• Досвід застосування деквалінію хлориду та лізоциму у терапії захворювань верхніх дихальних шляхів у дітей 
ua До змісту

Досвід застосування деквалінію хлориду та лізоциму у терапії захворювань верхніх дихальних шляхів у дітей 

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2014. 7(63):63–68; doi 10.15574/SP.2014.63.63 

 

Досвід застосування деквалінію хлориду та лізоциму у терапії захворювань верхніх дихальних шляхів у дітей 

Марушко Ю. В., Мельников О. Ф., Мовчан О. С.

 

Метою дослідження було узагальнити власні дані щодо оптимізації лікувальних заходів дітям з гострими респіраторними захворюваннями, фарингітом та тонзилітом на основі вивчення клініко-імунологічної ефективності застосування комбінованого препарату лізоциму гідрохлориду та деквалінію хлориду (Лізак). Доведено позитивний вплив препарату на клінічний перебіг захворювання та показники місцевого імунітету у ротоглотці дітей з патологією верхніх дихальних шляхів. 

Ключові слова: захворювання верхніх дихальних шляхів, стан місцевого імунітету, Лізак. 

ЛІТЕРАТУРА

1. Абатуров А. Е. Катионные антимикробные пептиды системы неспецифической защиты респираторного тракта: дефензины и кателицидины / А. Е. Абатуров // Здоровье ребенка. — 2012. — № 1 (36) 2012. — С. 139—144.

2. Актуальні проблеми терапії хронічного тонзиліту нестрептококової етіології / Марушко Ю. В., Мельников О. Ф., Зелена Н. А., Мовчан О. С. // Здоров'я України. — 2012. — № 1 : Пульмонологія. Алергологія. Риноларингологія. — С. 36—39.

3. Бережний В. В. Комплексна імунопрофілактика гострих респіраторних захворювань у дітей / В. В. Бережний, Л. І. Чернишова // Здоровье ребенка. — 2006. — № 2. — С. 51—52.

4. Гарашенко Т. И. Новые подходы к лечению обострений хронического тонзиллита у детей / Т. И. Гарашенко, М. Р. Богомильский, Е. В. Шишмарева // Детские инфекции. — 2004. — № 1. — С. 20—26.

5. Ершов Ф. И. Ранние цитокиновые реакции при вирусных инфекциях / Ф. И. Ершов, А. Н. Норовлянский, М. В. Мезенцева // Цитокины и воспаление. — 2004. — Т. 3, № 1. — С. 3—6.

6. Концепция диагностики иммунной недостаточности на основе определения защитних белков в секретах / Мельников О. Ф., Заболотний Д. И., Шматко В. И., Бредун А. Ю. // Імунол. та алергол. — 2011. — № 1. — С. 3—8.

7. Крючко Т. А. Проблема тонзиллита в педиатрической практике / Т. А. Крючко, О. Я. Ткаченко, Т. В. Шпехт // Здоровье ребенка. — 2010. — № 1 (22). — С. 79—82.

8. Куликова Е. А. Применение иммуномодуляторов респиброн и полиоксидоний в профилактике обострений хронического тонзиллита и хронического аденоидита у детей / Е. А. Куликова // Междунар. мед. журн. — 2011. — № 3. — С. 60—64.

9. Місцева терапія гострих фарингітів / Марушко Ю. В., Мельников О. Ф., Зелена Н. А., Мовчан О. С. // Совр. педиатрия. — 2011. — № 4 (38). — С. 107—110.

10. Оценка местного и системного иммунитета в диагностике и лечении профессиональных заболеваний верхних дыхательных путей : метод. реком. / Дюмин О. В., Драгомирецкий В. Д., Бажора Ю. И. [та ін.]. — Одесса, 1990. — 15 с.

11. Соотношение в показателях местного иммунитета при воспалительных процессах в верхних дыхательных путях / Мельников О. Ф., Негипа Л. С., Бредун А. Ю. [та ін.] // Ринологія. — 2002. — № 4. — С. 11—15.

12. Юлиш Е. И. Хронический тонзиллит у детей / Е. И. Юлиш // Здоровье ребенка. — 2009. — № 36 (21). — С. 46—50.