• Досвід проведення циклів допоміжних репродуктивних технологій з розморожуванням, біопсією, генетичним обстеженням та рефризингом ембріонів у пацієнток з багаторазовими невдалими імплантаціями
До змісту

Досвід проведення циклів допоміжних репродуктивних технологій з розморожуванням, біопсією, генетичним обстеженням та рефризингом ембріонів у пацієнток з багаторазовими невдалими імплантаціями

HEALTH OF WOMAN.2016.7(113):166–170; doi 10.15574/HW.2016.113.166 
 

Досвід проведення циклів допоміжних репродуктивних технологій з розморожуванням, біопсією, генетичним обстеженням та рефризингом ембріонів у пацієнток з багаторазовими невдалими імплантаціями


Маслій Ю. В., Судома І. О., Мазур П. С., Микитенко Д. О., Осадчук С. В.

Клініка репродуктивної медицини «НАДІЯ», м. Київ

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ


Мета дослідження: вивчення можливості використання попередньо заморожених бластоцист для біопсії та генетичного тестування та визначення результативності перенесення еуплоїдних 5–7-добових зародків після розморожування, біопсії, повторного заморожування і розморожування пацієнткам із невдалими імплантаціями.


Матеріали та методи. Об’єктом дослідження були групи пацієнток із багаторазовими невдачами імплантації (і4) у програмах допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ) за умови перенесення у порожнину матки сумарно (тобто в усіх проведених програмах) щонайменше 6 ембріонів доброї якості (за морфологічними ознаками). Усі жінки мали достатній резерв яєчників. Пацієнтки проходили лікування безплідності у рамках програм ДРТ клініки репродуктивної медицини «Надія» у період з 2006 до 2016 р. У вибірку було включено пари, що не були носіями хромосомних перебудов, без аномалій матки (вроджених і набутих: подвоєння матки, однорога матка, внутрішньоматкова перетинка, сінехії, субмукозна міома матки). Усі жінки мали позитивну відповідь яєчників на контрольовану стимуляцію гонадотропінами (щонайменше 7 ооцитів) та достатню кількість кріоконсервованих ембріонів. У першу групу (Г1) увійшли 64 жінки, у яких трофектодермальну біопсію проводили на свіжих бластоцистах (у циклі із контрольованою гіперстимуляцією яєчників). У другу групу (Г2) було включено 31 жінку, у яких проводили розморожування попередньо кріоконсервованих бластоцист, трофектодермальну біопсію та повторну вітрифікацію бластоцист.


Результати. Було виявлено, що результативність перенесення еуплоїдних ембріонів, які були вітрифіковані, біоптовані і ревітрифіковані, є дещо гіршою, ніж таких, що були біоптовані свіжими і вітрифіковані лише раз. Водночас, передімплантаційна генетична діагностика попередньо вітрифікованих бластоцист із застосуванням порівняльної гібридизації геномів у пацієнток із повторними невдачами імплантації дозволяє отримати прийнятну частоту настання вагітності (58%), частоту імплантації (33,3%) та народження живих дітей (45,1%).


Заключення. Рефризинг біоптованих ембріонів не спричиняє суттєвого руйнівного впливу та дозволяє досягнути настання вагітності та народження живої дитини.


Ключові слова: екстракорпоральне запліднення, багаторазові невдалі імплантації, метод порівняльної гібридизації геномів, рефризинг.


Література:

1. Микитенко Д.А. Клиническая апробация алгоритма лечения бесплодия методами ВРТ с применением ACGH-ПГС / Д.А. Микитенко, В.Д. Зукин // Вестник Уральской медицинской академической науки. – 2013. – № 3 (45). – С. 5–15.

2. Capalbo A. FISH reanalysis of inner cell mass and trophectoderm samples of previously array-CGH screened blastocysts shows high accuracy of diagnosis and no major diagnostic impact of mosaicism at the blastocyst stage / A. Capalbo, G. Wright, T. Elliott [et al.] // Hum.Reprod. – 2013. – Vol. 28, № 8. – P. 2290–2307. http://dx.doi.org/10.1093/humrep/det245

3. Cobo A. Outcome of cryotransfer of embryos developed from vitrified oocytes: double vitrification has no impact on delivery rates / A. Cobo, D. Castello, B. Vallejo, C. Albert, J.M. de los Santos, J. Remohi // Fertility and Sterility – 2013. 99, 1623–1630. http://dx.doi.org/10.1016/j.fertnstert.2013.01.106; PMid:23415972

4. Elgindy E. Day 5 expanded blastocysts transferred on same day have comparable outcome to those left for more extended culture and transferred on day 6 / E. Elgindy, M.S. Elsedeek // J. Assist. Reprod. Genet. 2012. 29, 1111–1115. http://dx.doi.org/10.1007/s10815-012-9837-4; PMid:22847372 PMCid:PMC3492570

5. Harton G. ESHRE PGD consortium best practice guidelines for organization of a PGD centre for PGD/preimplantation genetic screening / G. Harton, P. Braude, A. Lashwood, A. Schmutzler [et al.] // Human Reproduction, Vol. 26, No.1. – Р. 14–24, 2011 Advanced Access publication on October 21, 2010 doi:10.1093/humrep/deq229/

6. Hiraoka K. Vitrified human day-7 blastocyst transfer: 11 cases / K. Hiraoka, M. Fuchiwaki, K. Hiraoka, T. Horiuchi, S. Okano, M. Kinutani, K. Kinutani // Reprod. Biomed. Online 2008. 17, 689–694. http://dx.doi.org/10.1016/S1472-6483(10)60317-3

7. Hiraoka K. Perinatal outcomes following transfer of human blastocysts vitrified at day 5, 6, and 7. K. Hiraoka, M. Miyazaki, E. Fukunaga, T. Horiuchi, T. Kusuda, S. Okano, M. Kinutani, K. Kinutani // J. Exp. Clin. Assist. Reprod. 2009a. 20, 4–8.

