• Ефективність превентивного використання флавоноїдів у дітей шкільного віку в комплексі заходів щодо зниження захворюваності на гострі респіраторні захворювання
До змісту Повний текст статті

Ефективність превентивного використання флавоноїдів у дітей шкільного віку в комплексі заходів щодо зниження захворюваності на гострі респіраторні захворювання

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2017.4(84):55-60; doi 10.15574/SP.2017.84.55

Височина І. Л., Абатуров О. Є.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Мета: вивчити клініко-імунологічну ефективність превентивного використання флавоноїдів (Імунофлазід®, Протефлазід®) у дітей шкільного віку в комплексі заходів щодо зниження захворюваності на гострі респіраторні захворювання (ГРЗ).

Пацієнти та методи. 78 дітей віком від 7 до 17 років для профілактики ГРЗ отримували протефлазід (дітям до 9 років застосовувався сироп Імунофлазід, а дітям від 9 і старше — Протефлазід відповідно до вікових доз та інструкції виробника) у сезоні різних календарних років. Тривалість сезонної профілактики ГРЗ для всіх дітей склала два тижні. Клінічну ефективність включення флавоноїдів до сезонної профілактики оцінювали за інтенсивністю та перебігом ГРЗ, динамікою стану біоценозу слизових верхніх дихальних шляхів та за результатами імунологічного обстеження: лейкоцити, лімфоцити, CD25+, IgA, IgM, IgG, TFβ1 (DRG ELISA, Germany), IL-4, IL-10, IL-12р70 і IL-12р40+p70 (ELISA, Diaclone, France), IL-2 (ELISA Kit, Finland) у сироватці крові. Математична обробка результатів дослідження проводилася з використанням статистичних програм Statgraf, Matstat, Microsoft Excel для Windows, з використанням пара- і непараметричних критеріїв достовірності.

Результати. Проведення профілактичних заходів у дітей шкільного віку з використанням протефлазіду (Імунофлазід®, Протефлазід®) дозволяє зменшити кратність ГРЗ у 1,2–1,5 разу, а у випадку захворювання — знизити тривалість гострого респіраторного епізоду на 1,8–2,2 дня. Усі ГРЗ, що виникають, характеризуються більш легким перебігом. Ефективність превентивної профілактики ГРЗ у дітей 7–17 років з використанням сиропу Імунофлазід® або крапель Протефлазід® в середньому складає 82% та характерезується хорошою переносимістю, призводить до формування стану еубіозу слизових ВДШ у 64,1% випадків. Одним з основних імунологічних ефектів протефлазіду (Імунофлазід®, Протефлазід®) є його здатність превентивно контролювати можливість пролонгування запального процесу на імунологічному рівні у дітей шкільного віку.

Висновки. У схемах профілактики сезонних ГРЗ у дітей шкільного віку використання протефлазіду є ефективним та доцільним.

Ключові слова: гострі респіраторні захворювання, діти, профілактика, протефлазід.

Література

1. Абатуров А.Е. Реализация противовирусного и антиоксидантного действия биофлавоноидов при лечении острых респираторных вирусных инфекций / А.Е. Абатуров, И.Л. Высочина // Здоровье ребенка. — 2016. — С.128—134.

2. Бекетова Г.В. Иммунофлазид в педиатрии: системный анализ эффективности и безопасности применения / Г.В. Бекетова, Н.В. Хайтович, А.И. Гриневич // Педиатрия. Восточная Европа. — 2014. — №3(07). — С.10.

3. Иммунофлазид® сироп: лечение и профилактика ОРВИ и гриппа // Новости медицины и фармации. — 2014. — №21—22 (523—524). — С.8—9.

4. Інструкція для медичного застосування препарату Імунофлазід®. Затверджено наказом МОЗ України. Реєстраційне посвідчення № UA/5510/01/01 від 21.10.11 № 685. Зміни внесено. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 06.10.2014 № 705.

5. Лапач С.Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Excel / С.Н. Лапач, А.В. Чубенко, П.Н. Бабич. — Киев: Морион, 2000. — 320 с.

6. Метаанализ результатов клинических исследований эффективности флавоноидов при вирусных и вирусноGбактериальных заболеваниях у детей / С.А. Крамарев, А.И. Гриневич, О.Б. Тонковид, О.В. Выговская // Cовременная педиатрия. — 2014.— №5(61).— С.1—7.

7. Мониторинг клинического применения лекарственного препарата Протефлазид® капли врачами различных специальностей на территории Украины в 2015 г. // Новости медицины и фармации. — 2016. — №14(594). — С.5.

8. Рыбалко С.Л. Изучение механизмов действия биологически активных веществ лечебной субстанции Протефлазид : отчет / С.Л. Рыбалко — 2010 — 84 с.

9. Сокуренко Л.М. Антитоксична дія імунофлазиду при грипі / Л.М. Сокуренко // Таврический медико-биологич. вестн.— 2012.— Т.15, №4(60). — C.339—341.

10. Токарчук Н.І. Досвід використання Імунофлазіду в комплексі лікувально-профілактичних заходів під час сезонного підвищення захворюваності на грип та ГРВІ / Н.І. Токарчук, Л.С. Старинець // Перинатология и педиатрия. — 2012. — Т.49, №1. — С.1—5.

11. Юлиш Е.И. Часто болеющие дети и тактика педиатра / Е.И. Юлиш, С.Я. Ярошенко // Здоровье ребенка. — 2013.— Т.49, №6. — С.101—108.

Зміст журналу Текст статті