• Досвід використання урсодезоксихолевої кислоти у дітей з порушеннями колоїдного складу жовчі
ua До змісту

Досвід використання урсодезоксихолевої кислоти у дітей з порушеннями колоїдного складу жовчі

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2014. 5(61):135-139; doi 10.15574/SP.2014.61.135

Досвід використання урсодезоксихолевої кислоти у дітей з порушеннями колоїдного складу жовчі

Ю.В. Марушко, Ю.І. Тодика 
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ

Резюме. У даній статті проведено аналіз світової літератури з вивченням тенденцій терапевтичних підходів до ведення пацієнтів дитячого віку з біліарним сладжем. Вивчено ефективність застосування препарату урсодезоксихолевої кислоти на тлі цефтриаксон-асоційованого сладжу.

Ключові слова: діти, жовчнокам'яна хвороба, урсодезоксихолева кислота, біліарний сладж, цефтриаксон.

Література: 
1. Белоусов ЮВ, Шутова ЕВ. 2012. Желчнокаменная болезнь у детей как проявление липидного дистресс-синдрома. Здоров'я України. Травень (Тематичний номер): 47—49.

2. Марченко ТЗ, Квіт ДІ, Коржинський ЮС та ін. 2009. Досвід застосування сиропу «Урсофальк» при жовчному рефлюкс-гастриті й жовчному рефлюкс-езофагіті у дітей. Сучасна гастроентерол 5(49): 70—73.

3. Ермоленко Н, Харитонова Л, Якимова Л 2011. Опыт применения урсодезоксихолевой кислоты при холестерозе желчного пузыря у детей. Врач 12: 69—72.

4. Ильченко АА. 2004. Классификация желчнокаменной болезни. Тер арх 2: 75—79.

5. Мехтиев СН, Гриневич ВБ, Кравчук ЮА и др. 2007. Билиарный сладж: нерешенные вопросы. Леч врач 6: 24—27.

6. Про затвердження протоколів діагностики та лікування захворювань органів травлення у дітей. Проект наказу МОЗ України. http://www.moz.gov.ua/ua/por_tal/dn_20120417_pp.html

7. Харитонова ЛА. 2006. Желчнокаменная болезнь у детей. Рос журн гастроэнтерол, гепатол, колопроктол 1: 61—71.

8. Щербинина МБ. 2011. Современная классификация желчнокаменной болезни. Здоров'я України Листопад (Тематичний номер): 22—23.

9. Alehossein M, Sotoudeh K, Nasoohi S et al. 2008. Ceftriaxone Induced Biliary Pseudolithiasis in Children: Report of 14 Cases Iran J Pediatr 18(1): 31—37.

10. Wesdorp I, Bosman D, de Graaff A et al. Clinical Presentations and Predisposing Factors of Cholelithiasis and Sludge in Children. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition 31(4): 411—417.

11. Guarino MPL, Carotti S, Morini S et al. 2008. Decreased number of activated macrophages in gallbladder muscle layer of cholesterol gallstone patients following ursodeoxycholic acid. Gut 57, Issue 12: 1740.

12. Dinler G, Koaak N, Yace A et al. 1999. Ursodeoxycholic acid therapy in children with cholestatic liver disease. Turk J Pediatr 41(1): 91—98.

13. Willot S, Uhlen S, Michaud L et al. 2008. Effect of ursodeoxycholic acid on liver function in children after successful surgery for biliary atresia. Pediatrics 122(6): 1236—1241.

14. Festi D, Montagnani M, Azzaroli F. 2007. Clinical efficacy and effectiveness of ursodeoxycholic acid in cholestatic liver diseases. Curr Clin Pharmacol 2(2): 155—177.

15. Kim YS, Kestell MF, Lee SP. 1992. Gall-bladder sludge: lessons from ceftriaxone. J Gastroenterol Hepatol 7(6): 618—621.

16. Ko CW, Sekijima JH, Lee SP. 1999. Biliary Sludge. Annals of Internal Medicine 130(4) (Part 1): 301—311.

17. Palanduz A, Yalаin I, Tonguа E et al. 2000. Sonographic assessment of ceftriaxone-associated biliary pseudolithiasis in children. J Clin Ultrasound 28(4): 166—168.

18. Swischuk LE. 2003. Imaging of the Newborn, Infant, and Young Child. Fifth Edition. Philadelphia, USA, Lippincott Williams & Wilkins: 1100.