8. Kovalevsky G. Should embryos developing to blastocysts on day 7 be cryopreserved and transferred: an analysis of pregnancy and implantation rates / S.M. Carney, L.S. Morrison, C.F. Boylan, A.B. Neithardt, R.F. Feinberg // Fertil. Steril. 2013.100, 1008–1012. http://dx.doi.org/10.1016/j.fertnstert.2013.06.021; PMid:23876530

9. Kumasaco Y. The efficacy of the transfer of twice frozen-thawed embryos with the vitrification method / Y. Kumasako, E. Otsu, T. Utsunomiya, Y. Araki // Fertil. Steril. 2009; 91: 383–6. http://dx.doi.org/10.1016/j.fertnstert.2007.11.079; PMid:18295762

10. Lee E. The clinical effectiveness of preimplantation genetic diagnosis for aneuploidy in all 24chromosomes (PGD-A):systematic review / E. Lee, P. Illingworth, L. Wilton, G. M. Chambers // Human Reproduction,Vol.30, No.2pp.473–483, 2015. http://dx.doi.org/10.1093/humrep/deu303; PMid:25432917

11. Montag M. Birth after double cryopreservation of human oocytes at metaphase II and pronuclear stages / M. Montag, K. van der Ven, Dorn, C., Isachenko, V., Isachenko, E., van der Ven, H. // Fertility and Sterility, 2006. 85, e5–e7. http://dx.doi.org/10.1016/j.fertnstert.2005.11.037; PMid:16500354

12. Munnй S. Diagnosis of major chromosome aneuploidies in human preimplantation embryos / S. Munnй, A. Lee, Z. Rosenwaks, J. Grifo, J. Cohen // Hum. Reprod. 1993;8:2185–2191.

13. Munne S. Technology requirements for preimplantation genetic diagnosis to improve assisted reproduction outcomes / S. Munne, D. Wells, J. Cohen // Fertility and Sterility. 2010. – Vol. 94. – P. 408–430. http://dx.doi.org/10.1016/j.fertnstert.2009.02.091; PMid:19409550

14. Murakami M. Perintatal outcome of twice-frozen-thawed embryo transfers: a clinical follow-up study /M. Murakami, A. Egashira, K. Murakami, Y. Araki, T. Kuramoto // Fertil. Steril. 2011; 95: 2648–50. http://dx.doi.org/10.1016/j.fertnstert.2010.12.038; PMid:21256487

15. Pehlivan D. Loss of heterozygosity at chromosome 14q is associated with poor prognosis in head and neck squamous cell carcinomas / D. Pehlivan, E. Gunduz, M. Gunduz, H. Nagatsuka, L.B. Beder [et al.] // J. Cancer Res. Clin. Oncol. (2008). 134: 1267–1276. http://dx.doi.org/10.1007/s00432-008-0423-1; PMid:18521630

16. Schoolcraft W.B. Clinical application of comprehensive chromosomal screening at the blastocyst stage / W.B. Schoolcraft, E. Fragouli, J. Stevens, S. Munne, M.G. Katz-Jaffe, D. Wells // Fertil. Steril. 2010; 94: 1700–1706. http://dx.doi.org/10.1016/j.fertnstert.2010.07.090http://dx.doi.org/10.1016/j.fertnstert.2009.10.015; PMid:19939370

17. Scott Jr. Cleavage-stage biopsy significantly impairs human embryonic implantation potential while blastocyst biopsy does not: a randomized and paired clinical trial / Jr. Scott, K.M. Upham, E.J. Forman, T. Zhao, N.R. Treff // Fertility and Sterility. 2013b;100:624–630. http://dx.doi.org/10.1016/j.fertnstert.2013.04.039; PMid:23773313

18. Smith L.K. Live birth of a normal healthy baby after a frozen embryo transfer with blastocysts that were frozen and thawed twice / L.K. Smith, E.H. Roots, M.J. Dorsett // Fertil. Steril. 2005;83:198–200. http://dx.doi.org/10.1016/j.fertnstert.2004.07.953; PMid:15652908

19. Spandorfer S.D. Relationship between maternal age and aneuploidy in in vitro fertilization pregnancy loss / S.D. Spandorfer, O.K. Davis, L.I. Barmat, P.H. Chung, Z. Rosenwaks // Fertil. Steril. 2004;81:1265–1269. http://dx.doi.org/10.1016/j.fertnstert.2003.09.057; PMid:15136087

20. Taylor T.H. Outcomes of blastocysts biopsied and vitrified once versus those cryopreserved twice for euploid blastocyst transfer / H. Taylor, J.L. Patrick, SA. Gitlin, M.J. Wilson, C.L. Jack, G.K. Darren // Reproductive Bio Medicine Online (2014) 29, 59– 64. http://dx.doi.org/10.1016/j.rbmo.2014.03.001; PMid:24794643