• Ефективність антибактеріальної терапії у прегравідарній підготовці жінок групи ризику розвитку внутрішньоутробного інфікування
До змісту

Ефективність антибактеріальної терапії у прегравідарній підготовці жінок групи ризику розвитку внутрішньоутробного інфікування

HEALTH OF WOMAN. 2017.10(126):70–74; doi 10.15574/HW.2017.126.70

Геряк С. М., Петренко Н. В., Добрянська В. Ю., Куценко В. В., Корда І. В., Багній Н. І., Стельмах О. Є.
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»
КЗ ТОР «Тернопільский обласний перинатальний центр «Мати і дитина»

Запальні захворювання органів малого таза, у тому числі хламідійна інфекція, суттєво погіршують якість життя жінок, знижують можливість настання вагітності внаслідок трубно-перитонеального ураження інфекцією, негативно впливають на перебіг вагітності, післяпологовий період та на новонароджену дитину.
Мета дослідження: встановлення ефективності застосування сучасного антибактеріального засобу фторхінолонового ряду ІІІ покоління Левоксимед (компанії World Medicine) для покращання якості репродуктивного здоров’я у жінок з хламідійною інфекцією у програмі прегравідарної підготовки.
Матеріали та методи. У дослідження увійшли 58 жінок (досліджувана група), у яких при зверненні у жіночу консультацію з приводу планування вагітності було виявлено та підтверджено хламідійну інфекцію. У контрольну групу увійшли 18 практично здорових жінок.
Результати. Після проведення запропонованого нами лікування всі пацієнтки відзначили покращання загального самопочуття, у 46 (80%) зменшилася кількість скарг на хронічний тазовий біль, у 53 (91%) припинились патологічні виділення зі статевих шляхів. Непереносимості та побічних ефектів даного лікування у жодному випадку не зафіксовано. Лише в однієї пацієнтки (1,7%) через 5 діб лікування діагностовано дисбіоз кишечнику легкого ступеня. За результатами повторного ПЛР-обстеження в обстежуваних жінок генетичного матеріалу C. trаchomatis не виявлено. Після проведеного лікування 28 (48%) пацієнток завагітніли самостійно. Слід відзначити, що у пролікованих нами жінок вагітність перебігала без відхилень та ускладнень. У них народилися живі доношені діти без ознак внутрішньоутробної інфекції.
Заключення. Левоксимед має високу бактерицидну активність, добру переносимість та безпечність, що дає можливість застосовувати його як препарат вибору у прегравідарній підготовці жінок із групи ризику внутрішньоутробного інфікування.
Ключові слова: хламідійна інфекція, антибактеріальна терапія, якість життя, вагітність, Левоксимед.

Література

1. Bouquier J. Diagnosis of pelvic inflammatory disease: which clinical and paraclinical criteria? Role of imaging and laparoscopy [in French] / J. Bouquier, A. Fauconnier, W. Fraser, A. Dumont, C. Huchon // J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris). – 2012. – № 41 (8). – Р. 835–49. https://doi.org/10.1016/j.jgyn.2012.09.016; PMid:23140620

2. Cluver C. Interventions for treating genital Chlamydia trachomatis infection in pregnancy / C. Cluver, N. Novikova, D.O. Eriksson, K. Bengtsson, G.K. Lingman // Cochrane Database Syst Rev. – 2017. – Sep 22;9. – CD010485. https://doi.org/10.1002/14651858.CD010485.pub2

3. Lamoth F, Schrenzel J, Greub G. Diagnostic approach of intracellular bacteria and fastidious microorganisms] / F. Lamoth, J. Schrenzel, G. Greub // Rev Med Suisse. – 2014. – № 10 (450). – Р. 2130–2136. PMid:25549373

4. Lanjouw E. European guideline for the management of Сhlamidia trachomatis infections / E Lanjouw, S Ouburg, HJ de Vries, A Stary, K Radcliffe, M Unemo. – 2015. – http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0956462415618837

5. Low N. Screening for genital chlamydia infection / N. Low, S. Redmond, A. Uuskьla, J. van Bergen, H. Ward, B. Andersen, H. Gцtz // Cochrane Database Syst Rev. – 2016. – Sep 13, № 9. – CD010866. https://doi.org/10.1002/14651858.CD010866.pub2

6. Nsonwu-Anyanwu A.C. Female reproductive hormones and biomarkers of oxidative stress in genital Chlamydia infection in tubal factor infertility / A.C. Nsonwu-Anyanwu, M.A. Charles-Davies, V.O. Taiwo, B. Li, A.A. Oni, F.A. Bello // J Reprod Infertil. – 2015. – № 16 (2). – Р. 82–89. PMid:25927024 PMCid:PMC4386090

7. O’Connell C.M., Ferone M.E. Chlamydia trachomatis Genital Infections / C.M. O’Connell, M.E. Ferone // Microb Cell. – 2016. – № 3 (9). – Р 90–403. https://doi.org/10.15698/mic2016.09.525

8. Price M.J. How much tubal factor infertility is caused by Chlamydia? Estimates based on serological evidence corrected for sensitivity and specificity / M.J. Price, A.E. Ades, N.J. Welton, J. Macleod, K. Turner, I. Simms et al. // Sex Transm Dis. – 2012. – № 39(8). – Р. 608–613. https://doi.org/10.1097/OLQ.0b013e3182572475; PMid:22801343

9. Rawre J., Juyal D., Dhawan B. Molecular typing of Chlamydia trachomatis: An overview / J. Rawre, D. Juyal, B. Dhawan // Indian J Med Microbiol. – 2017. – № 35(1). – Р. 17–26. https://doi.org/10.4103/ijmm.IJMM_16_341; PMid:28303813

10. Samarawickrema N.A. Prevalence of Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae and human papillomavirus in a sexual health clinic setting in urban Sri Lanka / N.A. Samarawickrema, S.N. Tabrizi, E. Young, P. Gunawardena, S.M. Garland // Int J STD AIDS. – 2015. – № 26 (10). – Р. 733–739. https://doi.org/10.1177/0956462414552813; PMid:25258396

11. Satterwhite C.L. Sexually transmitted infections among US women and men: prevalence and incidence estimates, 2008 / C.L. Satterwhite, E. Torrone, E. Meites, E.F. Dunne, R. Mahajan, et al. // Sex Transm Dis. – 2013. – № 40 (3). – Р. 187–93. https://doi.org/10.1097/OLQ.0b013e318286bb53; PMid:23403598

12. Sexually Transmitted Diseases Treatment Guidelines, 2010 // https://www.cdc.gov/std/treatment/2010/default.htm