• Досвід застосування відеоторакоскопії у діагностиці та лікуванні хворих з новоутвореннями середостіння

Досвід застосування відеоторакоскопії у діагностиці та лікуванні хворих з новоутвореннями середостіння

PAEDIATRIC SURGERY.UKRAINE.2018.3(60):38-40; doi 10.15574/PS.2018.60.38

Мальований В. В., Війтович Л. Є.
ДВН З «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»

Сучасний рівень розвитку відеоасистованої хірургії дозволяє з успіхом використовувати цю технологію в діагностиці та лікуванні більшості хірургічних захворювань грудної клітки.

Мета: проаналізувати досвід використання відеоторакоскопічних втручань при новоутвореннях середостіння.

Матеріали і методи. За період 2015–2018 років у торакальному відділенні Тернопільської університетської лікарні було обстежено та прооперовано 23 пацієнти з новоутвореннями середостіння.

Результати. У 10 пацієнтів відеоторакоскопія використовувалася тільки з діагностичною метою для морфологічної верифікації діагнозу при саркоїдозі, злоякісних новоутвореннях. Відеоторакоскоскопічні втручання з лікувальною метою у відділенні використовуються у пацієнтів з целомічними кістами перикарда, ліпомами, фібромами, невриномами заднього середостіння. Середня тривалість перебування хворого у стаціонарі після відеоторакоскопічних операцій становила 5 днів.

Висновки. Відеоторакоскопія у діагностиці та лікуванні хворих з новоутвореннями середостіння є процедурою, яка за наявності достатнього досвіду оперуючого хірурга дозволяє мінімально інвазивно, з низьким ризиком ускладнень та мінімальною тривалістю перебування пацієнта в стаціонарі проводити втручання з максимальним діагностичним та терапевтичним ефектом.

Ключові слова: новоутворення середостіння, відеоторакоскопія.

Література

1. Августинович А.В., Завьялов А.А., Афанасьев С.Г., Волков М.Ю. (2006). Видеоторакоскопия в диагностике и лечении новообразований грудной полости. Медицина в Кузбассе. 3: 13–15.

2. Афанасьев С.Г., Августинович А.В., Волков М.Ю. (2010). Видеоторакоскопия как метод дифференциальной диагностики внутригрудных новообразований. Сибирский онкологический журнал.2: 9–10.

3. Яблонский ПК, Пищик ВГ. (2003). Место видеоторакоскопии в современной торакальной клинике. Вестник хирургии. 1: 110–114.

4. Cirino L.M., Milanez de Campos JR, Fernandez A., Samano M.N., Fernandez P.P., Filomeno L.T., Jatene F.B. (2000). Diagnosis and treatment of mediastinal tumors by thoracoscopy. Chest. 117(6):1787–1792. https://doi.org/10.1378/chest.117.6.1787; PMid:10858417

5. Duwe B.V., Sterman D.H., Musani A.I. (2005, Oct.). Tumors of the mediastinum. Chest. 128 (4):2893–2909. https://doi.org/10.1378/chest.128.4.2893; PMid:16236967

6. Macchiarini P., Ostertag H. (2004). Uncommon primary mediastinal tumours. Lancet Oncolоgy. 5:107–118.

Стаття надійшла до редакції 15.03.2018 р., прийнята до друку 20.08.2018 р.