• Ефективність використання омега-3 довголанцюгових жирних кислот під час вагітності та в постнатальному періоді на розвиток, захворюваність та імунний статус дітей раннього віку: перехресне дослідження. (англ.мова) 
До змісту

Ефективність використання омега-3 довголанцюгових жирних кислот під час вагітності та в постнатальному періоді на розвиток, захворюваність та імунний статус дітей раннього віку: перехресне дослідження. (англ.мова) 

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2014.2(58):47-52; doi 10.15574/SP.2014.58.47 
 

Ефективність використання омега-3 довголанцюгових жирних кислот під час вагітності та в постнатальному періоді на розвиток, захворюваність та імунний статус дітей раннього віку: перехресне дослідження. (англ.мова) 
 

Марушко Р. В.

ДУ «Інститут педіатрії , акушерства і гінекології Національної академії медичних наук України», Київ 

В даний час розглядаються ефективні механізми, які можуть модулювати порушення іннативного імунітету і надавати позитивний вплив на формування як імунної системи в цілому, так і на локальному рівні, засновані на використанні раціонів з додатковим споживанням омега-3 поліненасичених довголанцюжкових жирних кислот (омега-3 ДЦ ПНЖК ) у період вагітності та постнатальному періоді. Достатній вміст омега-3 ДЦ ПНЖК в організмі дітей першого року життя може сприяти їх нормальному росту і розвитку, зменшує ризик розвитку захворювань або патологічних станів. 
 

Метою цієї роботи було оцінити вплив споживання жінками омега-3 ДЦ ПНЖК під час вагітності і після народження на розвиток, захворюваність і імунний статус дітей першого року життя. 
 

Методи: ретроспективні дослідження були проведені у 300 жінок, чиї діти досягли віку одного року, з використанням анкетно-опитувального методу (інтерв'ю). Спеціально розроблені анкети заповнювалися педіатрами під час відвідування пацієнтами поліклініки. Проводилась оцінка частоти захворювань, таких як респіраторні, атопічні захворювання, функціональні порушення кишечника. Проводився аналіз іммуного статусу дітей шляхом визначення вмісту IgA, IgG та IgM, досліджувалися концентрації докозагексаєнової ( ДГК), ейкозапентаєнової (ЕПК) кислот (омега-3 ДЦ ПНЖК) та арахідонової (АК) кислоти (омега-6 ДЦ ПНЖК ) за допомогою газохроматографічного аналізу в сироватці крові дітей. Результати досліджень були проаналізовані та оброблені з використанням статистичних методів. 
 

Результати: Проведені дослідження вказують на більш високу частоту гострих захворювань дихальних шляхів, атопічних захворювань, а також функціональних розладів шлунково-кишкового тракту у дітей, чиї матері не використовували в своїх раціонах морепродукти протягом вагітності і в період лактації. Дослідження імунного статусу не виявило відмінностей в концентрації IgG і IgM в плазмі крові (р>0,05 ), проте виявило істотну різницю в концентрації IgA в плазмі у дітей, матері яких споживали омега-3 ДЦ ПНЖК, концентрація IgA була вищою порівняно з групою порівняння. Вивчення профілю жирних кислот в сироватці крові показало зміну вмісту основних представників омега-3 і омега-6 ДЦ ПНЖК. Концентрації ДГК і ЕПК були вище, а вміст АА був нижчим в групі дітей, чиї матері споживали морепродукти під час вагітності та в постнатальному періоді. Значні відмінності спостерігалися відносно ДГК і АК (р<0,05). 
 

Висновки: Дані дослідження показали, що достатнє забезпечення організму дітей раннього віку омега-3 ДЦ ПНЖК сприяє успішному запобіганню імунно-опосередкованих захворювань, а також функціональних порушень ШКТ, здійснює позитивний вплив на розвиток і стан здоров'я дітей в ранньому віці. 
 

Ключові слова: діти раннього віку, поліненасичені жирні кислоти, імунний статус, захворюваність. 
 

Література: 
1. Brenna JT. 2011. Animal studies of the functional consequences of suboptimal polyunsaturated fatty acid status during pregnancy, lactation and early postnatal life. Matern Child Nutr. 7;Suppl 2: 59—79. http://dx.doi.org/10.1111/j.1740-8709.2011.00301.x; PMid:21366867

2. Candela CG, Lopez LMB, Kohen VL. 2011. Importance of a balanced omega 6/omega 3 ratio for the maintenance of health. Nutritional recommendations. Nutr Hosp. 26;2: 323—329.

