• Епідермальний фактор росту у новонароджених дітей із затяжними жовтяницями
ua До змісту Повний текст статті

Епідермальний фактор росту у новонароджених дітей із затяжними жовтяницями

PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2016.4(68):60-62; doi 10.15574/PP.2016.68.60 
Епідермальний фактор росту у новонароджених дітей із затяжними жовтяницями
Яблонь О. С., Мазур О. Г. 
Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова МОЗ України

Мета — визначити вміст епідермального фактора росту в сироватці крові у дітей із затяжними жовтяницями та його вплив на тривалість гіпербілірубінемії.
Пацієнти та методи. Під спостереженням знаходилися 50 дітей, які перебували на стаціонарному лікуванні у Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні з приводу затяжної жовтяниці новонароджених, серед них було 27 хлопчиків і 23 дівчинки. Групу порівняння становили 12 дітей із фізіологічною жовтяницею новонароджених — 7 хлопчиків і 5 дівчаток. Усі діти знаходилися на грудному вигодовуванні.
Результати. Усі діти народилися доношеними, середній термін гестації в основній групі дітей становив 39±0,14 тижнів, у групі порівняння — 39±0,25 тижнів (р>0,05). При біохімічному дослідженні крові у дітей основної групи і групи порівняння відмічалося підвищення рівня загального білірубіну сироватки крові за рахунок його непрямої фракції: середнє значення загального білірубіну сироватки крові в дітей основної групи становило 280,96±10 мкмоль/л; у групі порівняння показник загального білірубіну сироватки крові був достовірно нижчим — 184,7±6,8 мкмоль/л (р<0,05). При визначенні епідермального фактора росту в сироватці крові дітей основної групи спостерігалося підвищення вмісту останнього у 2 рази порівняно з групою порівняння: 393,9 [241–572] нг/мл та 188,8 [76,3–243] нг/мл (р<0,05). Проведено аналіз вмісту епідермального фактора росту в сироватці крові у дітей залежно від тривалості жовтяниці. Так, у дітей із тривалістю жовтяниці понад 1 місяць показники епідермального фактора росту сироватки крові були на 59% більшими порівняно з дітьми із тривалістю жовтяниці менше 1 місяця — відповідно 494,6±49,7 нг/мл і 355,8±39,7 нг/мл (р<0,05).
Висновки. У дітей із затяжною жовтяницею новонароджених вміст епідермального фактору росту в сироватці крові становив 393,9 [241–572] нг/мл, що у 2 рази перевищувало показник дітей із фізіологічною жовтяницею. Встановлено залежність показника епідермального фактора росту від тривалості жовтяниці: найвищі його значення спостерігалися в дітей із тривалістю жовтяниці понад 1 місяць.
Ключові слова: затяжна жовтяниця, епідермальний фактор росту, білірубін, новонароджені.

Література

1. Яблонь О.С. Альфафетопротеїн у новонароджених дітей із затяжними жовтяницями / О.С. Яблонь, О.Г. Мазур // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. — 2016. — Т. VI, №4 (22). — С. 53—56.

2. Breast milk jaundice: Effect of 3, 20pregnanediol on bilirubin conjugation by human liver / B.P. Adlard, G.H. Lathe [et al.] // Arch. Dis. Child. — 1970. — Vol. 45. — P. 186—189. https://doi.org/10.1136/adc.45.240.186; PMid:4246186 PMCid:PMC2020257

3. Prolonged neonatal uncounjugated hyperbilirubinemia associated with breast feeding and a steroid, pregnane3a, 20bdiol in maternal milk that inhibits glucuronide formation in vitro / I.M. Arias, L.M. Gartner [et al.] // J. Clin. Invest. — 1964. — Vol. 43. — P. 2037—2047. https://doi.org/10.1172/JCI105078; PMid:14228539 PMCid:PMC441992

4. Alphafetoprotein (AFP) levels in normal children / K. Ohama, H. Nagase, K. Ogino [et al.] // Eur. J. Pediatr. Surg. — 1997. — Vol. 7. — P. 267—269. https://doi.org/10.1055/s-2008-1071168; PMid:9402482

5. Breast milk jaundice correlates with high levels of epidermal growth factor / A. Kumral, H. Ozkan, N. Duman [et al.] // Pediatr. Res. — 2009. — Vol. 66, № 2. — Р. 218—221. https://doi.org/10.1203/PDR.0b013e3181ac4a30; PMid:19617811

6. Course of epidermal growth factor (EGF) and insulinlike growth factor I (IGFI) in mammary secretions of the goat during endpregnancy and early lactation / M. Dehnhard, R. Claus, O. Munz [et al.] // Journal of Veterinary Medicine. — 2000. — Vol. 47. — P. 533—540. https://doi.org/10.1046/j.1439-0442.2000.00315.x; PMid:11244861

7. Cytokines in human colostrum and neonatal jaundice / R. Golin, M. Amato, F. Favaro, D. Faggian // Pediatr. Res. — 2007. — Vol. 62. — P. 191—194. https://doi.org/10.1203/PDR.0b013e31809871c9; PMid:17597660

8. Cytokines in human milk and lateonset breast milk jaundice / K. Apaydin, B. Ermis, M. Arasli [et al.] // Pediatrics International. — 2012. — Vol. 54. — P. 801—805. https://doi.org/10.1111/j.1442-200X.2012.03680.x; PMid:22672115

9. Does breast feeding influence liver biochemistry? / M.N. Jorgensen, P. Ott, A. Juul [et al.] // J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr. — 2003. — Vol. 37. — P. 559—565. https://doi.org/10.1097/00005176-200311000-00010; PMid:14581797

10. Hargreaves T. Effect of fatty acids on bilirubin conjugation / T. Hargreaves // Arch. Dis. Child. — 1973. — Vol. 48. — P. 446—450. https://doi.org/10.1136/adc.48.12.984-bhttps://doi.org/10.1136/adc.48.6.446; PMid:4740270 PMCid:PMC1648434

11. Mizejewski G.J. Levels of alphafetoprotein during pregnancy and early infancy in normal and disease states / G.L. Mizejewski // Obstet. Gynecol. Surv. — 2003. — Vol. 56. — P. 804—826. https://doi.org/10.1097/01.OGX.0000099770.97668.18; PMid:14668662

12. Pouliot Y. Milk growth factors as health products: Some technological aspects / Y. Pouliot, S. Gauthier // International Dairy Journal. — 2006. — Vol. 16. — P. 1415—1420. https://doi.org/10.1016/j.idairyj.2006.06.006

13. Serum alphafetoprotein (AFP) levels in breastfed infants with prolonged indirect hyperbilirubinemia / R. Manganaro, L. Marseglai, C. Mami [et al.] // Early Human Development. — 2008. — Vol. 84. — P. 487—490. https://doi.org/10.1016/j.earlhumdev.2008.01.005; PMid:18276085

14. Xiao L. Changes in epidermal growth factor concentrations in neonates with lateonset breast milk jaundice after stopping breast feeding / L. Xiao, Zhang X., Wang X. [et al.] // Chin. J. Contemp. Pediatr. — 2013. — Vol. 15. — P. 1079—1081.