• Ефективність пренатальної діагностики синдрому Дауна у шести областях Центрального і Південно-Східного регіонів України
До змісту

Ефективність пренатальної діагностики синдрому Дауна у шести областях Центрального і Південно-Східного регіонів України

HEALTH OF WOMAN. 2017.4(120):20–30; doi 10.15574/HW.2017.120.20

Веропотвелян М. П.
ОКЗ «Міжобласний центр медичної генетики і пренатальної діагностики», м. Кривий Ріг

У структурі вродженої і спадкової патології особливе місце посідають хромосомні анеуплоідії (ХА), частота яких становить 6–8 на 1000 живонароджених. Серед поширених ХА найчастіше діагностують трисомію 21-ї хромосоми (Т21), загальнопопуляційна частота якої становить 1: 700–800 живонароджених.

Мета дослідження: вивчення ефективності пренатального скринінгу ХА (синдрому Дауна – СД) у регіоні діяльності центру за 2010–2015 рр.; встановлення реальної поширеності СД з урахуванням народжених і пренатально діагностованих, елімінованих плодів з Т21; на підставі ретроспективного аналізу показань до пренатального каріотипування у всіх виявлених випадках СД у плода визначення їхньої структури та рейтингу зустрічальності; за даними літератури проведення порівняльного аналізу з подібними дослідженнями в інших країнах світу.

Матеріали та методи. За 6 років (2010–2015 рр.) було виконано 3137 інвазивних пренатальних втручань, з них 720 – біопсій ворсин хоріона, 929 – плацентоцентезів, 1488 – амніоцентезів вагітним з високим ризиком виникнення ХА у плода, які звернулися з шести областей регіону діяльності центру.

Результати. З числа 3137 пренатально каріотипованних досліджень виявлено усього 558 випадків ХА плода, у тому числі 288 плодів з Т21. Ретроспективний аналіз структури показань до інвазивної пренатальної діагностики у 288 вагітних з пренатально виявленими плодами з СД представлений таким чином:

– окремі: тільки вік матері 40 років і більше – 4 (1,38%); ультразвукові (УЗ) знахідки (аномалії і маркери ХА) – 192 (69,5%); високий біохімічний ризик ХА – 2 (0,7%);

– поєднані: вік матері 40 років і більше + УЗ-знахідки – 36 (13%); вік матері 40 років і більше + УЗ- і біохімічні (БХ) маркери – 8 (2,8%); УЗ знахідки + позитивний БХ-тест – 32 (11,5%). Народження попередньої дитини з СД у вагітної віком до 40 років за відсутності УЗ- і БХ-маркерів – 1 (0,34%).

У сукупності УЗ-знахідки (аномалії і маркери ХА) виявляли у 97,5% випадків пренатально діагностованих плодів з СД. Показник пренатального виявлення плодів з СД з числа всіх зареєстрованих каріотипованих випадків Т21 (пре- і постнатально) у Дніпропетровській області відповідає середньоєвропейському рівню – 65% (у регіоні діяльності центру – 37,7%). З урахуванням 242 випадків СД у плодів, абортованих до 22 тиж гестації, реальна поширеність Т21 у разі їхнього народження становила б 1: 766 (13 на 10 000 новонароджених).

Заключення. Поширеність синдрому Дауна (СД) серед новонароджених Дніпропетровської області у результаті пренатальної діагностики хромосомних аномалій становила 1:1257, що в 1,8 разу нижче средньопопуляціонної частоти (1:700); в інших областях регіону консультативно-діагностичної діяльності центру цей показник в 1,1–1,55 разу нижчий за популяційну. За відсутності існуючої системи пренатальної діагностики СД його поширеність в областях регіону в середньому відповідала б загальнопопуляційній – 1:766 новонароджених.

Ключові слова: хромосомні аномалії, синдром Дауна, стратегії пренатального скринінгу, ультразвукова діагностика, інвазивна пренатальна діагностика, ультразвукові маркери.

Література:
1. Penrose LS. 1933. The relative effects of paternal and maternal age in mongolism. J Genet. 27: 219-224. https://doi.org/10.1007/BF02984413

2. See https: //www. cdc. gov/ neddd/ birthdefects/downsyndrome.html

3. Wellesley D, Dolk H, Boyd PA, Greenlees R, Haeusler M et al. 2012. Rare chromosome abnormalities, prevalence and prenatal diagnosis rates from population-based congenital anomaly registers in Europe. Eur J Hum Genet. 20(5): 521–526. https://doi.org/10.1038/ejhg.2011.246; PMid:22234154 PMCid:PMC3330224

4. Hassold TJ, Jacobs PA. 1984. Trisomy in Man. Annual Review of Genetics. 18: 69-97. https://doi.org/10.1146/annurev.ge.18.120184.000441; PMid:6241455

