• Досвід використання вакуум-терапії у торакальній хірургії
ua До змісту Повний текст статті

Досвід використання вакуум-терапії у торакальній хірургії

PAEDIATRIC SURGERY.UKRAINE.2018.4(61):55-60; doi 10.15574/PS.2018.61.55

Косульников С. О., Снісар А. В., Тарнопольський С. О., Бєсєдін О. М., Карпенко С. І., Кравченко К. В.
КЗ «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені І.І. Мечникова», м. Дніпро, Україна
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро
КЗ «Дніпропетровська міська багатопрофільна клінічна лікарня №4» ДОР м. Дніпро, Україна

Мета: проаналізувати можливості використання вакуум-терапії (VAC-терапії) при гнійних ураженнях грудної стінки та плевральної порожнини.

Матеріали і методи. Проліковано 16 хворих на гнійну торакальну патологію з використанням VAC-терапії. І група – 7 пацієнтів з остеомієлітом груднини після стернотомії, ІІ група – 5 пацієнтів з гнійним ураженням грудної порожнини, ІІІ група – 4 пацієнти з вогнепальними проникаючими пораненнями грудної клітки після торакотомії з торакостомою та емпіємою плеври. Проведено порівняння впливу VAC-терапії та ультразвукової кавітації на рановий процес шляхом оцінки ступеня мікробної контамінації та зміни клітинного складу рани: 9 хворим застосовували VAC-терапію з ультразвуковою кавітацією, 7 пацієнтам – лише VAC-терапію.

Результати. Встановлено більш швидке зниження рівня мікробного забруднення та розвиток репаративних процесів у рані під впливом ультразвукової кавітації і VAC-терапії (p<0,05) порівняно з використанням лише VAC-терапії. Загальна летальність склала 2 (12,5%) випадки.

Висновки. Використання VAC-терапії у гнійній торакальній хірургії є ефективним сучасним підходом до лікування цієї складної категорії хворих, особливо в поєднанні з ультразвуковою кавітацією та антибактеріальною терапією.

Ключові слова: гнійна торакальна хірургія, вакуум-терапія, ультразвукова кавітація.

Література

1. Горбунов ВА, Джорджикия РК, Мухарямов МН, Вагизов ИИ. (2016). Тактика ведения постстернотомного медиастинита у кардио-хирургических пациентов. Хирургия. 11(2): 41–5.

2. Корымасов ЕА, Пушкин СЮ, Бенян АС, Медведчиков-Ардия МА. (2015). Стратегия и тактика хирургического лечения инфекционных осложнений после стернотомии. Раны и раневые инфекции. Журнал имени проф. Б.М. Костючёнка. 2(4): 15–25.

3. Протасевич АИ, Татур АА. (2016). Эффективность вакуумной терапии в лечении послеоперационных стерномедиастинитов: систематический обзор и мета-анализ. Новости хирургии. 24(3): 275–284.

4. Рузматов ТМ, Эфендиев ВУ, Бобошко АВ, Малахов ЕС, Несмачный АС, Разумахин РА, Карева ЮЕ, Чернявский АМ. (2015). Вакуумная терапия послеоперационного стерномедиастинита. Хирургия. 8: 14–17.

5. Фургал АА, Щава СП, Капустин МА, Полькина ЛН, Силаев АА, Сорокин ВА. (2017). Применение вакуумной терапии в лечении послеоперационного стерномедиастинита: первый опыт. Тихоокеанский медицинский журнал. 2: 77–9.

