. Beinder [et al.] // Am. J. Cardiol. — 2001. — Vol. 88 (3). — P. 334—336. http://dx.doi.org/10.1016/S0002-9149(01)01658-7

10. Simpson J. Textbook of fetal cardiology / J. Simpson, L. Allen, L.K. Hornberger, G. Sharland (editors.); Greenwich Medical Media, Limited. — L.: 2000. — 421 p.

11. Strasburger J.F. Fetal arrhythmias / J.F. Strasburger // Prog Pediatr Cardiol. — 2000. — Vol. 11 (1) — P. 1—17. http://dx.doi.org/10.1016/S1058-9813(00)00031-X

12. Use of tissue velocity imaging in the diagnosis of fetal cardiac arrhythmias / A.J. Rein, C. O'Donnell, T. Geva [et al.] // Circulation. — 2002. — Vol. 106 (1827).

13. Zhao H. Fetal cardiac repolarization abnormalities / H. Zhao, J.F. Strasburger, B.F. Cuneo [et al.] // Am. J. Cardiol. — 2006. — Vol. 98. — P. 491. http://dx.doi.org/10.1016/j.amjcard.2006.03.026; PMid:16893703

Зміст журналу Текст статті