5. Morris JK, Wald NJ, Watt HC. 1999. Fetal loss in Down syndrome pregnancies. Prenat Diagn. 19(2): 142-145. https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0223(199902)19:2<142::AID-PD486>3.3.CO;2-Z; https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0223(199902)19:2<142::AID-PD486>3.0.CO;2-7

6. Cuckle H. 1999. Down syndrome fetal loss rate in early pregnancy. Prenat Diagn. 19: 1177-1179. https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0223(199912)19:12<1177::AID-PD714>3.0.CO;2-N

7. Benn PA, Egan JF. 2000. Survival of Down syndrome in utero. Prenat Diagn. 20(5):432-439. https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0223(200005)20:5<432::AID-PD819>3.0.CO;2-C

8. Baird PA, Sadovnick AD.1987. Life expectancy in down syndrome. J.Pediatr. 110: 849-854. https://doi.org/10.1016/S0022-3476(87)80395-5

9. Snijders RJ, Sundberg K, Holzgreve W, Henry G, Nickolaides KH.1999. Maternal age and gestation-specific risk for trisomy 21. Ultrasound Obstet.Gynecol. 13:167-170. https://doi.org/10.1046/j.1469-0705.1999.13030167.x; PMid:10204206

10. Spencer K. 1999. Accuracy of Down’s syndrome risks produced in a prenatal screening program. Ann Clin Biochem. 36:101-103. https://doi.org/10.1177/000456329903600115; PMid:10370769

11. Wald NJ, Kennard A, Hackshaw A, McGuire A. 1997. Antenatal screening for Down’s syndrome. J Med Screen. 4(4):181-246. https://doi.org/10.1177/096914139700400402; PMid:9494915

12. Wald NJ, Cuckle HS, Densem JW, Kennard A, Smith D. 1992. Maternal serum screening for Down’s syndrome: the effect of routine ultrasound scan determination of gestational age and adjustment for maternal weight. Br J Obstet Gynaecol. 99(2):144-149. https://doi.org/10.1111/j.1471-0528.1992.tb14474.x; PMid:1372820

13. Wald NJ, Densem JW, Smith D, Klee GG. 1994. Four-marker serum screening for Down’s syndrome. Prenat Diagn. 14(8):707-716. https://doi.org/10.1002/pd.1970140810; PMid:7527537

14. Spencer K, Spencer CE, Power M, Dawson C, Nicolaides KH. 2003. Screening for chromosomal abnormalities in the first trimester using ultrasound and maternal serum biochemistry in a one-stop clinic: a review of three years prospective experience. Br J Obstet Gynaecol. 110:281-286. https://doi.org/10.1046/j.1471-0528.2003.02246.x; https://doi.org/10.1046/j.1471-0528.2003.02222.x

15. Stenhouse EJ, Crossley JA, Aitken DA, Brogan K, Cameron AD, Connor JM. 2004. First-trimester combined ultrasound and biochemical screening for Down syndrome in routine clinical practice. Prenat Diagn. 24:774-780. https://doi.org/10.1002/pd.980; PMid:15503268

16. Khalil A, Pandya P. 2006. Screening for down syndrome. Br J Obstet Gynaecol India.3; 56:205-211.

17. Kuppermann M, Nease RF, Learman LA, Gates E, Blumberg B, Washington AE. 2000. Procedure-related miscarriages and Down syndrome-affected births: implications for prenatal testing based on women’s preferences. Obstet Gynecol. 96(4):511-516. https://doi.org/10.1016/S0029-7844(00)00969-8; https://doi.org/10.1097/00006250-200010000-00006; PMid:11004350

18. Alfirevic Z, Sundberg K, Brigham S. 2000. Amniocentesis and chorionic villus sampling for prenatal diagnosis. Cochrane Database Syst Rev. (3):CD003252.

19. Nicolaides KH, Spencer K, Avgidou K, Faiola S, Falcon O. 2005. Multicenter study of first-trimester screening for trisomy 21 in 75 821 pregnancies: results and estimation of the potential impact of individual risk-orientated two-stage first-trimester screening. Ultrasound Obstet Gynecol. 25(3):221-226. https://doi.org/10.1002/uog.1860; PMid:15736186

20. Kagan KO, Staboulidou I, Cruz J, Wright D, Nicolaides KH. 2010. Two-stage first-trimester screening for trisomy 21 by ultrasound assessment and biochemical testing. Ultrasound Obstet Gynecol. 36(5): 542-547. https://doi.org/10.1002/uog.7663; PMid:20503223

21. Веропотвелян Н.П. 2016. Современные возможности пренатальной диагностики и медицины плода в Украине: становление, реалии, проблемы и перспективы. Жіночий лікар, 1:54.