6. Begum SS, Papagiannopoulos K. (2012). The use of vacuumassisted wound closure therapy in thoracic operations. Ann Thorac Surg. 94(6): 1835–9. https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2012.08.009; PMid:23122932

7. Byun CS, Choi JH, Hwang JJ, Kim DH, Cho HM, Seok JP. (2013). Vacuum-assisted closure therapy as an alternative treatment of subcutaneous emphysema. Korean J Thorac Cardiovasc Surg. 46(5): 383–7. https://doi.org/10.5090/kjtcs.2013.46.5.383; PMid:24175278 PMCid:PMC3810565

8. de Abreu IR, Pontes EP, Tamagno MF, Sardenberg RA, Younes RN, Abrao FC. (2014). Treatment of thoracic wounds with adapted vacuum therapy. Asian J Surg. 37(1): 49–52. https://doi.org/10.1016/j.asjsur.2013.07.015; PMid:24026077

9. De Caridi G, Serra R, Massara M, Barone M, Grande R, Butrico L, Mastroroberto P, de Franciscis S, Monaco F. (2016). VAC therapy for the treatment of complex wounds after cardio-thoracic surgery. Int Wound J. 13(5): 759–62. https://doi.org/10.1111/iwj.12369; PMid:25229399

10. Hayashi S, Takahashi N, Yasuda S, Ishibashi K, Kitada M, Kyobu G. (2016). Post-pneumonectomy Empyema Successfully Treated with Negative Pressure. Wound Therapy. 69(3): 188–90.

11. Hofmann HS, Schemm R, Grosser C, Szoke T, Sziklavari Z. (2012). Vacuum-assisted closure of pleural empyema without classic openwindow thoracostomy. Ann Thorac Surg. 93(5): 1741–2. https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2011.12.039; PMid:22541219

12. Hofmann HS. (2013). Modern management of empyema thoracis. Semin Thorac Cardiovasc Surg. 25(4): 287–91. https://doi.org/10.1053/j.semtcvs.2013.07.006; PMid:24673957

13. Laperuta P, Napolitano F, Vatrella A, Di Crescenzo RM, Cortese A, Di Crescenzo V. (2014). Post-pneumonectomy bronchopleural fistula successfully closed by open-window thoracostomy associated with V.A. C. therapy. Int J Surg. 12(2): 17–19. https://doi.org/10.1016/j.ijsu.2014.08.390; PMid:25159544

14. Sjogren J, Malmsjo M, Gustafsson R, Ingemansson R. (2006). Poststernotomy mediastinitis: a review of conventional surgical treatments, vacuum-assisted closure therapy and presentation of the Lund University Hospital mediastinitis algorithm. Eur J Cardiothorac Surg. 30: 898–905. https://doi.org/10.1016/j.ejcts.2006.09.020; PMid:17056269

15. Sziklavari Z, Ried M, Neu R, Schemm R, Grosser C, Szoke T, Hofmann HS. (2015). Mini-open vacuum-assisted closure therapy with instillation for debilitated and septic patients with pleural empyema. Eur J Cardiothorac Surg. 48(2): 9–16. https://doi.org/10.1093/ejcts/ezv186; PMid:26017017

16. Sziklavari Z, Grosser C, Neu R, Schemm R, Kortner A, Szoke T, Hofmann HS. (2011). Complex pleural empyema can be safely treated with vacuum-assisted closure. J Cardiothorac Surg. 6: 130. https://doi.org/10.1186/1749-8090-6-130; PMid:21978620 PMCid:PMC3205023

17. Sziklavari Z, Grosser C, Neu R, Schemm R, Szoke T, Ried M, Hofmann HS. (2013). Minimally invasive vacuum-assisted closure therapy in the management of complex pleural empyema. Interact Cardiovasc Thorac Surg. 17(1): 49–53. https://doi.org/10.1093/icvts/ivt093; PMid:23536021 PMCid:PMC3686375

18. Sziklavari Z, Ried M, Hofmann HS. (2014). Vacuum-assisted closure therapy in the management of lung abscess. J Cardiothorac Surg. 6; 9: 157.

19. Sziklavari Z, Ried M, Hofmann HS. (2015). Intrathoracic Vacuum-Assisted Closure in the Treatment of Pleural Empyema and Lung Abscess. Zentralbl Chir. 140(3): 321–7. PMid:25906022

Стаття надійшла до редакції 03.06.2018 г.; прийнята до друку 26.10.2018 р.