• Досвід застосування препарату «Цефодокс» у лікуванні позалікарняних пневмоній у дітей.
До змісту

Досвід застосування препарату «Цефодокс» у лікуванні позалікарняних пневмоній у дітей.

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2014.3(59):65-69; doi 10.15574/SP.2014.59.65

 

Досвід застосування препарату «Цефодокс» у лікуванні позалікарняних пневмоній у дітей.

 

Марушко Ю. В., Грачова М. Г.

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

 

Резюме. У роботі узагальнено досвід застосування препарату цефалоспоринового ряду Цефодоксу у комплексній терапії позалікарняної пневмоній у дітей різних вікових груп. Наведено дані літератури та особисті дослідження клінічної ефективності та безпеки застосування перорального антибіотика Цефодоксу у педіатричній практиці.

 

Ключові слова: пневмонії, діти, антибіотики, цефодокс.

 

Література: 

1. Абатуров АЕ, Герасименко ОН. 2009. Применение цефподоксима проксетила при лечении внебольничных пневмоний у часто болеющих детей раннего возраста. Здоровье Украины. 21: 33.

2. Александрова МА, Дворецкий ЛИ. 2006. Роль цефалоспоринов в лечении внебольничной пневмонии. РМЖ. 22: 1540.

3. Белоусов ЮБ. 1998. Антимикробная терпия. РМЖ. 2;12: 231.

4. Боярская НЛ, Котлова ЮВ. 2009. Микробиологическая безопасность Цефодокса (цефподоксима проксетила) для кишечной нормофлоры при лечении детей с острыми респираторными заболеваниями. Здоров'я України. Темат номер: 44—45.

5. Волосовец АП, Кривопустов СП. 2007. Пероральный цефалоспориновый антибиотик цефодокс (цефподоксима проксетил) в практике современной педиатрии. Метод реком. К: 26.

6. Волосовец АП, Кривопустов СП. 2007. Цефалоспорины в практике современной педиатрии. Х, Прапор: 184.

7. Волосовец АП, Кривопустов СП. 2003. Эволюция, проблемы и современные стандарты антимикробной терапии у детей. Мистецтво лікування. 5(5): 19—23.

8. Детская пульмонология. Под ред. НЛ Аряева. К, Здоров'я. 2005: 608.

9. Марушко ЮВ, Шеф ГГ, Мовчан ОС, Зелена НА. 2013. Досвід застосування препарату Цефодоксу в комплексній терапії позалікарняної пневмоній у дітей різних вікових груп. Здоровье ребенка. 1(44): 61—64.

10. Закиров ИИ, Сафина АИ. 2012. Критерии диагностики и лечения внебольничной пневмонии у детей. Практич педиатрия. 7(62): 32—37.

11. Костроміна ВП, Стриж ВО. 2010. Пневмонія у дітей: принципи стартового контрольованого лікування. Дитячий лікар. 2: 5—11.

12. Леженко ГО, Пашкова ОЄ. 2010. Досвід застосування Цефодоксу в лікуванні поза лікарняних пневмоній та рецидивуючих бронхітів у дітей. Совр педиатрия. 2(30): 45—46.

13. Майданник ВГ. 2002. Клинические рекомендации по диагностике и лечению острой пневмонии у детей. К, Знання України: 108.

14. Марушко ЮВ, Шеф ГГ, Мовчан ОС. 2013. Ефективність та безпечність застосування цефподоксиму проксетилу в складі ступінчастої антибіотикотерапії позалікарняної пневмонії у дітей із обтяженим алергічним анамнезом та супутньою алергічною патологією. Совр педиатрия. 5: 110—115.

15. Марушко ЮВ, Гищак ТВ. 2011. Перспективи застосування пероральних цефалоспоринів у педіатричній практиці, терапії захворювань органів дихання. Совр педиатрия. 5(39): 108—116.

16. Волосовец АП, Кривопустов СП, Дзюба ОЛ и др. 2009. Опыт применения перорального цефалоспорина «Цефодокс» у детей с пневмониями. Совр педиатрия. 6(28): 48—50.

17. Дядык АИ, Багрий АЭ, Суровцева НЛ и др. 2009. Опыт применения цефподоксима у больных с внегоспитальными пневмониями. Результаты проспективного открытого исследования «ЦЕНТР». Ліки України. 8(134): 73—75.

18. Орлюк ИБ. 2002. Антибиотикотерапия в педиатрии. Medicus Amicus. 4: 10—11.

19. Протокол лікування дітей з пневмонією. Наказ МОЗ України від 13.01.2005 №18. http://www.moz.gov.ua.

20. Резолюция участников круглого стола по рациональной антимикробной терапии распространенных заболеваний детского возраста 24 февраля 2010 г. (г. Киев). Дитячий лікар. 2010. 2: 13—15.

21. Самсыгина ГА. 2001. Антибиотики в лечении острых бронхитов у детей. Лечащий врач. 1: 21—26.

22. Самсыгина ГА. 2000. Цефалоспорины в педиатрии. В мире лекарств. 1.

23. Волосовец АП, Кривопустов СП, Дзюба ОЛ и др. 2009. Цефодокс (цефподоксима проксетил): трехлетний анализ клинического использования в педиатрии. Совр педиатрия. 4: 34—38.

24. Юлиш ЕИ, Сорока ЮА, Фоменко ТА. 2007. Подходы к рациональной антибактериальной терапии осложненных форм острых респираторных вирусных инфекций у детей. Здоровье ребенка. 5(8): 38—44.

25. Яковлев СВ, Суворова МП. 1997. Тактика эмпирической антибактериальной терапии вне больничной пневмонии у амбулаторных больных. Антибиотики и химиотерапия. 10(42): 23—28.

26. Ciesla G, Leader S, Stoddard J. 2004. Antibiotic prescribing rates in the US ambulatory care setting for patients diagnosed with influenza, 1997—2001. Respir Med. 306;306—5699: 1093—1101.

27. Fallon RM, Kuti JL, Doern GV. 2008. Pharmacodynamic target attainment of oral beta-lactams for the empiric treatment of acute otitismedia in children. Paediatr Drugs. 10(5): 329-354. http://dx.doi.org/10.2165/00148581-200810050-00006; PMid:18754699

28. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs331/ru/

29. Van Zyl L, Le Roux JG, La Fata JA. 2002. Cefditorenpivoxilversus cefpodoxime proxetil for community-acquired pneumonia: results of a multicenter, prospective, randomized, doubleLblindstudy. Clinical Therepy. 24(11): 1840—1853. http://dx.doi.org/10.1016/S0149-2918(02)80083-2