• Досвід використання комплексу рослинного походження Валесан у лікуванні первинної альгодисменореї у дівчат-підлітків

Досвід використання комплексу рослинного походження Валесан у лікуванні первинної альгодисменореї у дівчат-підлітків

HEALTH OF WOMAN. 2017.9(125):105–110; doi 10.15574/HW.2017.125.105

Старовєр А. В., Коньков Д. Г., Булавенко О. В., Маркевич Б. О., Полторак Я. В. 
Національний медичний університет імені М.І. Пирогова, м. Вінниця
Вінницький обласний наркологічний диспансер «Соціотерапия»

Мета дослідження: оцінювання клінічної ефективності комплексу рослинного походження Валесан у лікуванні первинної альгодисменореї у дівчат-підлітків.
Матеріали та методи. У дослідженні брали участь 58 дівчат-підлітків з первинною альгодисменореєю (30 пацієнток основної та 28 пацієнток групи порівняння). Дівчата-підлітки основної групи крім стандартизованого лікування первинної альгодисменореї отримували також комплекс рослинного походження Валесан. Для оцінювання ефективності лікування проведено аналіз скарг, комплексне фізикальне, гінекологічне дослідження, УЗД органів малого таза, оцінювання рівня тривожності та депресії за госпітальною шкалою HADS у динаміці, інсомнії за шкалою Я.І. Левіна (1995) у динаміці, спостереження протягом 3 міс лікування поспіль, аналіз переносимості препарату.
Результати. Власний досвід застосування Валесану у комплексному лікуванні первинної альгодисменореї у дівчат-підлітків засвідчив, що додавання препарату до комплексу терапії позитивно впливає на психоемоційний стан пацієнток, покращує сон, знижує рівень тривожності та покращує настрій, полегшує перебіг захворювання. Застосування Валесану продемонструвало добру переносимість та абсолютну безпеку при його призначенні.
Заключення. Позитивний вплив комплексу рослинного походження Валесан на психоемоційний стан у терапії первинної альгодисменореї у дівчат пубертатного віку, добра переносимість, відсутність побічних дій та висока клінічна ефективність дозволяють рекомендувати його застосування у системі охорони здоров’я у комплексі лікування даної патології.
Ключові слова: первинна альгодисменорея, дівчата пубертатного віку, психоемоційний стан, тривожність, інсомнія, Валесан.

Література:
1. Галачиева З.М. Клиническое изучение патогенеза и оптимизация фармакотерапии первичной дисменореи: Автореф. дис. … канд. мед. наук. – Владикавказ, 2007.

2. Дисменорея подростков: этиология, патогенез и коррекция дефицита магния / Веропотвелян П.Н. с соавт. // Жіночий лікар. – 2010. – № 5. – С. 28–31.

3. Ипполитова М.Ф. Медико-социальная характеристика девушек-подростков с первичной дисменореей и организация их комплексного лечения в амбулаторных условиях: Автореф. дисс. … канд. мед. наук. – Санкт-Петербург, 2005.

4. Левин Я.И., Вейн А.М. Проблемы инсомнии в общемедицинской практике // Рос. мед. журн. – 1996. – № 3. – С. 16–19.

5. Расулова Л.А. Особенности репродуктивной системы при ювенильной дисменорее: Автореф. дисс. … канд. мед. наук. – Душанбе, 2012.

6. Шкалы, тесты и опросники в медицинской реабилитации / Под ред. В.Н. Беловой, О.Н. Щепетовой. – М., 2002. – С. 67–97.

7. Adolescent dysmenorrhea / Sultan C, Gaspari L, Paris F. // Endocr Dev. – 2012. – Vol. 22: 171–180. https://doi.org/10.1159/000331775; PMid:22846528

8. http: //www. valartin. com/ ua/ cms/ products/nevrologia/valesan.html

9. Some physiotherapy treatments may relieve menstrual pain in women with primary dysmenorrhea: a systematic review /Kannan P, Claydon LS.// J Physiother. – 2014. – Vol. 60 (1):13–21. https://doi.org/10.1016/j.jphys.2013.12.003; PMid:24856936

10. What we know about primary dysmenorrheal today: a critical review /Iacovides S, Avidon I, Baker FC. // Hum Reprod Update. – 2015. – Vol. 21 (6): 762–778. https://doi.org/10.1093/humupd/dmv039; PMid:26346058

11. White D, Leach C, Sims R, Cottrell D: Validation of the HADS in adolescents. Brit J Psychiatr 1999, 175: 452–4. https://doi.org/10.1192/bjp.175.5.452

12. Zigmond AS, Snaith RP: The Hospital Anxiety And Depression Scale. Acta Psychiatr Scand 1983, 67: 361–70. https://doi.org/10.1111/j.1600-0447.1983.tb09716.x