• Фактори ризику формування атопії в дітей раннього віку з проявами харчової алергії
ua До змісту Повний текст статті

Фактори ризику формування атопії в дітей раннього віку з проявами харчової алергії

PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2016.4(68):94-97; doi 10.15574/PP.2016.68.94
Фактори ризику формування атопії в дітей раннього віку з проявами харчової алергії
Починок Т. В., Барзилович В. Д., Барзилович А. Д. 
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
Універсальна клініка «Оберіг», м. Київ, Україна

Мета — проаналізувати фактори ризику формування атопії в дітей в антенатальному періоді; визначити зв'язок вищезазначених факторів із проявами атопії й тяжкістю перебігу алергічних захворювань.
Пацієнти та методи. Обстежено 311 дітей з проявами атопічного дерматиту на першому році життя. Усі діти знаходились під спостереженням від народження до 3-річного віку. За результатами третього року спостереження оцінено частоту і тяжкість перебігу алергічних захворювань: атопічного дерматиту (за шкалою SCORAD) та бронхіальної астми (за міжнародною шкалою тяжкості перебігу). В усіх дітей під час першого огляду і надалі щорічно визначено рівень загального IgE у сироватці венозної крові, як маркера атопії, методом твердофазного, хемолюмінісцентного імуноферментного аналізу на апараті IMMULITE 200. За результатами дослідження на третьому році спостереження діти, що мали показник понад 60 МЕ/мл, віднесені до групи IgE+ (n=162), а діти, що мали показник менше 60 МЕ/мл, — до групи IgE- (n=149). Групи порівняння сформовані за результатами третього року спостереження, оскільки він максимально продемонстрував проявлену атопію. Аналіз факторів ризику в антенатальному періоді оцінено за допомогою анкетування батьків.
Результати. Встановлено, що найбільше значення на формування атопії у дітей в антенатальному періоді відіграє обтяжена спадковість. Нами не підтверджено вплив на частоту реалізації атопії в дітей віку батьків, наявності в них хронічних неалергічних захворювань, способу запліднення, тяжкості перебігу вагітності, прийому гормональних та антибактеріальних препаратів, паління та дотримання дієти мамою під час вагітності. Достовірним фактором, що впливає на частоту реалізації бронхіальної астми, є паління матері під час вагітності. Більш тяжкий перебіг атопічного дерматиту спостерігається в дітей, мами яких дотримувались жорсткої дієти під час вагітності.
Висновки. На тяжкість перебігу алергічного процесу (як атопічного, так і неатопічного) впливають керовані фактори (харчування, шкідливі звички, прийом медикаментозних препаратів тощо). Вплив на ці фактори залишається перспективним шляхом до поліпшення якості життя пацієнтів з алергічними захворюваннями.
Ключові слова: атопія, харчова алергія, раціональне вигодовування.

Література

1. Ахмина Н.И. Технология перинатальной профилактики аллергических заболеваний у детей / Н.И. Ахмина, H.A. Горохова // Аллергология и иммунология. — 2003. — Т. 4, № 2. — С. 160—161.

2. Дмитришин Б.Я. Вивчення етіології харчової алергії у дітей раннього віку / Б.Я. Дмитришин, С.К. Ткаченко, Л.В. Беш // Експериментальна і клінічна фізіологія і біохімія. — 1999. — № 3. — С. 108—110.

3. Ласица О.И. Атопический марш у детей. Перспектива профилактики и прогноза / О.И. Ласица // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. — 2006. — № 1 (01). — С. 12—48.

4. Смолкин Ю.С. Атопический дерматит у детей: принципы диагностики и рациональной терапии / Ю.С. Смолкин, А.А Чебуркин // Лечащий врач. — 2002. — № 9. — С. 22—25.

5. Функциональные нарушения органов пищеварения у детей / C.B. Белъмер, Т.В. Гасилина, А.И. Хавкин, A.C. Эйберман. — Москва, 2005. — 35 с.

6. Collier S. Nutrition for the pediatric office: update on vitamins, IFNant feeding and food allergies / S. Collier, J. Fulhan, C. Duggan // Curr. Opin. Pediatr. — 2004. — Vol. 16, № 3. — P. 314—320. https://doi.org/10.1097/01.mop.0000125070.51974.9d; PMid:15167020

7. Diagnosis and assessment of atopic dermatitis : Guidelines of care for the management of atopic dermatitis: section 3 / American Academy of Dermatology. 2014.

8. Diagnosis and assessment of atopic dermatitis: Guidelines of care for the management of atopic dermatitis: section 1 / American Academy of Dermatology, 2014.

9. Guideline on the Treatment of Atopic Eczema (Atopic Dermatitis) / European Dermatology Forum. 2014.

10. Home versus outpatient ultraviolet B phototherapy for mild to severe psoriasis: pragmatic multicenter randomized controlled non-inferiority trial (PLUTO study) / M.B. Koek, E. Buskens, H. van Weelden [et al.] // BMJ. — 2009. — Vol. 338. — P. b1542. https://doi.org/10.1136/bmj.b1542; PMid:19423623 PMCid:PMC2679120

11. Home versus outpatient ultraviolet B phototherapy for mild to severe psoriasis: pragmatic multicenter randomized controlled non-inferiority trial (PLUTO study) / M.B. Koek, E. Buskens, H. van Weelden // BMJ. — 2009. — Vol. 338. — P. b1542. https://doi.org/10.1136/bmj.b1542; PMid:19423623 PMCid:PMC2679120

12. Management and treatment of atopic dermatitiswith topical therapies: Guidelines of care for the management of atopic dermatitis: section 2 / American Academy of Dermatology. 2014.

13. Management of atopic eczema in primary care. 2011 / SIGN 125.

14. Pimecrolimus and narrowband UVB as monotherapy or combination therapy in children and adolescents with atopic dermatitis / T.Y. Tzung, C.B. Lin, Y.H. Chen, C.Y. Yang // Acta Derm. Venereol. — 2006. — Vol. 86. — P. 34—38. PMid:16585987

15. The treatment of severe atopic dermatitis in childhood with narrowband ultraviolet B phototherapy / T.H. Clayton, S.M. Clark, D. Turner, V. Goulden // Clin. Exp. Dermatol. — 2007. — Vol. 32. — P. 28—33. PMid:17305905

16. Treatment of atopic dermatitis with the xenon chloride excimer laser / E. Baltas, Z. Csoma, L. Bodai [et al.] // J. Eur. Acad. Dermatol. Venereol. — 2006. — Vol. 20. — P. 657—660. https://doi.org/10.1111/j.1468-3083.2006.01495.x; PMid:16836491