• Дослідження регуляторних імунних механізмів та можливостей їх корекції у дітей, що часто хворіють
До змісту

Дослідження регуляторних імунних механізмів та можливостей їх корекції у дітей, що часто хворіють

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2015.3(67):85-91; doi10.15574/SP.2015.67.85

 

Дослідження регуляторних імунних механізмів та можливостей їх корекції у дітей, що часто хворіють

 

Чоп'як В. В., Потьомкіна Г. О., Кріль І. Й., Білянська Л. М., Мазурак М. В., Ліщук-Якимович Х. О.

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Україна

 

Мета: оцінити вплив синбіотика Флувіру на регуляторні показники імунної системи дітей молодшого шкільного віку, що часто хворіють, у період нестійкої ремісії респіраторних захворювань.

 

Пацієнти і методи. Під спостереженням знаходилися 40 дітей молодшого шкільного віку (6–11 років), які на підставі даних анамнезу, результатів клінічного, інструментального, лабораторного обстеження були віднесені до диспансерної групи дітей, що часто хворіють, з частотою респіраторних захворювань понад вісім разів на рік. Усі хворі отримували синбіотик «Флувір» (дитячий) курсом один місяць. Дослідження проводилися до початку та після закінчення вживання Флувіру.

 

Результати. На тлі застосування Флувіру відбулося покращання загального стану та регресії клінічних проявів у 70% пацієнтів; посилення мукозального, протиінфекційного, у тому числі противірусного, імунітету та регуляторної здатності адаптивної імунної відповіді; стабілізація антигенпрезентуючих процесів, зменшення активності запального процесу та аутоімунної настороженості захисних систем організму.

 

Висновки. На основі отриманих даних можна оцінити ефективність синбіотика Флувіру як помірну, з позитивною динамікою вивчених показників імунної системи в середньому у 58,6% пацієнтів. Виявлені порушення в імунній системі дітей, що часто хворіють, можуть стати предиктором розвитку аутоімунних хвороб. Тому рекомендовано використовувати Флувір протягом двох-трьох місяців під контролем імунологічних показників.

 

Ключові слова: діти, що часто хворіють, регуляторні імунологічні механізми, мукозальний імунітет, симбіотик Флувір.

 

Література:

1. Быковская СН, Насонов ЕЛ. 2005. Роль дефектов иммуносупрессии в развитии аутоиммунных заболеваний. Научн прак ревматол. 4: 81—84.

2. Щеплягина ЛА, Чернова ВМ, Круглова ИВ, Делягин ВМ. 2008. Возрастные особенности иммунитета у детей. Лекция для врачей. М: 38.

3. Гаращенко ТІ, Ільєнко ЛІ, Гаращенко МВ. 2006. Оцінка ефективності Анаферон дитячого в неспецифічної профілактики ГРВІ у молодших школярів. Лікуючий лікар. 2: 87—88.

4. Железнякова ГФ. 2011. Регуляторные Т-лимфоциты в иммунном ответе на инфекцию. Журнал инфектологии. 3;1: 6—12

5. Інструкції з використання симбіотиків Флувір та Флувір для дітей.

6. Нестерова ІВ, Малиновська ВВ, Тараканов ВА та ін. 2004. Інтерферон та імунотерапія в практиці лікування часто і тривало хворіючих дітей і дорослих. М: 160.

7. Кетлинский СА. 2006. Семейство цитокинов IL-17 и его биологические функции. Мед акад журн. 2: 12—27.

8. Кологривова ИВ, Кологривова ЕН, Суслова ТЕ. 2011. Молекулярные аспекты функционирования Т-хелперов 17-го типа. Бюл сибирской медицины. 4: 93—99.

9. Лазарева ТС, Жвания ФФ. 2009. Желудочно-кишечный тракт, микрофлора и иммунитет. Педиатрич фармакол. 6;1: 46—49.

10. Ломакин МС. 1990. В-лимфоциты: киллерные функции. Иммунология. 6: 4—7.

11. Маркова ТП, Чувіров ДГ. Тривало та часто хворіючі діти. Педіатрія. http://www.i_medic.com.ua.

12. Намазова ЛС. 2008. Новые возможности иммуномодулирующей терапии часто болеющих детей. Практика педіатра. 1: 78—82.

13. Корнилина ЕМ, Николаенко АН, Вовк АД и др. 2005. Новый препарат в лечении хронического гепатита С. Вісн фармакології та фармації. 5: 24—27.

14. Робертсон Дж, Шилковски Н. 2008.Справочник для педиатров. Пер с англ. Под ред НА Геппе. М: 1400.

15. Самсыгина ГА, Коваль ГС. 2009. Часто болеющие дети: проблемы диагностики, патогенеза и терапии. Леч Врач. 1: 10—15.

