• Досвід лікування гіпертрофії аденоїдів місцевими комплексними препаратами
ua До змісту Повний текст статті

Досвід лікування гіпертрофії аденоїдів місцевими комплексними препаратами

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2017.2(82):70-74; doi 10.15574/SP.2017.82.70

Яшан О. І., Павлюк П. С.
Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського, Україна
Міська клінічна лікарня імені Князя Лева, м. Львів, Україна

Мета: дослідити динаміку комплексного лікування та ефективність схеми застосування назального деконгестанту «Мілт» з промиванням носової порожнини сольовим розчином «Пшик» та протизапальної терапії топічним кортикостероїдом «Форінекс».

Пацієнти і методи. Було обстежено 30 дітей з гіпертрофією аденоїдів 2-го ступеня (18 хлопчиків і 12 дівчаток). Усім дітям було проведено загальноприйняте лабораторне та інструментальне обстеження, а також ендоскопічну риноскопію 0-градусною оптикою з 2,7 мм діаметром, «до» і «після» лікування з фотофіксацією, УЗД мезентеріальних лімфовузлів. Для лікування використовували покрокову схему: «Пшик для дітей», «Мілт» і «Форінекс».

Результати та висновки. Встановлено, що хлопчики частіше хворіють на гіпертрофію аденоїдів. Запропонована покрокова схема лікування з використанням назального деконгестанту «Мілт», спрею назального з морською водою «Пшик» та топічного кортикостероїду «Форінекс» є ефективною в терапії гіпертрофії аденоїдів 2-го ступеня, як у якості базового лікування, так і з метою профілактики хірургічного втручання.

Ключові слова: гіпертрофія глоткового мигдалика, лікування.

Список літератури знаходиться у редакції

Зміст журналу Текст статті