• Електрофізіологічні методи в діагностиці та лікуванні жінок з поєднаною нейрогенною патологією нижніх сечових шляхів та дистального відділу товстої кишки
До змісту

Електрофізіологічні методи в діагностиці та лікуванні жінок з поєднаною нейрогенною патологією нижніх сечових шляхів та дистального відділу товстої кишки

HEALTH OF WOMAN. 2017.10(126):67–69; doi 10.15574/HW.2017.126.67

Возіанов С. О., Захараш М. П., Чабанов П. В., Захараш Ю. М., Севастьянова Н. А., Угаров В. Ю., Репринцева А. С. 
ДУ «Інститут урології НАМН України», м. Київ
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
КНП «Центр первинної медико-соціальної допомоги № 2» Солом’янського району, м. Київ

У статті представлені результати діагностики та лікування жінок з поєднаною нейрогенною патологією нижніх сечових шляхів та дистального відділу товстої кишки.
Мета дослідження: підвищення ефективності лікування жінок з поєднаною нейрогенною патологією нижніх сечових шляхів та дистального відділу товстої кишки.
Матеріали та методи. У групу дослідження увійшли 30 жінок із поєднаною нейрогенною патологією нижніх відділів сечовивідної системи і нижніх відділів товстої кишки, середній вік яких становив 41,8±2,1 року, середня тривалість захворювання – 18,4±1,6 міс. Усі хворі проходили комплексне обстеження з використанням як загальноприйнятих, так і спеціальних методів діагностики.
Результати. Після завершення шести курсів лікування хворих даної групи фіксували значне покращення як клінічних результатів, так і результатів ЕМГ.
Заключення. Одержані результати стали підставою для обґрунтування принципів диференційного лікування хворих з поєднаною нейрогенною патологією нижніх сечовивідних шляхів і дистальних відділів товстої кишки, що дозволило підвищити ефективність терапії.
Ключові слова: нейрогенні розлади сечовипускання, нейрогенна дисфункція кишечнику, електроміографія, електростимуляція.

Литература

1. Московенко Н.В. Сочетанные воспалительные заболевания и дисфункции мочевого пузыря и кишечника у женщин с дисплазией соединительной ткани / Н.В. Московенко // Международный научно-исследовательский журнал. – 2014. – № 10–3(29). – С. 49–53.

2. Abrams P., Andersson K.E., Birder L. et al. Fourth International Consultation on Incontinence Recommendations of the International Scientific Committee: Evaluation and treatment of urinary incontinence, pelvic organ prolapse and fecal incontinence. Neurourol Urodyn. 2010; 29:213–240. https://doi.org/10.1002/nau.20870; PMid:20025020

3. Urinary, Fecal and Dual Incontinence in Older U.S. Adults / J.M. Wu, C.A. Matthews, C.P. Vaughan, A.D. Markland // Journal of the American Geriatrics Society. – 2015. – Vol. 63, № 5. – P. 947–953. DOI: 10.1111/ jgs.13385

4. National Institutesof Health State-of-the-Science Conference Statement: Preventionof Fecaland Urinary Incontinence in Adults / C.S. Landefeld, B.J. Bowers, A.D. Feld [et al.] // Annals of Internal Medicine. – 2008. – Vol. 148, № 6. – P. 449–458. https://doi.org/10.7326/0003-4819-148-6-200803180-00210

5. Incontinence: 5th International Consultation on Incontinence, Paris February, 2012 / Editors: P. Abrams, L. Cardozo, S. Khoury, A. Wein. – Paris: ICUD-EAU ; 2013. – 1981 p.

6. Neural Control of the Lower Urinary and Gastrointestinal Tracts: Supraspinal CNS Mechanisms / M.J. Drake, C.J. Fowler, D. Griffiths[etal.] // NeurourologyandUrodynamics. – 2010. – Vol. 29, № 1. – P. 119–127. https://doi.org/10.1002/nau.20841; PMid:20025025

7. Prevalence of fecal incontinence and its relationship with urinary incontinence in women living in the community / R. Botlero, R. J. Bell, D. M. Urquhart, S. R. Davis // Menopause. – 2011. – Vol. 18, № 6. – P. 685–689. –https://doi.org/10.1097/gme.0b013e3181fee03b..