• Досвід використання дієтичної добавки Індол-Ф® у жінок з наявністю вірусу папіломи людини високого канцерогенного ризику в епітелії шийки матки
ua До змісту

Досвід використання дієтичної добавки Індол-Ф® у жінок з наявністю вірусу папіломи людини високого канцерогенного ризику в епітелії шийки матки

HEALTH OF WOMAN. 2018.8(134):33–36; doi 10.15574/HW.2018.134.33

Медведєв М. В. , Донська Ю. В.
Дніпропетровська медична академія, м. Дніпро

Мета дослідження: вивчення ефективності та безпеки застосування дієтичної добавки Індол-Ф® у жінок, інфікованих вірусом папіломи людини (ВПЛ) високого канцерогенного ризику (ВКР) з наявністю або відсутністю дисплазії 1-го ступеня.

Матеріали та методи. У клініці КЗ «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова» було проведено клінічне обстеження 50 пацієнток, інфікованих ВПЛ ВКР, з наявністю або відсутністю дисплазії. Після того як була перевірена відповідність критеріям включення та відсутність критеріїв виключення проводили рандомізацію на дві групи по 25 жінок та призначення препарату Індол-Ф® по 2 капсули 0,4 г 2 рази на день або плацебо, курс – 6 міс
(І підгрупа – плацебо; ІІ підгрупа – Індол-Ф®).

Результати. Найбільш вражаючий результат було отримано щодо випадків вірусного навантаження більше 3 Lg/105.  У І групі майже не відбулося змін, і у 8 жінок з 9 спостерігався той самий високий рівень навантаження, що і на початку дослідження. У ІІ групі відбулося зменшення кількості жінок з високим вірусним навантаженням у 4 рази, що було вірогідно нижче як порівняно з даними до лікування, так і порівняно з даними після лікування у І групі (p<0,05).

Заключення. Дієтична добавка Індол-Ф® може бути рекомендована для застосування у клінічній практиці у жінок з ВПЛ ВКР в епітелії шийки матки з наявністю або відсутністю легкої дисплазії, а також дисплазії середнього та тяжкого ступеня, у складі комплексної терапії.

Дієтична добавка Індол-Ф® може бути рекомендована для застосування у клінічній практиці у жінок з наявністю ВПЛ ВКР в епітелії шийки матки з дисплазією до та після петльової ексцизії шийки матки з метою запобігання рецидиву уражень, асоційованих із ВПЛ ВКР.

Ключові слова: вірус папіломи людини, високий канцерогенний ризик, Індол-Ф®, дисплазія шийки матки.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Воробйова Л.І. Папіломавірусна інфекція: актуальна проблема сучасної гінекології // Здоровье женщины. – 2015. – № 3 (99).

2. Борис О.М. Сучасні підходи до комплексного лікування та профілактики рецидивів папіломавірусної інфекції у жінок репродуктивного віку// Репродуктивна ендокринологія. – 2015. – № 1 (21).

3. Волошина Н.Н. и соавт. Профилактика рака репродуктивных органов // Н.Н. Волошина, С.Н. Пащенко, Н.А. Волошин, Н.Ф. Щуров, О.Ю. Петрова // Здоровье женщины. – 2014. – № 9 (95).

4. Роговская С.И. Папилломавирусная инфекция у женщин и патология шейки матки: В помощь практикующему врачу. – М., 2008. – 188 с.

5. Spitzer M. Screening and management of women and girls with human papillomavirus infection // Gynecologyc Oncology. – Vol. 107, № 2, syppl 1, nov. 2007. – P. 14–19.

6. Thangapazham R.L., Singh A.K., Sharma A. et al. Green tea polyphenols and its constituent epigallocatechin gallate inhibits proliferation of human breast cancer cells in vitro and in vivo // CancerLett. – 2007. – Vol. 8. – P. 832–841. https://doi.org/10.1016/j.canlet.2006.01.027

7. Sartippour M.R., Pietras R., Marquez-garban D.C. et al. The combination of green tea and tamoxifen is effective against breast cancer // Carcinogenesis, 2006. – Dec; 27 (12): 2424–33. https://doi.org/10.1093/carcin/bgl066; PMid:16785249

8. Down regulation of estrogen receptor expression is an early event in human papillomavirus infected cervical displasia / R.L. Bekkers, I.A. van der Avoort, W.J. Melchers et al. // Eur. J. Gynaecol. Oncol. – 2005. – Vol. 26, № 4. – P. 376–382. PMid:16122182

9. Salehi-Vaziri M. The Prevalence and Genotype Distribution of Human Papillomavirus in the Genital Tract of Males in Iran. /Salehi-Vaziri M., Sadeghi F., Bokharaei-Salim F. et. al.// Jundishapur J Microbiol. – 2015. – 18; 8 (12). – Р. 1–5.

10. Гизингер О., Кононова И., Летяева О. Цервикальные неоплазии, ассоциированные с папилломавирусной инфекцией: комплексная терапия// Врач. – 2014. – № 12. – С. 70–73.

11. De Lima Rocha M.G., Faria F.L., Gonçalves L., et al. Prevalence of DNA-HPV in male sexual partners of HPV-infected women and concordance of viral types in infected couples // PLoS One. – 2012. – 7 (7). – Р. 40988. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0040988; PMid:22815888 PMCid:PMC3398875

12. Edison N. Clinical Manifestations of Genital HPV Infection, Human Papillomavirus and Related Diseases – From Bench to Bedside – A Clinical Perspective, Dr. Davy Vanden Broeck (Ed.). – 2012. – Р. 83–98.

13. Сухарева Е.А., Пономарева Л.А., Козлов С.В. Опыт применения Индол-карбинола в лечении доброкачественных дисплазий молочной железы // Лечащий врач. Мед. научно-практический журнал. – 2012. – № 7.

14. Воробйова Л.І., Лигирда Н.Ф. Роль противірусної терапії в комплексному лікуванні цервікальної інтраепітеліальної неоплазії легкого ступеня // Здоровье женщины. – 2009. – № 7 (43). – С. 125–128.

15. Карташов С.М., Белодед О.А. Анализ эффективности действия иммуномодуляторов, используемых в лечении папилломавирусной инфекции // Здоровье женщины. – 2009. – № 7 (43). – С. 161–164.

16. Мазорчук Б.Ф., Болюх Б.А., Дністрянська А.П. и др. Безпечність вакцинації з метою профілактики раку шийки матки // Здоровье женщины. – 2009. – № 4 (40). – С. 37–38.

17. Цервикальные интраэпителиальные неоплазии (диагностика, лечение и профилактика): Метод. рекомендации / Волошина Н.Н. – Запорожье, 2007. – 36 с.