• Етіопатогенетичні механізми виникнення та розвитку хронічних колостазів у дітей
До змісту

Етіопатогенетичні механізми виникнення та розвитку хронічних колостазів у дітей

PAEDIATRIC SURGERY.2016.3-4(52-53):58-61; doi 10.15574/PS.2016.52-53.58 
 

Етіопатогенетичні механізми виникнення та розвитку хронічних колостазів у дітей

Момотов А. А.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна 
 

Мета – удосконалення методів діагностики хронічних колостазів у дітей на основі комплексної оцінки клінічної картини захворювання.


Пацієнти та методи. Проведений аналіз 150 історій хвороби дітей із запорами у віці від 3-х місяців до 15 років, які знаходилися на лікуванні у ДКЛ №1 міста Києва. Хворі обирались за принципом випадкової вибірки у міру прийому їх у відділення. При прийомі у стаціонар всім хворим проводилось стандартне клініко-анамнестичне обстеження, а також опитування за спеціально розробленою анкетою з метою більш глибокого вивчення проблеми.


Результати. Серед хворих із запорами спостерігалося превалювання хлопчиків перед дівчатками у 1,4 разу (58,7% та 41,3% відповідно); для хлопчиків був характерним більш тяжкий, ускладнений перебіг захворювання. Найбільш вірогідними причинами виникнення хронічних колостазів є перенесені гострі кишкові інфекції та інші захворювання, які супроводжувалися масивною антибіотикотерапією, аноректальними порушеннями, похибками в дієті, несприятливим преморбідним фоном.


Висновки. Аналіз даних клініко-анамнестичного дослідження дозволив переконатися у поліетіологічності хронічних колостазів у дітей та виявити чинники ризику їхнього розвитку.


Ключові слова: хронічний колостаз, діти, клініко-анамнестичне дослідження.


Література

1. Думова Н.Б. Функциональные заболевания органов пищеварения у детей / Н.Б. Думова // Детская гастроэнтерология: руководство для врачей / Под ред. Н.П. Шабалова. – М. – 2011. – С. 199–250.

2. Захарова И.Н. Российские и международные рекомендации по ведению детей с запорами / И.Н. Захарова, Н.Г. Сугян, И.К. Москвич // Вопросы современной педиатрии. – 2014. – Т.13, № 1. – С. 74–83.

3. Функциональные нарушения органов пищеварения у детей / Бельмер С.В., Гасилина Т.В., Хавкин А.И. и др. – М. – 2005. – 36 с.

4. Хавкин А.И. Запоры у детей: проблемы и решения / А.И. Хавкин // Вопросы детской диетологии. – 2013. – Т. 11, №2. – С. 48–53.

5. Mugie S.M. Epidemiology of constipation in children and adults: a systematic review // S.M. Mugie, M.A. Benninga, L.C. Di // Best Pract Res Clin Gastroenterol. – 2011. – Vol. 25(1). – P. 3–18. https://doi.org/10.1016/j.bpg.2010.12.010; PMid:21382575

6. Rowan-Legg A. Managing functional constipation in children / A. Rowan-Legg; Canadian Paediatric Society, Community Paediatrics Committee // Paediatr Child Health. – 2011. – Vol. 16(10). – P. 661–70. PMid:23204909 PMCid:PMC3225480

7. The care of constipated children in primary care in different countries / Burgers R., Bonanno E., Madarena E. et al. // Acta Paediatr. – 2012. – Vol. 101(6). – P. 677–80. https://doi.org/10.1111/j.1651-2227.2012.02632.x; PMid:22353231