• Епідеміологія дитячих опіків у м. Києві

Епідеміологія дитячих опіків у м. Києві

PAEDIATRIC SURGERY.UKRAINE.2018.2(59):21-24; doi 10.15574/PS.2018.59.21

Коваленко О. М., Козинець Г. П., Сочієнкова Л. С., Коваленко А. О., Стаскевич С. В., Маркін Є. Л., Човган Д. М.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Київський центр термічної травми та пластичної хірургії, Київська міська клінічна лікарня №2, Україна
ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України», м. Київ

Мета – проведення клініко-статистичного аналізу опіків у дітей за 3-річний період; визначення ключових епідеміологічних факторів, які формують структуру дитячого опікового травматизму в м. Києві.
Матеріали і методи. Проведено клініко-статистичний аналіз надання медичної допомоги 2437 дітям у віці від перших місяців до 18 років з термічною травмою, які знаходилися на лікуванні в Центрі термічної травми та пластичної хірургії КМКЛ №2, за 2015–2017 роки.
Результати. Останніми роками відзначається стабільно високий рівень дитячого опікового травматизму, що обумовлено демографічною ситуацією в м. Києві – підвищенням народжуваності та міграцією населення з інших регіонів України. На частоту травматизму впливає вік дітей – більшість травмованих дітей (87%) були у віці від 0 до 3 років. Найчастіше опіки у дітей виникають внаслідок дії окропу (78,5%), друге місце (16%) – контактні опіки. Опіки полум’ям – 3,2%, електротравми – 1,3%, хімічні ураження – 1%. Кількість важких опіків серед дитячого населення м. Києва знизилася за останні 10 років удвічі. Летальність знизилася до 0,16.
Висновки. Проведений клініко-статистичний аналіз лікування опіків у дітей за 3-річний період дозволив встановити, що найчайстіше опіки отримують діти віком від 1 міс. до 3 років. Встановлено вплив соціальних факторів (догляд батьків) на формування дитячого опікового травматизму у м. Києві. Провідним етіологічним фактором у структурі дитячого опікового травматизму є окріп. Кожна п’ята дитина з опіками потрапляє на лікування до реанімаційного відділення. Аналіз зазначених факторів є основою для продовження роботи діючих цільових програм з профілактики та лікування опікової травми у дітей.
Ключові слова: діти, опіки, епідеміологія, дитячий опіковий травматизм.

Література

1. Коваленко ОМ, Козинець ГП, Коваленко АО. (2015). Вибір ранових покриттів при лікуванні поверхневих опіків. Клінічна хірургія. 11.2: 58-59.

2. Коваленко ОМ. (2012). Патогенетичне обґрунтування програм хірургічного лікування дітей з поширеними опіками та їх вплив на перебіг ранового процесу. Київ.

3. Bousema S, Stas HG, van de Merwe MH, Oen IM, Baartmans MG, van Baar ME. (2016, Sep). Epidemiology and screening of intentional burns in children in a Dutch burn centre.; Dutch Burn Repository group, Maasstad Hospital Rotterdam. Burns. 42(6): 1287-94. https://doi.org/10.1016/j.burns.2016.01.009.

4. Child Safety and Injury Prevention: Burn Prevention. Centers for Disease Control and Prevention; Atlanta, GA, USA. (2016). https://www.cdc.gov/safechild/burns/index.html.

5. Elton Mathias, Madhu Srinivas Murthy (2017). Pediatric Thermal Burns and Treatment: A Review of Progress and Future Prospects. Medicines (Basel). 4(4): 91. https://doi.org/10.3390/medicines4040091; https://doi.org/10.20944/preprints201711.0204.v1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5750615 /

6. Michael H Toon, Dirk M Maybauer, Lisa L Arceneaux, John F Fraser, Walter Meyer, Antoinette Runge, Marc O Maybauer. (2011). Children with burn injuries-assessment of trauma, neglect, violence and abuse. J Inj Violence Res. 3(2): 98–110. https://doi.org/10.5249/jivr.v3i2.91.

7. Stoddard FJ, Ronfeldt H, Kagan J, Drake JE, Snidman N, Murphy JM, Saxe G, Burns J, Sheridan RL. (2006). Am J Psychiatry. Young burned children: the course of acute stress and physiological and behavioral responses. 163(6): 1084-90. Doi 10.1176/ajp.2006.163.6.1084

8. Vijay Krishnamoorthy, Ramesh Ramaiah, Sanjay M Bhanankerint. (2012). J Crit Illn Inj Sci. Pediatric burn injuries. 2(3): 128–134. https://doi.org/10.4103/2229-5151.100889; PMid:23181206 PMCid:PMC3500004

9. World Health Organisation. (2017). Burns, fact sheet. A WHO plan for Burn Prevention and Care. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs365/en.