• Досвід організації фізичної реабілітації підлітків 16–17 років з артеріальною гіпертензією в умовах навчального закладу.
До змісту

Досвід організації фізичної реабілітації підлітків 16–17 років з артеріальною гіпертензією в умовах навчального закладу.

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2014.3(59):89-93; doi 10.15574/SP.2014.59.89

 

Досвід організації фізичної реабілітації підлітків 16–17 років з артеріальною гіпертензією в умовах навчального закладу.

 

Іванько О. Г., Михалюк Є. Л., Підкова В. Я., Недельська Є. В., Малахова С. М., Кизима Н. В., Круть О. С., Пацера М. В., Радутна О. А., Шульга А. О.

Запорізький державний медичний університет, Україна

 

Мета: розробка принципів організації фізичної реабілітації підлітків з артеріальною гіпертензією (АГ) безпосередньо у навчальному закладі із використанням тренувальної програми занять на велотренажерах і узагальнення отриманих результатів.

 

Пацієнти і методи. Тренувальні вправи за запропонованою методикою пройшов 81 підліток з АГ. Заняття на велотренажері проводилися двічі на тиждень і тривали 30 хвилин. Реабілітаційний курс тривав шість місяців.

 

Результати. Кожне тренування закономірно знижувало артеріальний тиск на п'ятій хвилині відновлювального періоду, що треба віднести до позитивної симптоматичної дії вправи на велотренажері. У осіб, що тренувалися, за результатами тесту PWC170 підвищувалася фізична працездатність. Через шість місяців після закінчення реабілітаційної програми середній добовий систолічний АТ зменшився у юнаків на 3 мм рт.ст., а у дівчат — на 11 мм рт.ст., що дозволило значній частині з них вийти із зони високих показників АТ і досягти так званих «цільових показників». 

 

Висновки. Доведений позитивний вплив на підвищений АТ у підлітків регулярних динамічних фізичних вправ (тренування на велотренажерах) свідчить про доцільність і практичну можливість організації фітнес-залів безпосередньо у навчальному закладі.

 

Ключові слова: підлітки, артеріальна гіпертензія, фізична реабілітація, навчальний заклад.

 

Література: 

1. Волосовец АП, Кривопустов СП, Мороз ТС. 2010. Артериальная гипертензия у детей и подростков: современные подходы к диагностике и лечению. Therapy. 2(44): 25—27.

2. Майданник ВГ, Коренєв ММ, Хайтович МВ, Богмат ЛФ. 2006. Діагностика та класифікація первинної артеріальної гіпертензії у дітей. ПАГ. 6: 5—10.

3. Майданник ВГ, Хайтович МВ, Місюра ЛІ та ін. 2006. Діагностика та лікування первинної артеріальної гіпертензії у дітей та підлітків. Метод рекомен. К, Нац. мед. ун-т ім. ОО. Богомольця: 43.

4. Контроль высокого артериального давления у детей и подростков: рекомендации Европейского общества гипертензии. Артериальная гипертензия. 2009. 6(8): 55—84.

5. Коренєв ММ, Богмат ЛФ, Ніконова ВВ та ін. 2009. Лікування та профілактика формування ускладнень у підлітків із артеріальною гіпертензією. Метод реком. К: 25.

6. Рекомендації Української Асоціації кардіологів з профілактики та лікування артеріальної гіпертензії. Посібн до Національної програми профілактики і лікування артеріальної гіпертензії. 4-е вид. К. 2008: 53.

7. Иванько ОГ, Михалюк ЕЛ, Пидкова ВЯ та ін. 2011. Физические упражнения и артериальная гипертензия у подростков. Здоровье ребенка. 4: 113—116.

8. 2007 Guidelines for the management of arterial hypertension. Europ Heart Journal. 2007. 28: 1462—1536. PMid:17562668

9. Whelton SP, Chin A, Xin X, He J. 2002. Effect of aerobic exercise on blood pressure: A meta-analysis of randomized, controlled trials. Ann Intern Med. 136(7): 493—503. http://dx.doi.org/10.7326/0003-4819-136-7-200204020-00006

10. The IDF consensus definition of the Metabolic syndrome in children and adolescents. Brussels international diabetic federation, 2007: 23.