• Фактори ризику нетримання сечі під час вагітності і після пологів у вагітних з гіперактивним сечовим міхуром

Фактори ризику нетримання сечі під час вагітності і після пологів у вагітних з гіперактивним сечовим міхуром

HEALTH OF WOMAN. 2018.3(129):80–82

Костюк І.
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України

Оскільки багато чинників можуть впливати на прояв порушень сечовипускання у конкретної жінки у різні періоди життя, деякі з них можуть спричинити нетримання сечі, вплинути на вибір методу і успіх у лікуванні. Отримані результати досліджень свідчать про те, що лікування таких захворювань, як синдром гіперактивного сечового міхура, вимагає комплексного підходу шляхом ретельного збору даних щодо соціально-економічного стану, стилю і якості життя, екстрагенітальних захворювань, сімейного, акушерсько-гінекологічного та спадкового анамнезу, а також статевої функції жінки у репродуктивний період. Результати даного дослідження необхідно враховувати у розробленні алгоритму діагностики у жінок з синдромом гіперактивного сечового міхура під час вагітності і після пологів для уникнення чи зменшення клінічних проявів і ступеня тяжкості даного синдрому серед жіночої популяції у подальшому.
Ключові слова: порушення сечовипускання, нетримання сечі, гіперактивний сечовий міхур.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Abrams P., Cardozo L., Fall M. et al. The Standardisation of Terminology of Lower Urinary Tract Function Neurourol. Urodyn 2002; 21:167–78. https://doi.org/10.1002/nau.10052; PMid:11857671

2. Abrams Р., Blaivas J.G., Stanton S.L. Andersen J.T. The standardisation of terminology of lower urinary tract function recommended by International Continence Society. Int Urogynec J 1990; 1:45.

3. Hunskaar S., Lose G., Sykes D., Voss S. The prevalence of urinary incontinence in women in four European countries. BJU Int 2004; 93(3):324–330. https://doi.org/10.1111/j.1464-410X.2003.04609.x; PMid:14764130

4. A new aethiology for OAB: intracellular bacterial colonization of urothelial cells / R.K. Khasriya, S. Ismail, M. Wilson, J. Malonee – Lee // International Journal of Urogynecology. – 2011. – Vol. 22 (suppl 1). – P. 141–142.

5. Association of Toll-like receptor 4 gene polymorphism and expression with urinary tract infection types in adults / Y. Xiaolin, H. Tianwen, L. Ying et al. // PLoS ONE. – 2012. – Vol. 5 (12). – e14223.

6. Evaluation the impact of overactive bladder on sexual health in women: what is relevant? / K.S. Coyne, M.K. Margolis, J. Brewster – Jordan et al. // The Journal of Sexual Medicine. – 2007. – № 4 (1). – P. 124–136. https://doi.org/10.1111/j.1743-6109.2006.00315.x; PMid:17034411

7. Felde G. Anxiety and depression associated with incontinence in middle – aged women: a large Norwegian cross – sectional study / G. Felde, I. Bjelland, S. Hunskaar // International Urogynecology Journal. – 2012. – Vol. 23. – № 3. – P. 299–306. https://doi.org/10.1007/s00192-011-1564-3; PMid:22068320

8. Hopkins W.J. Evaluation of a familial predisposition to recurrent urinary tract infections in women / Hopkins W.J., Uehling D.T., Wargovski D.S. / American Journal of Medical Genetics. – 1999. – Vol. 83. – P. 422–424. https://doi.org/10.1002/(SICI)1096-8628(19990423)83:5<422::AID-AJMG16>3.0.CO;2-1

9. Impact of overactive bladder and lower urinary tract symptoms on sexual health in Japanese women / T. Sako, M. Inoue, T. Watanabe et al. // International Journal of Urogynecology. – 2011. – Vol. 22. – P. 165–169. https://doi.org/10.1007/s00192-010-1250-x; PMid:20798921

10. Incontinence severity and major depression in incontinent women / J.L. Melville, K. Delaney, K. Newton, W. Katon // Obstetrics and gynecology. – 2005. – Vol. 106. – P. 585–592. https://doi.org/10.1097/01.AOG.0000173985.39533.37; PMid:16135592

11. Overactive bladder: prevalence, risk factors and relation to stress incontinence in middle-aged women / P.M. Teleman, J. Lidfeldt, C. Nerbrand, G. Samsioe, A. Mattiasson, WHILA study group // BJOG. – 2004. – Vol. 111. – P. 600. https://doi.org/10.1111/j.1471-0528.2004.00137.x; PMid:15198789