• Ефективність пробіотиків у комплексній терапії атопічного дерматиту у дітей
До змісту Повний текст статті

Ефективність пробіотиків у комплексній терапії атопічного дерматиту у дітей

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2017.4(84):77-80; doi 10.15574/SP.2017.84.77

Недельська С. М., Кузнєцова О. Д., Шевченко О. О., Кізілова І. А., Колесник О. Я.
Запорізький державний медичний університет, Україна
КУ «Запорізька міська багатопрофільна клінічна лікарня №5», Україна

Мета: вивчити ефективність терапії гострого періоду атопічного дерматиту (АД) з включенням у комплексне лікування пробіотичного штаму Lactobacillus rhamnosus GG (LGG® — мікроенкапсульованих).

Пацієнти і методи. Під спостереження знаходилися 36 дітей, хворих на АД середнього та важкого ступеня, у періоді загострення. Хворі основної групи (26 дітей, середній вік 8,6±1,3 року) отримували у комплексній терапії Прему, групи порівняння (10 дітей 9,1±2,0 роки) — лише стандартну терапію. Оцінювали динаміку індексу SCORAD та симптоми свербежу та порушення сну.

Результати. Через два тижні лікування в основній групі дітей індекс SCORAD знизився до 18,52±3,9 бала, у групі порівняння — до 24,3±4,8 бала (р<0,05). Ці відмінності зберігалися і через місяць при контрольному огляді пацієнтів (13,9±3,1 в основній групі проти 19,1±4,5 бала у групі порівняння, р<0,05). Достовірне зменшення свербежу шкіри у пацієнтів основної групи порівняно з дітьми, які не отримували пробіотик, було відмічено на 7-й та 14-й дні лікування. Через 14 днів терапії в основній групі жодна дитина не відмічала порушень сну, у той час як у 20% хворих групи порівняння сон був порушений (близько 2 балів за суб'єктивною оціночною шкалою), р<0,05.

Висновки. Включення до комплексної терапії АД у дітей пробіотичного штаму Lactobacillus rhamnosus GG у мікроенкапсульованій формі курсом 3–4 тижні достовірно знижує прояви захворювання (оцінка за індексом SCORAD) та сприяє швидшій нормалізації суб'єктивних показників — покращанню сну та усуненню симптомів свербежу порівняно зі стандартною базисною терапією.

Ключові слова: атопічний дерматит, діти, пробіотики, Према.

Література

1. Кафарская Л.И. Особенности формирования микрофлоры у детей раннего возраста и пути ее коррекции с помощью пробиотиков / Л.И. Кафарская, М.Л. Шуникова, Б.А. Ефимов // Педиатрическая фармакология. — 2011. — Т.8, №2. — С.94—98.

2. Макарова С.Г. Кишечная микробиота и использование пробиотиков в практике педиатра. Что нового? / С.Г. Макарова, Л.С. Намазова-Баранова // Педиатрическая фармакология. — 2015. — №12(1). — С.38—45.

3. Atopic Dermatitis: An Overview / Rebecca Berke, Arshdeep Singh, M. Guralnick [et al.] // Am Fam Physician. — 2012. — Vol.86(1). — P.35—42. PMid:22962911

4. Atopic dermatitis: A practice parameter update 2012 / L. Schneider, S. Tilles, P. Lio [et al.] // J. Allergy Clin. Immunol. — 2013. — Vol.131. — P.295—299. https://doi.org/10.1016/j.jaci.2012.12.672; PMid:23374261

5. Atopic Dermatitis — Disease Etiology and Clinical Management / Jorge Esparza-Gordillo, Itaru Dekio, ISBN 978-953-51-0110-9, 414 pages, — 2012 . — P.326—350. https://doi.org/10.5772/1448

6. Brown K. Diet-Induced Dysbiosis of the Intestinal Microbiota and the Effects on Immunity and Disease / Kirsty Brown // Nutrients. — 2012. — Vol.4(8). — P.1095—1119. https://doi.org/10.3390/nu4081095; PMid:23016134 PMCid:PMC3448089

7. Effect of probiotics in the treatment of children with atopic dermatitis / Yesilova Y. [et al.] // Ann. Dermatology. — 2012. — Vol.24. — P.189—193. https://doi.org/10.5021/ad.2012.24.2.189; PMid:22577270 PMCid:PMC3346910

8. Gut microbiota and allergy: the importance of the pregnancy period / T. R. Abrahamsson [et al.] // Pediatric Research. — 2015. — Vol.77. — P.214—219. https://doi.org/10.1038/pr.2014.165; PMid:25310761

9. Low diversity of the gut microbiota in infants with atopic eczema / Abrahamsson T.R. [et al.] // The Journal of Allergy and Clinical Immunology. — 2012. — Vol.129(2). — P.434—440. https://doi.org/10.1016/j.jaci.2011.10.025; PMid:22153774

10. Pillar I.N. Effect of the use of probiotics in the treatment of children with atopic dermatitis; a literature review / I.N. Pillar, E. Accioly // Nutr Hosp. — 2013. — Vol.28(1). — P.16—26.

11. Randomized, placebo<controlled trial of Lactobacillus rhamnosus GG as treatment of atopic dermatitis in infancy / C. Gruber, M. Wendt, C. Sulser [et al.] // Allergy. — Vol.62, Issue 11. — P.1270—1276.

Зміст журналу Текст статті