• Ефективність застосування препарату «Афлубін» у комплексній терапії дітей з ГРВІ
ua До змісту

Ефективність застосування препарату «Афлубін» у комплексній терапії дітей з ГРВІ

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2014.6(62):56–61; doi 10.15574/SP.2014.62.56

Ефективність застосування препарату «Афлубін» у комплексній терапії дітей з ГРВІ

Крамарьов С. О., Закордонець Л. В., Євтушенко В. В., Толстанова А. Н. 
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна 
Національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна

Мета: вивчення ефективності та безпечності застосування препарату «Афлубін» у комплексній терапії ГРВІ у дітей.

Пацієнти і методи. Під спостереженням знаходились 75 дітей з ГРВІ середнього ступеня важкості віком від 6 місяців до 17 років, яких розподілили на дві вікові групи: з 6 місяців до 4 років і старше 4 років. У кожній віковій групі виділяли основну групу, яка з першого дня госпіталізації отримувала препарат «Афлубін» у віковому дозуванні, і групу контролю, що отримувала лише симптоматичну терапію. Для порівняння у старшій віковій групі виділили групу пацієнтів, які в якості противірусної терапії отримували низькомолекулярний індуктор інтерферону у віковій дозі у 1, 2, 4, 6 дні лікування.

Результати. Встановлено, що ГРВІ у дітей розвивалися на тлі зниження місцевого імунітету слизових оболонок респіраторного тракту, що проявлялося у початково снижених рівнях IgA, α-ІНФ та γ-ІФН у слині. Імуномодулююча активність препарату проявлялася у збільшенні синтезу sIgA у слині дітей усіх вікових груп та γ-ІФН у дітей, старших чотирьох років. У групах спостереження зникнення клінічних проявів ГРВІ передувало нормалізації імунологічних показників у слині. На тлі застосування «Афлубіну» виразність основних симптомів ГРВІ достовірно знижувалася вже до третього дня терапії та зникала до п'ятого дня спостереження.

Висновки. Клінічна та імунологічна ефективність, відсутність побічних реакцій дозволяє рекомендувати препарат «Афлубін» для лікування ГРВІ у дітей різних вікових груп.

Ключові слова: ГРВІ, діти, імунологічні показники, Афлубін.

Література: 
1. Ершов ФИ, Киселев ОИ. 2005. Интерфероны и их индукторы (от молекул до лекарств). М, ГЭОТАР-Медиа: 350.

2. Землякова ЭИ, Шакирова ЭМ, Сафина ЛЗ. 2012. Экспертный анализ лечения острых респираторных инфекций участковыми педиатрами. Практич медицина. 7.

3. Иощенко ЕС, Бимбас ЕС, Козлова СН. Способ прогнозирования кариозного процесса у детей. Патент RU 2413230.

4. Кетлинский СА. 2004. Отчет о результатах изучения препарата «Альгирем» у детей с гриппом и ОРВИ. СПб. Институт гриппа: 175.

5. Захарова ИН, Малиновская ВВ, Торшхоева ЛБ и др. 2014. Применение рекомбинантного альфа-2b-интерферона (Виферон) при острых респираторных инфекциях у детей раннего возраста. Эффективная фармакотерапия. 3: 6—14.

6. Чеботарева ТА, Мазанкова ЛН. 2010. Эффективность Виферона в терапии и профилактике гриппа и других ОРВИ у детей. Нов медицины и фармации. 2(307).

7. Fashner J, Ericson K, Werner S. 2012. Treatment of the Common Cold in Children and Adults. Am Fam Physician. 15: 86(2): 153—159.

8. Feverish illness in children assessment and initial management in children younger than 5 years. Clinical Guideline. National Collaborating Centre for Women's and Children's Health. 2007. Published by the RCOG Press at the Royal College of Obstetricians and Gynaecologists.

9. Vareille M, Kieninger E, Edwards MR, Regamey N. 2011. The Airway Epithelium: Soldier in the Fight against Respiratory Viruses. Clinical Microbiology Reviews. 24;1: 210—229. http://dx.doi.org/10.1128/CMR.00014-10; PMid:21233513 PMCid:PMC3021210