• Досвід хірургічного лікування лійкоподібної деформації грудної клітки у дітей
До змісту Повний текст статті

Досвід хірургічного лікування лійкоподібної деформації грудної клітки у дітей

PAEDIATRIC SURGERY.UKRAINE.2018.1(58):81-84; doi 10.15574/PS.2018.58.81

Дігтяр В. А., Камінська М. О., Мохов О. І., Коваль С. В.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро
КЗ «Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня» ДОР», м. Дніпро, Україна

Лійкоподібна деформація є найчастішою вадою розвитку грудної клітки. Дана аномалія проявляється як косметичними, так і функціональними розладами з боку серцево-судинної і дихальної систем. Характерною її особливістю є схильність до прогресування, яка тісно пов’язана з ростом і віком дитини.
Мета – порівняльна характеристика використання ретростернального та торакоскопічного контролю проведення металевих конструкцій при торакопластиці лійкоподібної деформації грудної клітки (ЛДГК) за методикою D. Nuss.
Матеріали і методи. Обстежено і проліковано 50 дітей віком від 4 до 17 років з ЛДГК. Із симетричною формою деформації було 33 (66%) пацієнти, асиметричною – 10 (20%), плосколійкоподібною – 7 (14%). Передопераційне обстеження включало проведення загальноклінічних лабораторних досліджень, спірографію, електрокардіографію, ехокардіографію, рентгенографію грудної клітки у прямій і бічній проекціях та комп’ютерну томографію. Усім пацієнтам виконана торакопластика за методом D. Nuss.
Результати. Результати лікування спостерігалися у всіх пацієнтів після операції. Добрі результати отримані у 43 (86%) випадках, задовільні – у 6 (12%), незадовільні – у 1 (2%) хворого.
Висновки. Хірургічна корекція ЛДГК за допомогою ретростернальних металевих фіксаторів – перспективний напрямок торакопластики, що має переваги порівняно з резекційними методиками (мініінвазивність та добрий косметичний результат), а торакоскопічний супровід підвищує безпечність та знижує травматичність оперативного втручання.
Ключові слова: лійкоподібна деформація, торакопластика, діти.

Література

1. Губа, А.Д. (2007). Оперативное лечения воронкообразной деформации грудной клетки у детей и подростков: автореф. дис… канд. мед. наук Курган.

2. Кривченя, Д.Ю., Притула, В.П., Кузик, А.С. (2011). Варіанти модифікації операції Nuss в корекції лійкоподібної деформації грудної клітки: переваги та недоліки. Хірургія дитячого віку. 1: 27–30.

3. Малахов, О.А., Жердев, К.В., Челпаченко, О.Б. (2011). Ортопедические аспекты и особенности оперативного лечения воронкообразной деформации грудной клетки у детей и подростков. Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. 3: 3–9.

4. Плякин, В.А., Кулик, И.О., Саруханян, О.О. (2013). Сравнительная оценка операций Насс и Равича для лечения воронкообразной деформации грудной клетки. Детская хирургия. 3: 60–64.

5. Hosie, S., Sitkiewecz, T., Petersen, C. et al. (2002). Minimally invasive repair of pectus excavatumthe Nuss procedure. A European multicentre experience. Eur. J. Pediatr. Surg. 12; 4: 235–238. https://doi.org/10.1055/s-2002-34486; PMid:12368999

6. Nuss, D., Kelly Jr., R.E., Croitoru, D.P., Katz, M.E. (1998). A 10-year review of a minimally invasive technique for the correction of pectus excavatum. J. рediatr. Surg. 33; 4: 545–552.