• Ефективність препарату Біолектра Магнезіум Дірект при лікувально-профілактичних заходах у вагітних з прееклампсією 
До змісту

Ефективність препарату Біолектра Магнезіум Дірект при лікувально-профілактичних заходах у вагітних з прееклампсією 

HEALTH OF WOMAN. 2015.6(102):105–110; doi 10.15574/HW.2015.102.105 
 

Ефективність препарату Біолектра Магнезіум Дірект при лікувально-профілактичних заходах у вагітних з прееклампсією 
 

Резніченко Г. І., Бессарабов Ю. М., Потебня В. Ю., Коваленко К. І.

ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України» 
 

Метою дослідження було оцінювання клінічної ефективності застосування препарату Біолектра Магнезіум Дірект у лікуванні вагітних з прееклампсією.

Обстежено 104 жінки віком 21–35 років у терміні вагітності 29–37 тиж, у 64 з яких діагностована прееклампсія легкого ступеня. Основна група – 30 жінок з прееклампсією, які отримували препарат Біолектра Магнезіум Дірект, група порівняння – 34 вагітних, які не отримували препарати магнію, контрольна група – 40 жінок з фізіологічним перебігом вагітності.

Установлено, що у жінок з преекламспією в порівнянні з групою з фізіологічним перебігом вагітності спостерігається зниження рівня магнію у сироватці крові, напруження катехоламіндепонувальної функції еритроцитів і підвищення тривожності, невротизації та депресії на фоні виснаження стресостійкості.

Застосування в комплексі лікувальних заходів жінкам з прееклампсією легкого ступеня препарату Біолектра Магнезіум Дірект дозволяє відновити рівень магнію у сироватці крові до значень при фізіологічному перебігу вагітності, нормалізувати зміни катехоламіндепонувальної функції еритроцитів та психологічного стану жінок і, тим самим, знизити відсоток ускладнень під час вагітності та пологів, зменшити захворюваність і суттєво вплинути на частку уражень нервової системи у їх новонароджених. 
 

Ключові слова: прееклампсія, лікування, Біолектра Магнезіум Дірект. 
 

Література: 
1. Венцковский БМ, Витовский ЯМ. 2008. Интенсивное наблюдение и лечение при позднем гестозе. Под ред. БМ Венцковского, ГК Степанковской. Акушерство и гинекология. Неотложная помощь. М, Эксмо:383.

2. Верткин АЛ, Ткачева ОН, Мурашко ЛЕ, Ткачева ОМ, Клеменов АВ. 2005. Обмен магния и терапия магнеротом при гестозе. Фарматека 2(98):13–19.

3. Гіпертензивні розлади під час вагітності. Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги. Наказ МОЗ України № 676 від 12.2004. К. 2004:4–31.

4. Дадак К. 2013. Дефицит магния в акушерстве и гинекологии. Акуш., гин. и репрод. 7:6–14.

5. Лук’янова ОМ, Резніченко ЮГ, Антипкін ЮГ, Резніченко ГІ, Шкіряк-Нижник ЗА. 2005. Екосистема великого промислового міста України та діти першого року життя. Запоріжжя:222.

6. Запорожан ВМ, Свірський ОО, Боженко АІ, Галич СР. 2004. Клінічна патофізіологія та патогенетична терапія прееклапсії. Одеса:247.

7. Каминский ВВ, Дудка СВ, Чечельницкий ОЕ. 2005. Гестозы. HELLP-синдром. Репродуктивное здоровье женщины 4:8–12.

8. Макацария АД, Бицадзе ВО и соавт. 2012. Распространенность дефицита магния у беременных женщин, наблюдающихся в условиях амбулаторной практики. Вопр. Гин., акуш. и перинатол. 11:25–34.

9. Маркін ЛБ, Гірник ОМ. 2006. Розлади гестаційної трансформації преплацентарного кровоплину. ПАГ 5:67–70.

10. Меллина ИМ, Павловская ТЛ. 2005. Недостаток магния и его влияние на течение беременности, состояние плода и новорожденного у беременных с гипертонической болезнью. Профилактика осложнений с помощью препарата магне-В6. Здоровье женщины 2:39–44.

11. Лук’янова ОМ, Резніченко ЮГ, Антипкін ЮГ, Резніченко ГІ, Шкіряк-Нижник ЗА. 2006. Перинатальні проблеми великого промислового міста України. Запоріжжя:356.

12. Резніченко ГІ, Резніченко ЮГ. 2005. Проблеми охорони здоров’я дітей та матерів на сучасному етапі та можливі шляхи їх вирішення. Современная педиатрия 2:25–28.

13. Резніченко ГІ, Головко ГВ, Резніченко ЮГ, Горох НС. 2005. Лікування вегетативних дисфункцій у юних вагітних – шлях до профілактики перинатальних ускладнень. Таврический медико-биологический вестник 2:39–41.

14. Резніченко НЮ, Резніченко ГІ, Резніченко ЮГ. 2007. Охорона здоров’я дітей і жінок в Україні: законодавство, стан здоров’я. Шляхи вдосконалення. Запоріжжя:188.

15. Резніченко ЮГ. 2004. Перинатальні ураження нервової системи. Погляд педіатра. Х:96.

16. Серов ВН, Керимкулова НВ, Трошин ИЮ, Громова ОА. 2012. Зарубежный и российский опыт применения магния в акушерстве и гинекологии с позиции доказательной медицины. Вопр гин акуш и перинатол 11:62–72.

17. Duley L, Gьlmezoglu AM, Chou D. 2010. Magnesium sulphate versus lytic cocktail for eclampsia. Cochrane Database Syst Rev. 9:D002960. http://dx.doi.org/10.1002/14651858. CD002960.pub 2.

18. Haram K, Svendsen E, Abildgaard U. 2009. The HELLP syndrome: clinical issues and management. A Review. BMC Pregnancy and Childbirth 9:8.

19. John V. Ilekis. 2007. Review Article: Preeclampsia – A Pressing Problem: An Executive Summary of a National Institute of Child Health and Human Development Workshop. Reproductive Sciences 14;6:508–523. http://dx.doi.org/10.1177/1933719107306232; PMid:17959880

20. Sontia B, Touyz RM. 2007. Role of magnesium in hypertension. Arch. Biochem. Biophys. 458(1):3339.

21. Steegers EA, von Dadelszen P, Duvekot JJ, Pijnenborg R. 2010. Preeclampsia. Lancet. 21;376(9741):631–44.

22. WHO recommendations for prevention and treatment of pre-eclampsia and eclampsia. World Health Organization (Geneva). 2014:38.

23. Wolf FI, Trapani V, Simonacci M et al. 2008. Magnesium deficiency and endothelial dysfunction: is oxidative stress involved? Magnes. Res. 21(1):58–64.