16. Самсыгина Г. 2005. Часто болеющие дети: проблемы патогенеза, діагностики и терапии. Педиатрия. 1: 66—77.

17. Таточенко ВК. Практическая пульмонологія детского возраста. Справ. М, Медицина: 442.

18. Альбицкий ВЮ, Баранов АА, Камаев ИА и др. 2003.Часто болеющие дети. Н-Новгород, НГМА.

19. Юлиш ЕИ. 2010. Факторы местного иммунитета при респираторных инфекциях и методы их активации. Здоровье ребенка. 5(26): 63—67.

20. Bruzzese E, Volpicelli M, Squeglia V et al. 2009. A formula containing galacto- and fructooligosaccharides prevents intestinal and extra-intestinal infections: an observational study. Clinical Nutrition. 28: 156—161. http://dx.doi.org/10.1016/j.clnu.2009.01.008; PMid:19231042

21. Annacker O, Pimenta-Araujo R, Burlen-Defranoux O. 2001.On the ontogeny and physiology of regulatory T cells. Immunol Rev. 182: 5—17. http://dx.doi.org/10.1034/j.1600-065X.2001.1820101.x; PMid:11722620

22. Boroja ML, Kirjavagen PV, Hekmat S. 2007. Anti-imflammatory effects of probiotic yohgurt in inflammatory bowel disease patients. Clinical and experimental immunology. 149: 470—479. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2249.2007.03434.x; PMid:17590176 PMCid:PMC2219330

23. Chabenoud I, Salomon B, Bluestone J. 2001. Supressor T-cells – they are back and critical for regulation of autoimmunity. Immunol Rev. 182: 149—163. http://dx.doi.org/10.1034/j.1600-065X.2001.1820112.x

24. Fukushima Y, Kawata Y, Hara H et al. 1998. Effect of a probiotic formula on intestinal immunoglobulin A production in healthy children. International Journal of Food Microbiology. 42: 39—44.

25. Maldonado J, Canabate F, Sempere L et al. 2012. Human milk probiotic Lactobacillus fermentum CECT5716 reduces the incidence of gastrointestinal and upper respiratory tract infections in infants. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition. 54: 55—61. http://dx.doi.org/10.1097/MPG.0b013e3182333f18; PMid:21873895

26. Picaud JC, Chapalain V, Paineau D et al. 2010. Incidence of infectious diseases in infants fed follow-on formula containing synbiotics: an observational study. Acta Paediatrica. 99: 1695-1700. http://dx.doi.org/10.1111/j.1651-2227.2010.01896.x; PMid:20560895 PMCid:PMC3034191

27. Takeda K, Suzuki T, Shimada SI et al. 2006. Interleukin-12 is involved in the enhancement of human natural killer cell activity by Lactobacillus casei Shirota. Clinical and Experimental Immunology. 146: 109—115. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2249.2006.03165.x; PMid:16968405 PMCid:PMC1809741

28. Kvaerner KJ, Nafstad P, Jaakola JJ. 2000. Upper respiratory morbidity in preschool children: a cross-sectional study. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 126;10: 1201—1206.

29. Barreto M, Ferreira RC, Lourenco L et al. 2009. Low frequency of CD4+CD25+ Treg in SLE patients: a heritable trait associated with CTLA4 and TGFβgene variants. BMC Immunology. 10: 5. http://dx.doi.org/10.1186/1471-2172-10-5

30. Mills KH. 2008. Induction, function and regulation of IL-17-producing T cells. Eur J Immunol. 38(10): 2636—2649. http://dx.doi.org/10.1002/eji.200838535; PMid:18958872

31. Ogawa T, Asai Y, Tamai R et al. 2006. Natural killer cell activities of synbiotic Lactobacillus casei ssp. casei in conjunction with dextran. Clinical and Experimental Immunology. 143: 103-109. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2249.2005.02975.x; PMid:16367940 PMCid:PMC1809552

32. O’Connor W, Zenewicz LA, Flavell RA. 2010. The dual nature of Th17 cells: shifting the focus to function. Nature Immunologe. 11;6: 471—476. http://dx.doi.org/10.1038/ni.1882; PMid:20485275

33. Sakaguchi S, Sakaguchi N, Shimizu J. 2001. Immunologic tolerance maintained by CD25+CD4+ regulatory T cells: their common role in controlling autoimmuniny, tumor immunity, and transplantation tolerance. Immunjl Rev. 182: 18—32. http://dx.doi.org/10.1034/j.1600-065X.2001.1820102.x; PMid:11722621

34. Sheih YH, Chiang BL, Wang LH. 2001. Systemic immunity-enhancing effects in healthy subjects following dietary consumption of the lactic acid bacterium Lactobacillus rhamnosus HN001. Journal of American College of Nutrition. 20: 149—156. http://dx.doi.org/10.1080/07315724.2001.10719027; PMid:11349938

35. Tesmer LA, