• Ефективність ерадикації helicobacter pylori при поєднаному застосуванні антибактеріальної та пробіотичної терапії у дітей, хворих на хронічний гастродуоденіт. 
До змісту

Ефективність ерадикації helicobacter pylori при поєднаному застосуванні антибактеріальної та пробіотичної терапії у дітей, хворих на хронічний гастродуоденіт. 

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2014.2(58):90-94; doi 10.15574/SP.2014.58.90 
 

Ефективність ерадикації helicobacter pylori при поєднаному застосуванні антибактеріальної та пробіотичної терапії у дітей, хворих на хронічний гастродуоденіт. 
 

Абатуров О. Є., Герасименко О. М.

Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров'я України» 

Мета: вивчення ефективності застосування пробіотика, що містить лактобактерії Lactobacillus rhamnosus штам Rosell-11 (95%) і Lactobacillus acidophilus штам Rosell-52 (5%), при лікуванні хелікобактерної інфекції у дітей. 
 

Пацієнти і методи. З метою лікування H.pylori-асоційованого хронічного гастродуоденіту у 25 дітей (середній вік 13,49±0,54 року) в семиденній схемі «потрійної» антихелікобактерної ерадикаційної терапії використовували пробіотичний препарат. Групу порівняння склали 20 дітей, які одержували «потрійну» антихелікобактерну терапію без включення пробіотичного препарату. 
 

Результати. На тлі комбінованої терапії з використанням пробіотичного препарату відбувався швидший регрес інтенсивності основних синдромів захворювання, достовірне збільшення вмісту sCD14, яке пов'язане з тенденційним зниженням активності NF-κB, підвищення ефективності ерадикації H.pylori. 
 

Висновки. Призначення пробіотичного препарату «Лацидофіл» у поєднанні зі стандартною терапією достовірно сприяє збільшенню ефективності ерадикації H.pylori. Одним з імовірних механізмів дії пробіотичних Lactobacillus, що сприяють процесу одужання, можна вважати індукцію синтезу sCD14, який перешкоджає порушенню взаємодії ліпополісахаридів H.pylori з Toll-подібними рецепторами. 
 

Ключові слова. H.pylori, хронічний гастродуоденіт, лацидофіл, NF-κB, sCD14, діти. 
 

Література:

1. Лацидофил. Institut Rosell. 2009: 43.

2. Johnson C, Dicksved J, Jonsson H, Roos S. 2003. Anti Helicobacter pylori activity among lactic acid bacteria isolated from gastric biopsies and strains of Lactobacillus euteri (abstract). Helicobacter. 8: 473.

3. Midolo PD, Lambert JR, Hull R et al. 1995. In vitro inhibition of Helicobacter pylori NCTC 11637 by organic acids and lactic acid bacteria. J Appl Bacteriol. 79(4): 475—9.

4. Lorca GL, Wadstrom T, Valdez GF, Ljungh A. 2001. Lactobacillus acidophilus autolysins inhibit Helicobacter pylori in vitro. Curr Microbiol. 42(1): 39—44. http://dx.doi.org/10.1007/s002840010175

5. Dore MP, Cuccu M, Pes GM et al. 2013, Nov 1. Lactobacillus reuteri in the treatment of Helicobacter pylori infection. Intern Emerg Med.

6. Lesbros-Pantoflickova D, Corthesy-Theulaz I, Blum AL. 2007. Helicobacter pylori and probiotics. J Nutr. 137;3 Suppl 2: 812—8.

7. Takahashi T, Matsumoto T, Nakamura M et al. 2007. L-lactic acid secreted from gastric mucosal cells enhances growth of Helicobacter pylori. Helicobacter. 12(5): 532—40. doi: 10.1111/j.1523 — 5378.2007.00524.x.

8. Li S, Huang XL, Sui JZ et al. 2013, Dec 10. Meta-analysis of randomized controlled trials on the efficacy of probiotics in Helicobacter pylori eradication therapy in children. Eur J Pediatr.

9. Sherman PM, Johnson-Henry KC, Yeung HP et al. 2005. Probiotics reduce enterohemorrhagic Escherichia coli O157:H7- and enteropathogenic E. coli O127:H6-induced changes in polarized T84 epithelial cell monolayers by reducing bacterial adhesion and cytoskeletal rearrangements. Infect Immun. 73;8: 5183—5188. http://dx.doi.org/10.1128/IAI.73.8.5183-5188.2005; PMid:16041036 PMCid:PMC1201237

10. Zheng X, Lyu L, Mei Z. 2013. Lactobacillus-containing probiotic supplementation increases Helicobacter pylori eradication rate: Evidence from a meta-analysis. Rev Esp Enferm Dig. 105(8): 445—453. http://dx.doi.org/10.4321/S1130-01082013000800002; PMid:24274441