• Досвід впровадження лапароскопічної герніопластики у дітей від 1-го до 7-ми років
ua До змісту Повний текст статті

Досвід впровадження лапароскопічної герніопластики у дітей від 1-го до 7-ми років

Paediatric Surgery.2017.3(56):71-74; doi 10.15574/PS.2017.56.71

Бойко В. Я., Піц Я. Я., Парух О. В., Поліщук  М. Ф.
КЗ «Рівненська обласна дитяча лікарня» РОР , Україна

У статті проаналізовані результати ефективності лапароскопічної герніопластики у дітей віком від 1-го до 7-ми років методом PIRS (Percutaneous Internal Ring Suturing). Застосування малоінвазивної технології у дітей із паховими грижами дозволило у всіх випадках провести діагностику гриж контрлатеральної сторони, ліквідацію пахових та пупкових гриж, скоротити термін перебування хворого у відділенні в післяопераційному періоді, виявити та усунути вміст грижового мішка, діагностувати іншу патологію черевної порожнини.
Ключові слова: пахова грижа, дитина, лапароскопія, герніопластика по PIRS.

Література

1. Байбаков В.М. Лапароскопічна корекція защемлених пахвинних гриж у дітей / В.М. Байбаков // Шпитальна хірургія. – 2016. – №2. – С.75–78.

2. Горбатюк О.М. Загальні закономірності патогенезу чоловічої неплідності, обумовленої патологією вагінального відростка очеревини / О.М. Горбатюк // Урологія. – 2000. – №2. – С.47–49.

3. Лапароскопічне лікування гострої хірургічної патології органів черевної порожнини у дітей / А.Г. Запорожченко // Украинский журнал хирургии. – 2012. – Т.3, №18. – С.93–98.

4. Рибальченко В.Ф. Аналіз роботи дитячої хірургічної служби України у 2012 році / В.Ф. Рибальченко // Хірургія дитячого віку. – 2013. – №3. – С.24–33.

5. Сравнительный анализ открытых паховых грыжесечений и лапароскопических герниопластик в хирургии детского возраста / А.Ф. Дронов, С.Г. Врублевский, Н.А. Аль-Машат [и др.] // Детская хирургия. –2011. – №5. – С.19–21.

6. Хірургічна корекція пахвинних гриж в дітей із застосуванням міні-інвазивного методу PIRS / А.Й. Наконечний, А.С. Кузик, Р.А. Наконечний // Хірургія дитячого віку. – 2016. – №1–2. – С.78–81.

7. Хірургічне лікування пахвинних гриж у новонароджених та немовлят за методом PIRS / А.О. Дворакевич, А.А. Переяслов // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. – 2015. – Т.5, №1. – С.47–49.

8. Экстраперитонеальная лигатурная герниорафия при паховых грыжах у детей / Р.О. Игнатьев [и др.] // Детская хирургия. – 2011. – №1. – С.34–35.

9. Age-related probability of contralateral processus vaginalis patency in children with unilateral hernia / N.J. Hall, W. Choi, A. Pierro [et al.] // Pediatr. Surg. Int. – 2012. – Vol.28. – P. 1085–1088.

10. Aggarwal H. Role of Laparoscopy in Children with Unguinal Area Problems / H. Aggarwal, B.A. Kogan // Translational Andrologyand Urology. – 2014. – Vol.3(4). – P.418–428.

11. Percutaneous internal ring suturing: a simple minimally invasive technique for inguinal hernia repair in children / Patkowski D., Czernik J., Chrzan R. [et al.] // J. Laparoendosc. Adv. Surg. Techn. – 2006. – Vol.16. – P.513–517.