3. Hogenkamp A, van Vlies N, Fear AL et al. 2011. Dietary Fatty Acids Affect the Immune System in Male Mice Sensitized to Ovalbumin or Vaccinated with Influenza. J Nutr. 141: 698-702. http://dx.doi.org/10.3945/jn.110.135863; PMid:21346107

4. Heaton AE, Meldrum SJ, Foster JK et al. 2013. Does docosahexaenoic acid supplementation in term infants enhance neurocognitive functioning in infancy? Front Hum Neurosci. 7;774: 1-12. http://dx.doi.org/10.3389/fnhum.2013.00774

5. Zulyniak MA, Perreault M, Gerling C et al. 2013. Fish oil supplementation alters circulating eicosanoid concentrations in young healthy men. Metabolism. 62;8: 1107—1113. http://dx.doi.org/10.1016/j.metabol.2013.02.004; PMid:23522836

6. Grissom N, Bowman N, Reyes NM. 2014. Epigenetic programming of reward function in offspring: a role for maternal diet. Mamm Genome. 25;1-2: 41—48.

7. Gruszfeld D, Socha P. 2013. Early nutrition and health: short- and long-term outcomes. World Rev Nutr Diet. 108: 32—39. http://dx.doi.org/10.1159/000351482; PMid:24029784

8. Sijben JW, Goedhart AC, Kamphuis PJ et al. 2011. Is it prudent to add n-3 long-chain polyunsaturated fatty acids to paediatric enteral tube feeding? Clin Nutr. 30;3: 273—281. http://dx.doi.org/10.1016/j.clnu.2010.11.007; PMid:21177002

9. Langley-Evans SC. 2014. Nutrition in early life and the programming of adult disease: a review. J Hum Nutr Diet. 27: 34—39.

10. Larque E, Demmelmair H, Gil-Sanchez A. 2011. Placental transfer of fatty acids and fetal implications. Am J Clin Nutr. 94;6; Suppl: 1908—1913. http://dx.doi.org/10.3945/ajcn.110.001230; PMid:21562082

11. Mantis NJ, Rol N, Corthesy B. 2011. Secretory IgA's complex roles in immunity and mucosal homeostasis in the gut. Mucosal Immunology. 4: 603—611. http://dx.doi.org/10.1038/mi.2011.41; PMid:21975936 PMCid:PMC3774538

12. Cordain L, Eaton SB, Sebastian A et al. 2005. Origins and evolution of the Western diet: health implications for the 21st century. Am J Clin Nutr. 81;2: 341—354. PMid:15699220

13. Nauta AJ, Ben AK, Knol J et al. 2013. Relevance of pre- and postnatal nutrition to development and interplay between the microbiota and metabolic and immune systems. Am J Clin Nutr. 98;2: 586S—593S. http://dx.doi.org/10.3945/ajcn.112.039644; PMid:23824726

14. Ricciotti E, FitzGerald GA. 2011. Prostaglandins and inflammation. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 31;5: 986—1000. http://dx.doi.org/10.1161/ATVBAHA.110.207449; PMid:21508345 PMCid:PMC3081099

15. Shek LP, Chong MF, Lim JY et al. 2012. Role of Dietary Long-Chain Polyunsaturated Fatty Acids in Infant Allergies and Respiratory Diseases. Clinical and Developmental Immunology. 2012. Article ID 730568.—8 p.

16. Schuchardt JP, Huss M, Stauss-Grabo M et al. 2010. Significance of long-chain polyunsaturated fatty acids (PUFAs) for the development and behaviour of children. Eur J Pediatr. 169;2: 149— 164. http://dx.doi.org/10.1007/s00431-009-1035-8; PMid:19672626

17. Schulzke SM, Patole SK, Simmer K. 2011. Long-chain polyunsaturated fatty acid supplementation in preterm infants. Cochrane Database Syst Rev. 16;2: CD000375.

18. Koletzko B, Lien E, Agostoni C et al. 2008. The roles of long-chain polyunsaturated fatty acids in pregnancy, lactation and infancy: review of current knowledge and consensus recommendations. J Perinat Med. 36;1: 5—14. World Association of Perinatal Medicine Dietary Guidelines Working Group. http://dx.doi.org/10.1515/JPM.2008.001; PMid:18184094