• Ефективна терапія ентерококової інфекції нирок у жінок з люпус-нефритом у післяпологовому періоді 
ua До змісту Повний текст статті

Ефективна терапія ентерококової інфекції нирок у жінок з люпус-нефритом у післяпологовому періоді 

PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2016.2(66):14-17; doi 10.15574/PP.2016.66.14 
 

Ефективна терапія ентерококової інфекції нирок у жінок з люпус-нефритом у післяпологовому періоді 
 

Лиманська А. Ю., Давидова Ю. В., Шевчук Е. В.

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ 
 

Мета — вивчити ефективність застосування лінезоліду у лікуванні люпус-нефриту у жінок із системним червоним вовчаком (СЧВ) у післяпологовому періоді. 
 

Матеріали і методи. Було обстежено 22 жінки з СЧВ, що мали клінічні та лабораторні ознаки люпус-нефриту різного ступеня активності. Усім жінкам проводився посів сечі з визначенням чутливості мікрофлори до антибіотиків. У післяпологовому періоді усі жінки отримували антибіотик лінезолід у дозі 300 мг внутрішньовенно 2 рази на день протягом 5 днів. Після лікування були проведені контрольні посіви сечі. 
 

Результати. Після лікування лінезолідом у 100% випадків відмічено відсутність значущого мікробного росту у сечі. Також спостерігалося зниження протеїнурії, покращання показників мікроскопії осаду сечі. 
 

Висновки. Швидкий розвиток резистентності мікробної флори вимагає застосування антимікробних препаратів, що ефективні проти ентерококів та не належать до груп, які застосовувалися протягом даної вагітності. Лінезолід є високоефективним резервним антибіотиком, який слід застосовувати щодо потенційно невиліковних інфекцій. 
 

Ключові слова: системний червоний вовчак, післяпологовий період, ентерококова інфекція нирок, лікування. 
 

Література

1. Munnur U. Management principles of the critically ill obstetric patients / U. Munnur, V. Bandi, K. K. Guntupalli // Clin. Chest Med. — 2011. — Vol. 32 (1). — P. 53—60. http://dx.doi.org/10.1016/j.ccm.2010.10.003; PMid:21277449

2. Neligan P. J. Clinical review: Special populations critical illness and pregnancy / P. J. Neligan, J. G. Laffey // Crit. Care. — 2011. — Vol. 15 (4). — P. 227. http://dx.doi.org/10.1186/cc10256; PMid:21888683 PMCid:PMC3387584

3. Obstetric intensive care manul / Foley M. R., Strong T. H., Garite T. J. [et al.]. — 3-rd ed. — New York : McGraw—Hill Comp., 2011.

4. Rational use of antimicrobials in dentistry during pregnancy / Lodi K. B., Carvalho L. F., Koga-Ito C. Y. [et al.] // Med. Oral Pathol. Oral Cir. Bucl. —2009. — Vol. 14 (1). — P. 15—19.

5. Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. Bacterial Sepsis in Pregnancy: Green-top guideline N 64a; 2012.

6. SOGC clinical practice guideline: Antibiotic prophylaxis in obstetric procedures N 247; 2010.

7. Sriskandan S. Severe peripartum sepsis / S. Sriskandan // J. Roy. Coll. Physicians Edinb. — 2011. — Vol. 41 (4). — P. 339—346. http://dx.doi.org/10.4997/JRCPE.2011.411; PMid:22184573

Зміст журналу Текст статті