• Ефективність застосування різних форм мікронізованого прогестерону під час лікування загрози аборту

Ефективність застосування різних форм мікронізованого прогестерону під час лікування загрози аборту

HEALTH OF WOMAN. 2017.5(121):74–77; doi 10.15574/HW.2017.121.74

Пирогова В. І., Козловський І. В., Вереснюк Н. С., Малачинська М. Й.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Мета дослідження: порівняння ефективності застосування вагінальної та сублінгвальної форм мікронізованого прогестерону у терапії загрози переривання вагітності у І–ІІ триместрах.

Матеріали та методи. Під спостереженням перебували 58 вагітних, у яких під час обстеження виявлено ретрохоріальну гематому. Залежно від шляху введення мікронізованого прогестерону пацієнток було розподілено на дві групи. До першої групи увійшли 28 жінок, яким згідно з інструкцією призначали вагінальні таблетки Лютеіна. У другу групу увійшли 30 пацієнток, які застосовували Лютеіну сублінгвально.

Контроль за ефективністю лікування проводили за клініко-лабораторним перебігом захворювання на підставі динаміки змін скарг пацієнток, оцінювання даних УЗД у динаміці.

Результати. Результати дослідження засвідчили, що ефективність лікування при застосуванні сублінгвально або вагінально препарату Лютеіна суттєво не відрізнялась. Несприятливими чинниками для розвитку вагітності є центральні та великі ретрохоріальні гематоми.

Заключення. Лікування загрози переривання вагітності із застосуванням мікронізованого прогестерону Лютеіна дозволило зберегти вагітність у 79,3% пацієнток з ретрохоріальними гематомами.

Ключові слова: загроза аборту, ретрохоріальні гематоми, мікронізований прогестерон, лікування.

Література:

1. Доброхотова Ю.Э., Джобава Э.М., Озерова Р.И. Неразвивающаяся беременность. – М.: ГЭОТАР-Медиа. – 2010. –144 с.

2. Веропотвелян Н.П. К вопросу об эффективности применения прогестеронов при повторных ранних репродуктивных потерях / Н.П. Веропотвелян // Репродуктивна ендокринологія. – 2016. – № 5 (31). – С. 22–27.

3. Berghella V. Early pregnancy loss: Obstetric evidence based guidelines. 2nd edition. New York. CRC. – 2012. – Р. 142–149. https://doi.org/10.3109/9781841848259.015; https://doi.org/10.3109/9781841848259

4. Schindler A.E. European Progestin Club Guidelines for prevention and treatment of threatened or recurrent (habitual) miscarriage with progestogens / Schindler A.E., et al. // Gynecol Endocrinol. – 2015. – № 31. – Р. 447–449. https://doi.org/10.3109/09513590.2015.1017459; PMid:25976550

5. Coomarasamy A. A Randomized Trial of Progesterone in Women with Recurrent Miscarriages / Coomarasamy A., et al. //N Engl J Med. – 2015. – № 373. – Р. 2141–2148. https://doi.org/10.1056/NEJMoa1504927; PMid:26605928

6. Johns J. Obstetric outcome after threatened miscarriage with and without a hematoma on ultrasound / Johns J., Hyett J., Jauniaux E. // Obstet Gynecol. – 2003. – V. 102 (3). – Р. 483–487. https://doi.org/10.1016/S0029-7844(03)00580-5; https://doi.org/10.1097/00006250-200309000-00010; PMid:12962928

7. Schauberger C.W. Ultrasound assessment of first-trimester bleeding / Schauberger C.W., Mathiason M.A., Rooney B.L. // Obstet. Gynecol. – 2005. – V. 105 (2). – Р. 333–338. https://doi.org/10.1097/01.AOG.0000151105.53557.27; PMid:15684161