• Ентеровірусна екзантема: сучасні клінічні особливості 
До змісту

Ентеровірусна екзантема: сучасні клінічні особливості 

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2015.6(70):43-45; doi 10.15574/SP.2015.70.43 
 

Ентеровірусна екзантема: сучасні клінічні особливості 
 

Усачова О. В., Клюєва К. С., Фірюліна О. М., Іванова І. Б 
Запорізький державний медичний університет, Україна

КЗ «Обласна інфекційна клінічна лікарня» Запорізької обласної ради, Україна 
 

Мета: відокремлення діагностичних критеріїв ентеровірусної екзантеми на підставі аналізу клінічного перебігу захворювання у дітей Запорізької області. 
 

Пацієнти і методи. Особливості перебігу ентеровірусної екзантеми проаналізовані за даними медичної документації 31 дитини віком від 8-и місяців до 18 років, яка була пролікована в обласній інфекційній лікарні м. Запоріжжя у 2014 році. 
 

Результати. Типовим проявом ентеровірусної екзантеми є плямисто-везикульозний висип на долонях, стопах та слизових оболонках ротової порожнини, який виникає на 2–3 день хвороби на тлі помірного зниження температури тіла. Катаральні прояви були незначними і спостерігались лише у тих дітей, у яких захворювання перебігало з переважним ураженням слизової ротоглотки. Диспептичний синдром спостерігався рідко. 
 

Висновки. Ентеровіруси є одним із чинників захворювань, які перебігають з екзантемою. Ентеровірусна екзантема частіше зустрічається у дітей раннього віку. Відсутність ураження шлунково-кишкового тракту при даній формі ентеровірусної інфекції ускладнює діагностику етіології екзантеми в ранній період захворювання. 
 

Ключові слова: ентеровірусна екзантема, діти, клініка, діагностика. 
 

Литература

1. Богодельников ИВ. 2013. Дифференциальный дигноз инфекционных болезней у детей. Донецк, Засковский АЮ: 160—247.

2. Демина АВ, Штейнберг АВ. 2009. Энтеровирусы. Часть 2. Энтеровирусные инфекции: многообразие клинических проявлений. Бюллетень СО РАМН. 6(140): 116—125.

3. Доан СІ. 2006. Епідеміологічний аналіз захворюваності на ентеровірусні інфекції з урахуванням клінічних проявів, вікового і територіального розподілу. Запорожский мед журн. 2: 62—67.

4. Мартынова ГП. 2014. Энтеровирусная (не полио) инфекция у детей. Сибирское мед обозрение. 3: 100—105.

5. Про затвердження Протоколів діагностики та лікування інфекційних хвороб у дітей. Наказ МОЗ України № 354 від 09.07.2004. http://www.moz.gov.ua.

6. Протасеня ИИ, Молочный ВП, Резник ВИ. 2003. Энтеровирусная (Коксаки и ЕСНО) инфекция у детей. Дальневосточный журн инфекционной патологии. 2: 51—54.

7. Демина АВ, Терновой ВА, Нордер Х, Нетесов СВ. 2011. Случай энтеровирусной экзантемы полости рта и конечностей, вызванный вирусом Coxsackie A6. Эпидемиология и инфекционные болезни. 3: 23—26.

8. Энтеровирусные заболевания: клиника, лабораторная диагностика, эпидемиология, профілактика. Метод указ. (МУ 3.1.1.2130—06). Москва. 2006: 59.

9. Saeed M, Zaidi S, Naeem A et al. 2007. Epidemiology and clinical findings associated with enteroviral acute flaccid paralysis in Pakistan. BMC Infect Dis. 7.

10. Murray T, Groth M, Weitzman C, Capello M. 2005. Epidemiology and management of infectious diseases in international adoptees. Clin Microbiol Rev. 18;3: 510—520. http://dx.doi.org/10.1128/CMR.18.3.510-520.2005; PMid:16020687 PMCid:PMC1195971

11. Handbook of non-invasive methods and the skin. 2nd ed.p. Edited by Jшrgen Serup, Gregor B. E. Jemec, Gary L. Grove, 2005.