• Ефективність ноотропних препаратів при лікуванні вегетативних порушень у дітей шкільного віку після перенесеної позалікарняної пневмонії
До змісту

Ефективність ноотропних препаратів при лікуванні вегетативних порушень у дітей шкільного віку після перенесеної позалікарняної пневмонії

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2014. 5(61):7176; doi 10.15574/SP.2014.61.71

Ефективність ноотропних препаратів при лікуванні вегетативних порушень у дітей шкільного віку після перенесеної позалікарняної пневмонії

Няньковський С. Л., Бабік І. В. 
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Україна

Мета: визначити ефективність ноотропного препарату «Ноофен» у комплексі лікування астенічного синдрому та вегетативних порушень у школярів після перенесеної позагоспітальної пневмонії.

Пацієнти і методи. У дослідженні взяли участь 80 дітей віком 7–14 років, які були розподілені на основну (з включенням препарату «Ноофен») та контрольну (стандартні схеми лікування) групи.

Результати. Встановлено, що протягом тривалого часу після перенесеної позагоспітальної пневмонії у дітей наявні порушення загального стану та астенізація організму, а також виразні зміни з боку вегетативної нервової системи. Включення у схему лікування препарату «Ноофен» призводило до скорочення тривалості загальної слабкості, втомлюваності, головного болю, порушення сну, емоційної лабільності, дратівливості. За даними опитувальника Вейна, у дітей основної групи прояви вегетативної дисфункції спостерігалися удвічі рідше, ніж у контрольній групі (17,5% проти 32,5%), покращиляся працездатність, суттєво зменшився рівень депресії.

Висновки. Застосування ноотропного препарату «Ноофен» дозволяє швидше досягнути нормалізації клінічних, інструментальних та функціональних показників, зменшити прояви вегетативної дисфункції, покращити фізичний стан, адаптативні властивості і стресову стійкість дитячого організму. Наявність виразного клінічного ефекту, відсутність побічних дій дозволяють рекомендувати включення препарату «Ноофен» у комплекс стаціонарного та амбулаторного лікування позагоспітальної пневмонії у дітей віком 7–14 років.

Ключові слова: діти, пневмонія, лікування, астенічний синдром, вегето-судинна дистонія, Ноофен.

Література: 
1. Антипкин ЮГ, Лапшин ВФ. 2008. Принципы диагностики и лечения негоспитальных пневмоний у детей. Здоров'я України 24: 11—13.

2. Антипкін ЮГ, Лапшин ВФ, Уманець ТР. 2011. Довідник з дитячої пульмонології: довідник лікаря. К: 49—118.

3. Больбот ЮК, Бордій ТА. 2007. Нові можливості реабілітації дітей з гострою пневмонією. ПАГ 3: 27—31.

4. Няньковский СЛ, Яцула МС, Бабик ИВ и др. 2012. Вегетативные дисфункции у детей с острой внебольничной пневмонией и пути медикаментозной коррекции. Здоровье ребенка 2(37): 130-136.

5. Долмашкина МА. 2006. Клинико-диагностическое и прогностическое значение комплексной оценки активности воспаления при внебольничной пнвмонии. Дис. …канд. мед. наук 040122.08. М: 215.

6. Кузин ВВ. 2007. Обоснование клеточно-ассоциированной антибактериальной и иммунокорригирующей терапии при внегоспитальной пневмонии. Дис. … канд. мед. наук 040122.08. М: 148.

7. Леженко ГО, Пашкова ОЄ. 2011. Вегетативні дисфункції у дітей. Дитячий лікар 4: 20—32.

8. Лембрик ІС. 2009. Особливості астенічного синдрому при хронічних соматичних захворюваннях в умовах навчальної діяльності. Здоровье ребенка 1: 52—56.

9. Парволюсова МЮ. 2005. Возрастная динамика клинических и инструментальных проявлений синдрома вегетативной дисфункций у детей и подростков. Дис. … канд. мед. наук 040122.08. М: 171.

10. Попик ГС, Гоженко ЕА. 2007. Обоснование дифференцированного похода к реабилитационным мероприятиям у пациентов с вегетативной дисфункцией. Мед реабилитация, курортол и физиотерапия 1: 18—21.

11. Шаповалова ВА, Коршак ВМ, Гончаренко ЛІ. 2010. Особливості та ефективність фізичної реабілітації хворих із патологією органів дихання. Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекції 3: 54—59.

12. 2006. American Thoracic Society. European Respiratory Society Statement on Pulmonary Rehabilitation. Am J Respir Crit Care Med 173: 1390—413.

13. Niederman MS. 2007. Recent Advances in Community-Acquired Pneumonia: Inpatient and Outpatient. Chest 131(4): 1205—1215.