• Епштейн—Барр і цитомегаловірусна інфекція у дітей

Епштейн—Барр і цитомегаловірусна інфекція у дітей

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2017.7(87):7-11; doi 10.15574/SP.2017.87.7

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Україна

Мета: дослідити клінічні особливості перебігу інфекційного мононуклеозу (ІМ), спричиненого вірусною інфекцією Епштейн—Барр та мікст-інфекцією — вірусом Епштейн—Барр (ЕБВ) і цитомегаловірусом (ЦМВ), у дітей.

Пацієнти і методи. Проаналізовано медичні карти стаціонарних хворих 53 дітей віком перших 5-ти років життя з діагнозом ІМ. У вибірку увійшли пацієнти, у яких діагноз був підтверджений результатами серологічних досліджень.

Результати. Важчий перебіг захворювання спостерігався у дітей з ІМ, спричиненим коінфекцією вірусів — ЕБВ і ЦМВ. У хворих з коінфекцією спостерігалися вищі рівні віроцитів у крові, більш виразні зміни біохімічних показників крові. Інфікуванню ЕБВ передувало зараження ЦМВ, який спричинив безсимптомний перебіг цитомегаловірусної інфекції, однак ця інфекція повторно активувалася на тлі імунопатологічних змін у макроорганізмі у відповідь на контакт з ЕБВ.

Висновки. Реактивація ЦМВ при гострій ЕБВ-інфекції модифікувала перебіг ІМ у дітей — зросла частота важкого перебігу захворювання, однак це не вплинуло на тривалість хвороби і її наслідки.

Ключові слова: діти, інфекційний мононуклеоз, вірус Епшейн—Барр, цитомегаловірус.

Література

1. Виговська О.В. Аспекти патогенезу хронічної форми Епштейна—Барр вірусної інфекції у дітей / О.В. Виговська, С.О. Крамарєв, Н.М. Тарадій // Актуальні проблеми педіатрії: Матеріали VII конгресу педіатрів України, 11—13 жовтня 2011 р., м. Київ. — Київ, 2011. — C. 213—218.

2. Інфекційний мононуклеоз у дітей: клініко-імунологічна характеристика / Леженко Г.О., Усачова О.В., Сіліна Є.А., Пахольчук Т.М. // Актуальна інфектологія. — 2013. — №1. — С. 56—60.

3. Крамарев С.О. Інфекція, спричинена вірусом Епштейна—Барр: клінічні варіанти, діагностика, принципи терапії / С.О. Крамарев, О.В. Виговська // Мистецтво лікування. — 2005. — №10(26).

4. Coinfection with EBV/CMV and other respiratory agents in children with suspected infectious mononucleosis / Wang X., Yang K., Wei C. [et al.] // Virol J. — 2010. — Vol.7. — P.247—255. https://doi.org/10.1186/1743-422X-7-247; PMid:20858235 PMCid:PMC2949848

5. Correlates of illness severity in infectious mononucleosis / Odame J., Robinson J., Khodai-Booran N. [et al.] // Can. J. Infect. Dis. Med. Microbiol. — 2014. — Vol.25(5). — P.277—280. https://doi.org/10.1155/2014/514164; PMid:25371691 PMCid:PMC4211352

6. Cytomegalovirus and Epstein—Barr Virus Infections / Pinninti S., Hough-Telford C., Pati S., Boppana S. // Pediatrics in Review. — 2016. — Vol.37, №6. — P.223—230. https://doi.org/10.1542/pir.2015-0072

7. Tselis A. Epstein—Barr Virus and Cytomegalovirus Infections / A. Tselis // Viral Infections of the Human Nervous System / A.C. Jackson (ed.). — Basel, Springer, 2013. —P.23—46. https://doi.org/10.1007/978-3-0348-0425-7_2