• Епідеміологічна та клініко-лабораторна характеристика інфекційного мононуклеозу у дітей
ua До змісту Повний текст статті

Епідеміологічна та клініко-лабораторна характеристика інфекційного мононуклеозу у дітей

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2018.4(92):60-64; doi 10.15574/SP.2018.92.60

Харченко Ю. П., Зарецька А. В., Юрченко І. В., Мовлянова Н. В., Слободніченко Л. М., Питель Г. О., Кашинцев С. В.
Одеський національний медичний університет, Україна
Одеська міська клінічна інфекційна лікарня, Україна

Мета: вивчення поширеності інфекційного мононуклеозу (ІМ) та особливостей клінічного перебігу захворювання, викликаного ВЕБ, ЦМВ, ВГЛ-6 та їх поєднанням, у дітей.
Матеріали і методи. Проведено клініко-лабораторне обстеження 374 дітей віком від 10 місяців до 12 років з ІМ.
Результати. Інфекційний мононуклеоз частіше зустрічається у дітей перших шести років життя (77,0%). Захворюваність ІМ реєструється протягом усього року, з підйомами в осінньо-зимовий період. У 34,0% дітей ІМ був викликаний вірусом Епштейна—Барра, у понад половині випадків виявлено поєднання збудників (ВЕБ+ЦМВ). Інфекційний мононуклеоз, викликаний ЦМВ, ВГЛ-6 або поєднанням ВЕБ+ЦМВ, має важчий перебіг. У гемограмі хворих на ІМ превалював лейкоцитоз (51,9%) та лімфоцитоз (57,7%). Атипові мононуклеари в діагностичному титрі були виявлені у 54,7% хворих.
Висновки. Інфекційний мононуклеоз має епідеміологічні та клініко-лабораторні особливості перебігу залежно від етіології захворювання.
Ключові слова: інфекційний мононуклеоз, герпесвіруси, діти.

Література

1. Баранова ИП, Курмаева ДЮ, Лесина ОН. (2013). Диагностическое значение клинико-лабораторных признаков инфекционного мононуклеоза. Детские инфекционные болезни. 3: 51—55.

2. Борак ВП, Романюк ЛБ, Кравець НЯ, Борак ВТ. (2016). До питання про герпетичну інфекцію як актуальну проблему сьогодення. Актуальная инфектология. 2: 53—58.

3. Брылёва ЛИ, Кижло ЛБ, Сахарова ДА, Емельянова АН и др. (2013). Синдром инфекционного мононуклеоза у детей в Забайкалье. ВРАЧ-АСПИРАНТ. http://vrach-aspirant.ru/articles/infectious_diseases/125660/

4. Вашура ЛВ, Савенкова МС. (2014). Герпес 6-го типа (эпидемиология, диагностика, клиника). Лечащий врач.11. https://www.lvrach.ru/2014/11/15436088/

5. Колоскова ОК, Іванова ЛА, Бєлашова ОВ, Марусик УІ, Білейчук РЮ. (2015). Особливості сучасного перебігу енцефалітів у дітей (огляд клінічних випадків). Актуальная инфектология. 2(7): 23—29.

6. Крамарев СА, Выговская ОВ, Тарадий НН, Гриневич АИ. (2014). Лечение инфекционного мононуклеоза у детей. Современная педиатрия. 4(60): 55—62. doi 10.15574/SP.2014.60.55

7. Курмаева ДЮ. (2013). Клиническая характеристика инфекционного мононуклеоза и сравнительный анализ эффективности лечения противовирусными препаратами. Москва: 23.

8. Лаврентьева ИН, Финогенова НА, Мамедова ЕА и др. (2011). Особенности диагностики и течения герпетических инфекций, вызванных вирусами Эпштейна—Барр и герпеса человека 6 типа при нейтропениях у детей раннего возраста. Детские инфекции. 3: 11—14.

9. Мелехина ЕВ, Чугунова ОЛ, Николич АД и др. (2013). Течение инфекции, ассоциированной с вирусом герпеса человека 6-го типа, у детей. Детская больница. 4: 3—8.

10. Харченко ЮП, Зарецкая АВ, Гудзь ВА, Слободниченко ЛН, Целух ВА. (2017). Влияние этиологического полиморфизма на клинические проявления и терапию инфекционного мононуклеоза у детей. Современная педиатрия. 3(83): 68—74. doi 10.15574/SP.2017.83.68

11. Ahmed A. (2014). Immunopathology of CMV Co-Infection: Review. MOJ Immunol. 1(3): 00017. doi 10.15406/moji.2014.01.00017.

12. Bao L, Cowan MJ, Dunham K. (2012). Adoptive immunotherapy with CMV-specific cytotoxic T lymphocytes for stem cell transplant patients with refractory CMV infections. J. Immunother. 35(3): 293—298.

13. Bennett NJ. (2016, Nov 01). Pediatric mononucleosis and Epstein—Barr virus infection clinical presentation. Medscape. http://emedicine.medscape.com/article/963894overview

14. Godshall SE, Kirhcer JT. (2000, June). Infectious mononucleosis — complexity of the prevalence syndrome. Postgraduate Medicine. 107(7): 175—186.

15. Lennon Р, Crotty М, Fenton JE. (2015). Infectious mononucleosis: clinical review. BMJ. 350: 1825. doi 10.1136/bmj.h1825.

16. Muireann De Paor, Kirsty O'Brien, Tom Fahey, Susan M Smith. (2016, Dec.). Antiviral agents for infectious mononucleosis (glandular fever). Cochrane Database Syst Rev. doi 10.1002/14651858. CD011487. pub2

17. Nicholas John Bennett. (2016, Nov 01). Pediatric mononucleosis and Epstein—Barr virus infection. Medscape. http://emedicine.medscape.com/article/963894overview.