• Ефективність об’єктивного структурованого клінічного іспиту у післядипломній підготовці лікарів-інтернів за спеціальністю «Педіатрія»
До змісту Повний текст статті

Ефективність об’єктивного структурованого клінічного іспиту у післядипломній підготовці лікарів-інтернів за спеціальністю «Педіатрія»

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2019.1(97):46-48; doi 10.15574/SP.2019.97.46

Синоверська О. Б., Цимбаліста О. Л., Семкович Я. В., Фоменко Н. М., Вовк З. В., Березна Т. Г., Сем'янчук В. Б., Бобрикович О. С.
Івано-Франківський національний медичний університет, Україна

Традиційне клінічне обстеження, що складається із заплутаних об'ємних випадків (long cases), коротких клінічних сценаріїв, «живе» спілкування із пацієнтом має позитивні сторони, але, на жаль, суттєво обмежене щодо прогнозування надійності та об'єктивності. Поява структурованих тестів дозволила подолати такі обмеження. Об'єктивний структурований клінічний іспит (ОСКІ) був створений для підвищення достовірності оцінки результативності у додипломній та в післядипломній клінічній освіті. У 2018 р. співробітниками кафедри дитячих хвороб післядипломної освіти вперше проведено варіант всебічного контролю знань та умінь лікарів-інтернів 2-го року навчання на етапі заключної атестації за методологією ОСКІ. У відсотковому еквіваленті результативність іспиту виглядала наступним чином: «відмінно» — 10,5%, «добре» — 50,1, «задовільно» — 26,3%, «незадовільно» — 13,1%. Лікарі-інтерни, які склали ОСКІ незадовільно, мали можливість перездати іспит на наступний день (завдання були змінені, проте наближені за складністю до попередніх). Проведення екзамену ОСКІ — вимога сучасної медичної освіти. Більш широка вибірка компетенцій та використання структурованих маркувальних аркушів сприяють підвищенню надійності та обґрунтованості змісту, а отже неупередженості та об'єктивності іспиту.

Ключові слова: об'єктивний структурований клінічний іспит, педіатрія, лікар-інтерн.

ЛІТЕРАТУРА

1. Клигуненко ОМ, Єхалов ВВ, Седінкін ВА, Халимончик ВВ. (2016). Впровадження об'єктивного структурованого клінічного іспиту для проміжної атестації лікарів-інтернів І року навчання за фахом «Анестезіологія та інтенсивна терапія». Південноукраїнський медичний науковий журнал. 14(14): 54—57.

2. Оюунгоо Б, Цэрэндагва Д, Солонго Б и др. (2010). Формативная оценка клинических навыков студентов в OSCE. Сибирский медицинский журнал. 98; 7: 12—13.

3. Пилипенко ММ, Рибінкіна І, Бондар МВ, Шлапак ІП. (2015). Структурований клінічний іспит з анестезіології у Великій Британії: досвід впровадження в Україні. Медицина неотложных состояний. 1: 178—184.

4. Пилипенко ММ, Рибінкіна І, Шлапак ІП. (2014). Перший досвід впровадження Британського варіанту екзамену за системою OSCE наприкінці дворічної інтернатури. Біль, знеболення та інтенсивна терапія. 3: 5—14.

5. Шпонька ІС, Снісарь ВІ, Клигуненко ОМ та ін. (2018). Трирічний досвід впровадження іспиту OSCE для проміжної атестації лікарів-інтернів за спеціальністю «анестезіологія та інтенсивна терапія». Медицина неотложных состояний. 6: 178—184.

6. Kilminster S, Roberts T. (2004). Standard setting for OSCEs: trial of borderline approach. Adv. Health Sci. Educ. Theory Pract. 9(3): 201—209. https://doi.org/10.1023/B:AHSE.0000038208.06099.9a; PMid:15316271

7. Pell G, Fuller R, Horner M, Roberts T. (2010). How to measure the quality of the OSCE: A review of metrics — AMEE guide no. 49. Med Teach. 32: 802—11. https://doi.org/10.3109/0142159X.2010.507716; PMid:20854155

8. Reiter HI, Rosenfeld J, Nandagopal K et al. (2004). Do clinical clerks provide candidates with adequate formative assessment during Objective Structured Clinical Examinations? Adv Health Sci Educ Theory Pract. 9(3): 189—199. https://doi.org/10.1023/B:AHSE.0000038172.97337.d5; PMid:15316270

9. Royal College of Anaesthetist. http: www.rcoa.ac.uk/examination

10. Royal College of Anaesthetists. (2010). CCT in Anaesthetics: Competency Based Basic Level (ST years 1 and 2) Training and Assessment. AMEE guide no. 25. Med Teach. 30: 701—13.

Стаття надійшла до редакції 30.09.2018 р., прийнята до друку 29.01.2019 р.