• Фактори ризику ранніх передчасних пологів у жінок з одноплідною вагітністю після застосування допоміжних репродуктивних технологій

Фактори ризику ранніх передчасних пологів у жінок з одноплідною вагітністю після застосування допоміжних репродуктивних технологій

HEALTH OF WOMAN. 2018.3(129):128–131; doi 10.15574/HW.2018.129.128

Мандрикова А. С.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ

Мета дослідження: визначення факторів ризику ранніх передчасних пологів (РПП) у жінок з одноплідною вагітністю після застосування допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ) на підставі клініко-анамнестичних даних.
Матеріали та методи. Було вивчено перебіг 130 одноплідних вагітностей серед контингенту жінок з відновленою фертильністю після використання лікувальних програм ДРТ, які закінчилися РПП. До І групи увійшли 50 вагітних з передчасним розривом плодових оболонок (ПРПО), для яких була обрана вдосконалена нами тактика ведення вагітності з наступним розродженням per vias naturalis. До ІІ групи увійшли 30 вагітних з ПРПО, яким проведено загальноприйняті лікувально-профілактичні заходи згідно з клінічними протоколами за наказами МОЗ України. До групи контролю увійшли 50 вагітних з РПП за непорушеної цілісності плодових оболонок.
Результати. Ретроспективний аналіз лікувальних методик відновлення фертильності довів ймовірний зв’язок ризику РПП із методикою ICSI. Отримані дані свідчать, що вагітність 42,5% жінок основної групи, яким була обрана методика ICSI, закінчилася РПП. У контингенту пацієнток, вагітність яких настала за допомогою IVF, відсоток РПП становив 37,5 (р<0,05). Отримані результати досліджень свідчать про зростання ризиків РПП (22,1–29,7%) у пацієнток із хронічними запальними захворюваннями сечовидільної системи, що мали латентний перебіг.
Заключення. Серед достовірних факторів ризику ранніх передчасних пологів слід відзначити високу частоту внутрішньоматкових маніпуляцій діагностичного та лікувального характеру під час використання ДРТ, наслідком яких є рецепторна дисфункція ендометрія.
Ключові слова: фактори ризику ранніх передчасних пологів, допоміжні репродуктивні технології, метод ICSI, метод IVF, передчасний розрив плодових оболонок, рецепторна дисфункція ендометрія.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Інформаційно-статистичний довідник про допоміжні репродуктивні технології в Україні / ред. В.М. Заболотько. ДЗ «Центр медичної статистики МОЗ України». – К., 2017. – С. 28.

2. Дахно Ф.В. З того боку дзеркального скла / Ф.В. Дахно // Слово о здоровье. – 2017. – № 2. – С. 10–11.

3. Квінан Д.Т. Протоколи для вагітностей високого ризику / Д.Т. Квінан, Д.С. Хоббінс, К.У. Спонг. – К.: Феникс, 2014. – С. 362.

4. Наказ МОЗ України № 787 від 09.09.2013 року «Про порядок застосування допоміжних репродуктивних технологій в Україні».

5. Tavassoli F. Survey of Pregnancy Outcome in Preterm Premature Rupture of Membranes with Amniotic Fluid Index <5 and ≥5 / F. Tavassoli, M. Ghasemi, A. Mohamadzade [et al.] // OMJ. – 2014. – № 25. – P. 118–123. https://doi.org/10.5001/omj.2010.32; PMid:22125713 PMCid:PMC3215489