• Ефективність Нейроцитину в якості допоміжної терапії неврологічних розладів у вагітних при порушеннях мозгового кровообігу

Ефективність Нейроцитину в якості допоміжної терапії неврологічних розладів у вагітних при порушеннях мозгового кровообігу

PERINATOLOGY AND PEDIATRIC. UKRAINE. 2017.3(71):25-31; doi 10.15574/PP.2017.71.25

Ліманська А. Ю., Бутенко Л. П., Давидова Ю. В.
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ

Мета — вивчити ефективність Нейроцитину (Юрія-Фарм), інфузійного розчину цитиколіну та збалансованого складу електролітів, в якості комплексної нейропротекції в терапії вагітних з ішемічним інсультом у гострий період і в період ранньої та пізньої реабілітації.
Пацієнти та методи. Для виконання поставленої мети оцінено стан хворих за допомогою відповідних шкал, широко використовуваних у сучасній медицині, зокрема, для оцінки стану хворих з інсультом. Досліджено ефективність препарату Нейроцитин у складі комплексної терапії (Юрія-Фарм) 5 вагітних, які мали ішемічний інсульт під час вагітності, та 11 вагітних, що перенесли інсульт в анамнезі (період пізньої реабілітації), але під час даної вагітності мали скарги, які вказували на залишкові постінсультні когнітивні розлади. Препарат призначали по 100 мл 2 рази на добу внутрішньовенно крапельно в гострий період, і 50–100 мл 2 рази на добу крапельно в період ранньої та пізньої постінсультної реабілітації. Слід зазначити, що при гострому інсульті препарат вводили з першої доби захворювання.
Результати. Призначення цитиколіну сприяло поліпшенню неврологічної симптоматики в гострий період ішемічного інсульту. Дослідження показало ефективність і безпеку застосування цитиколіну у відновному періоді у хворих із легкими постінсультними порушеннями нейродинамічних характеристик когнітивних функцій. Препарат Нейроцитин (Юрія-Фарм) дав змогу досягти практично повного відновлення повсякденної активності та ступеня функціонального відновлення (показник модифікованої шкали Ренкіна <1 балу) в жінок після ішемічного інсульту. Інфузійний розчин Нейроцитин (Юрія-Фарм) сприяв відновленню рівнів об'єму циркулюючого русла і зменшенню концентрації токсичних речовин та їх впливу на нейрони за рахунок особливого складу препарату, зокрема, збалансованого комплексу електролітів і цитиколіну.
Висновки. Препарат має доведений профіль безпеки і може використовуватись у вагітних за показаннями в гострий період захворювання та в період постінсультної реабілітації.
Ключові слова: вагітні, порушення мозгового кровообігу, ефективність Нейроцитину.

Література

1. Analysis of 1008 Consecutive Patients Aged 15 to 49 With First-Ever Ischemic Stroke. The Helsinki Young Stroke Registry / J. Putaala, A.J. Metso, T.M. Metso [et al.] // Stroke. — 2009. — Vol. 40 (4). — P. 1195—1203. https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.108.529883; PMid:19246709

2. Baughman K.L. Peripartum cardiomyopathy / K.L. Baughman // Curr Treat Options Cardiovasc Med. — 2001. — Vol. 3 (6). — P. 469—480. https://doi.org/10.1007/s11936-001-0021-x.

3. Citicoline in the treatment of acute ischaemic stroke: an international, randomised, multicentre, placebo-controlled study (ICTUS trial) / A. Davalos, J. Alvarez-Sabin, J. Castillo, [et al.] // Lancet. — 2012. —Vol. 380 (9839). — P. 349—357. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(12)60813-7

4. Davalos A. Citicoline preclinical and clinical update 2009—2010 / A. Davalos, J. Secades // Stroke. — 2011. — Vol. 42. — P. S36—S9. https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.110.605568; PMid:21164116

5. Definition and evaluation of transient ischemic attack: a scientific statement for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association Stroke Council; Council on Cardio-vascular Surgery and Anesthesia; Council on Cardiovascular Radiology and Intervention; Council on Cardiovascular Nursing; and the Interdisciplinary Council on Peripheral Vascular Disease / J.D. Easton, J.L. Saver, G.W. Albers [et al.] // Stroke. — 2009. — Vol. 40. — P. 2276—2293. https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.108.192218; PMid:19423857

6. Effect of medical treatment in stroke patients with patent foramen ovale: patent foramen ovale in Cryptogenic Stroke Study / S. Homma,R.L. Sacco, M.R. Di Tullio [et al.] // Stroke. — 2002. — Vol. 105 (22). — P. 2625—2631. https://doi.org/10.1016/S1062-1458(02)00931-5; https://doi.org/10.1161/01.CIR.0000017498.88393.44

7. Giberti L. Pregnancy, patent foramen ovale and stroke: a case of pseudoperipheral facial palsy / L. Giberti, G. Bino, P. Tanganelli // Neurol. Sci. — 2005. — Vol. 26 (1). — P. 43—45. https://doi.org/10.1007/s10072-005-0381-1; PMid:15877187

8. Heart disease and stroke statistics-2007 update: a report from the American Heart Association Statistics Committee and Stroke Statistics Subcommittee / W. Rosamond, K. Flegal, G. Friday [et al.] // Circulation. — 2007. — Vol. 115. — P. e69—e171. https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.106.179918; PMid:17194875

9. Lanska D.J. Risk Factors for Peripartum and Postpartum Stroke and Intracranial Venous Thrombosis / D.J. Lanska, R.J. Kryscio // Stroke. — 2000. — Vol. 31 (6). — P. 1274—1282. https://doi.org/10.1161/01.STR.31.6.1274; PMid:10835444

10. Lui C.Y. Arrhythmogenic right ventricular dysplasia masquerading as peripartum cardiomyopathy with atrial flutter, advanced atrioventricular block and embolic stroke / C.Y. Lui, F.I. Marcus, R.E. Sobonya // Cardiology. — 2002. — Vol. 97 (1). — P. 49—50. https://doi.org/10.1159/000047419; PMid:11893830

11. Primary prevention of ischemic stroke: a guideline from the American Heart Association/American Stroke Association Stroke Council: cosponsored by the Atherosclerotic Peripheral Vascular Disease Interdisciplinary Working Group; Cardiovascular Nursing Council; Clinical Cardiology Council; Nutrition, Physical Activity, and Metabolism Council; and the Quality of Care and Outcomes Research Interdisciplinary Working Group / L.B. Goldstein, R. Adams, M.J. Alberts [et al.] // Stroke. — 2006. — Vol. 37. — P. 1583—1633. https://doi.org/10.1161/01.STR.0000223048.70103.F1

12. Prognostic usefulness of left ventricular thrombus by echocardiography in dilated cardiomyopathy in predicting stroke, transient ischaemic attack, and death / T.C. Crawford, W.T. Smith, E.J. Velazquez [et al.] // Am. J. Cardiol. — 2004. — Vol. 93 (4). — P. 500—503. https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2003.10.056; PMid:14969636

13. Saver J.L. Choline precursors in acute and subacute human stroke: a meta-analysis / J.L. Saver, J. Wilterdink // Stroke. — 2002. — Vol. 33. — 353 p.