• Етапна хірургічна корекція гастрошизису з вираженою вісцеро-абдомінальною диспропорцією, ускладненого мембранозною обструкцією тонкої кишки
До змісту

Етапна хірургічна корекція гастрошизису з вираженою вісцеро-абдомінальною диспропорцією, ускладненого мембранозною обструкцією тонкої кишки

PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2016.4(68):55-59; doi 10.15574/PP.2016.68.55 
 

Етапна хірургічна корекція гастрошизису з вираженою вісцеро-абдомінальною диспропорцією, ускладненого мембранозною обструкцією тонкої кишки


Слєпов О. К., Гордієнко І. Ю., Мигур М. Ю., Тарапурова О. М., Пономаренко О. П., Сорока В. П., Маркевич О. В.

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ


У статті запропоновано тактику та стратегію хірургічного лікування гастрошизису з вираженою вісцеро-абдомінальною диспропорцією, ускладненого мембранозною обструкцією тонкої кишки. Ця тактика є ефективною і може бути застосована у випадку діагностованої атрезії голодної кишки першого типу та гастрошизису з вираженою вісцеро-абдомінальною диспропорцією.


Ключові слова: гастрошизис, мембрана голодної кишки, хірургічне лікування, новонароджена дитина.


Література

1. Слєпов О.К. Результати «хірургії перших хвилин» при лікуванні гастрошизису / О.К. Слєпов, Н.І. Грасюкова, В.Л. Весельський // Перинатологія та педіатрія. — 2014. — № 4. — C. 18—23.

2. Catheter enterostomy and patch repair of the abdominal wall for gastroschisis with intestinal atresia: report of a case / K. Ohno, T. Nakamura, T. Azuma [et al.] // Surg. Today. — 2009. — №39 (8). — P. 725—727. https://doi.org/10.1007/s00595-008-3986-1; PMid:19639444

3. Fleet M.S. Intestinal atresia with gastroschisis: a selective approach to management / M.S. Fleet, M.N. de la Hunt // J. Pediatr. Surg. — 2000. — № 35. — P. 1323—1325. https://doi.org/10.1053/jpsu.2000.9324; PMid:10999689

4. Gastroschisis in the United States 1988—2003: analysis and risk catego-rization of 4344 patients / F. Abdullah, M.A. Amold, R. Nabaweesi [et al.] // J. Perinatol. — 2007. — № 27. — P. 50—55. https://doi.org/10.1038/sj.jp.7211616; PMid:17036030

5. Gastroschisis, atresia, dysmotility: surgical treatment strategies for a distinct clinical entity / J.D. Phillips, M.V. Raval, C. Redden [et al.] // J. Pediatr. Surg. — 2008. — № 43(12). — P. 2208-2212. https://doi.org/10.1016/j.jpedsurg.2008.08.065; PMid:19040936

6. George W. Holcomb III M.D. Ashcraft's Pediatric Surgery / George W. Holcomb III MD, J. Patrick Murphy M.D.; Daniel J. Ostlie M.D. — 6th ed. — Philadelphia: Еlsevier saunders, 2014. — 1040 p.

7. Hoehner J.C. Management of gastroschisis with concomitant jejuni-ilealatresia / J.C. Hoehner, S.H. Ein, P.C.W. Kim // J. Pediatr. Surg. — 1998. — № 33. — P. 885—888. https://doi.org/10.1016/S0022-3468(98)90666-2

8. Kronfli R. Intestinal atresia in association with gastroschisis: a 26-year review / R. Kronfli, T. J. Bradnock, A. Sabharwa // Pediatr. Surg. Int. — 2010. — № 26. — P. 891—894. https://doi.org/10.1007/s00383-010-2676-4; PMid:20676892

9. Management of intestinal atresia in patients with gastroschisis / C.L. Snyder, K.A. Miller, R.J. Sharp [et al.] // J. Pediatr. Surg. — 2001. — № 36. — P. 1542—1545. https://doi.org/10.1053/jpsu.2001.27040; PMid:11584405