• Досвід використання препаратів хлоргексидину в акушерстві та гінекології

Досвід використання препаратів хлоргексидину в акушерстві та гінекології

HEALTH OF WOMAN. 2018.3(129):46–50; doi 10.15574/HW.2018.129.46

Кравченко О. В.
ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці

Мета дослідження: узагальнення досвіду використання препаратів хлоргексидину в акушерській та гінекологічній практиці.
Матеріали та методи. Було оцінено та узагальнено ефективність застосування препаратів Депантол та Гексикон під час лікування неспецифічного вагініту у пацієнток підліткового, репродуктивного віку, вагітних, жінок у перименопаузі, а також у хворих після операцій на шийці матки, піхві та промежині. У групи дослідження увійшли від 30 до 50 пацієнток. Діагноз неспецифічного вагініту встановлювали за даними клініко-лабораторного обстеження. Критерієм виліковуваності була повна клінічна і бактеріальна санація.
Ефективність терапії оцінювали безпосередньо після лікування та через 1 та 3 міс. Дані порівнювали з відповідними даними контрольних груп чи зі станом до лікування.
Результати. Відзначено високу ефективність препаратів хлоргексидину під час лікування неспецифічного вагініту у пацієнток різних вікових категорій і станів. Узагальнено досвід використання Депантолу і Гексикону в акушерстві та гінекології, визначені пріоритети у застосуванні даних препаратів.
Заключення. Препарати хлоргексидину Гексикон та Депантол є високоефективними щодо основних збудників запального неспецифічного вульвовагініту. Вони не порушують функціональну активність лактобацил, що сприяє підтримці нормального біоценозу піхви. Препарат Гексикон з успіхом може бути рекомендований як для лікування гінекологічних захворювань у пацієнток репродуктивного віку, так і вагітних.
Застосування Депантолу завдяки регенеративній активності складової – декспантенолу є пріоритетним під час лікування інфекційних процесів у підлітковому, перименопаузальному віці та у хворих після операцій на шийці матки, піхві та промежині.
Ключові слова: препарати хлоргексидину, акушерство та гінекологія, Депантол, Гексикон.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Балан В.Е. Урогенитальные расстройства в климактерии (клиника, диагностика, заместительная гормонотерапия): Дисс. … д-ра мед. наук / В.Е. Балан. – М., 1998. – 305 с.

2. Биоценоз влагалища с точки зрения количественной ПЦР: что есть норма? / Е.Э. Плотко, А.Е. Донников, Е.С. Ворошилина [и др.] // Акушерство и гинекология. – 2011. – № 1. – С. 66–70.

3. Запорожан В.М. Комплексне лікування атрофічного вагініту у жінок в постменопаузі / В.М. Запорожан, Т.О. Єрмоленко, Г.Л. Лавриненко // Репродуктивное здоровье женщины. – 2004. – № 1 (17). – С. 3–5.

4. Коррекция нарушений биоценоза влагалища: марш на месте или движение вперед? / В.Е. Радзинский, М.Б. Хамошина, Л.А. Кайгородова [и др.] // Репродуктивная эндокринология. – 2014. – № 4 (18). – С. 92–100.

5. Костава М.Н. Реабилитация пациенток с патологией шейки матки после деструктивных методов лечения / М.Н. Костава // Эффект. фармакотерапия в акушерстве и гинекологии. – 2009. – № 6. – С. 42–44.

6. Микробиом и здоровье женщины (обзор литературы) / Д.С. Янковский, В.П. Широбоков, Ю.Г. Антипкин [и др.] // Репродуктивная эндокринология. – 2015. – № 4 (24). – С. 13–28.

7. Профилактика раневой инфекции после самопроизвольных родов / [М.Е. Шляпников, К.Н. Арутюнян, Г.Н. Кривошеева и др.] // Вопр. гин., акуш. и перинатол. – 2009. – Т. 8, № 4. – С. 23–27.

8. Радзинский В.Е. Коррекция микробиоценоза урогенитального тракта / В.Е. Радзинский // Фармакотерапия в акушерстве и гинекологии. – 2009. – № 4. – С. 44–46.

9. Селихова М.С. Ведение послеродового периода у женщин с травмами мягких тканей родовых путей / М.С. Селихова, М.В. Котовская // Акуш. и гин. – 2009. – № 6. – С. 48–49.

10. Alsina CJ. The role of estrogen in urogynaecology high-dose therapy / CJ. Alsina // Maturitas. – 1996. – 33. – P. 51–57.

11. Definition of type of abnormal vaginal flora that is distinct from bacterial vaginosis: aerobic vaginitis / Donders G.G., Vereecken A., Bosmans E. [et al.] // BJOG. – 2002. – № 1 (Vol. 109). – Р. 34–43. https://doi.org/10.1111/j.1471-0528.2002.00432.x

12. Farage M. Lifetime changes in the vulva and vagina / Farage M., Maibac H. // Arch Gynecol Obstet. – 2006. – № 273. – Р. 195–202. https://doi.org/10.1007/s00404-005-0079-x; PMid:16208476