22. Zimmermann B. 2012. Noninvasive prenatal aneuploidy testing of chromosomes 13, 18, 21, X, and Y, using targeted sequencing of polymorphic loci. Prenatal Diagnosis. 32:1233-1241. https://doi.org/10.1002/pd.3993; PMid:23108718 PMCid:PMC3548605

23.Nicolaides KH et al. 2013. Validation study of maternal blood cell-free DNA testing by targered sequencing of single-nucleotide polimorphisms at cromosomes 13,18,21,X and Y. Prenatal Diagnosis. 33:575-579. https://doi.org/10.1002/pd.4103; PMid:23613152

24. Веропотвелян НП, Погуляй ЮС. 2015. Последние достижения в области неинвазивной пренатальной диагностики (NIPD/NIPT) и новые стратегии пренатального скрининга хромосомных аномалий. Пренатальная диагностика. 14(2):101-110.

25. Spencer К. 2005. First trimester maternal serum screening for Down’s syndrome: evaluation of the DPC Immulite 2000 free Я-hCG and pregnancy-associated plasma protein-A assays. Ann Clin Biochem.42:30-40. https://doi.org/10.1258/0004563053026880; PMid:15802030

26. Spencer К. 2003. Risk, a QC parameter. DSNEWS. 10(1):30.

27. Cuckle H. 2007. Coefficient of variance. DSNEWS. 14(2):25.

28. Urban MF, Stewart C, Ruppelt T, Geerts L. 2011. Effectiveness of prenatal screening for Down syndrome on the basis of maternal age in Cape Town. S Afr Med J. 101(1):45-48. https://doi.org/10.7196/SAMJ.4188; PMid:21626982

29. Larsen SO, Hansen J, Christiansen M, Nшrgaard-Pedersen B. 2002. Prenatal diagnosis of Down syndrome in Denmark 1980-1998 and future progress perspectives. Ugeskr Laeger. 23;164(39):4532-4536.

30.Ekelund CK, Jшrgensen FS, Petersen OB, Sundberg K, Tabor A (Danish Fetal Medicine Research Group) 2008. Impact of a new national screening policy for Down’s syndrome in Denmark: population based cohort study. BMJ. 27;337:2547.

31.Jaques AM, Collins VR, Muggli EE, Amor DJ, Francis I, Sheffield LJ, Halliday JL. 2010. Uptake of prenatal diagnostic testing and the effectiveness of prenatal screening for Down syndrome. Prenat Diagn. 30(6):522-530. https://doi.org/10.1002/pd.2509

32. Rebhi F et al. 2014. Screening for Down syndrome. 13th World Congress in Fetal Medicine. PMCid:PMC4096094

33. Сhen Y, Qian X, Li J, Zhang J, Chu A, Schweitzer SO. 2007. Cost-effectiveness analysis of prenatal diagnosis intervention for Dow’n syndrome in China. Int J Technol Assess Health Care. 23(1):138-145. https://doi.org/10.1017/S0266462307051689; PMid:17234028

34. Љнpek A, Gregor V, Љнpek A, Horбиek J, Calda P. First trimester combined test improved the performance of screening for trisomy 21; population data.Dep. Obst&Gynaec., First Faculty of Medicine and General Teaching Hospital, Charles University, Prague, Czech. 14th World Congress in Fetal Medicine

35. Wiechec M, Knafel A, Nocun A, Matyszkiewicz A, Juszczak M, Wiercinska E, Lataіa E. 2016. How Effective Is First-Trimester Screening for Trisomy 21 Based on Ultrasound Only?. Fetal Diagn Ther. 39(2):105-112. https://doi.org/10.1159/000434632; PMid:26303666

36. See http://www.eurocat-network. eu/prenatalscreeninganddiagnosis/prenataldetection(pd)rates

37. Bradford М. 2015. New Study: Abortion after Prenatal Diagnosis of Down Syndrome Reduces Down Syndrome Community by Thirty Percent 21.

38. See http: //www.cdc.gov/ncbddd/birthdefects/features/birthdefects-keyfindings.html

39. Jefferson T, Demicheli V, Mugford M. 2000. Elementary economic evaluation in health care. BMJ Books.

40. Odobo AO, Stamilo DM et al. 2006. A cost-effectiveness analysis of prenatal screening strategies for Down syndrome. Obstet.Gynecol. 107(1):209

41. Beulen L, Grutters JP, Faas BH, Feenstra I, van Vugt JM, Bekker MN. 2014. The consequences of implementing non-invasive prenatal testing in Dutch national health care: a cost-effectiveness analysis. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 182:53-61. https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2014.08.028; PMid:25238658

42. Наказ МОЗ України від 20.10.2015 № 685 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при синдромі Дауна».

43. Cuckle H.2014. Screening for aneuploidies by cf DNA analysis of maternal blood-models for clinical implementation. Abstracts 13-th World Congressin FetaL Medicine (France Nice, 2014).

Зміст журналу Текст статті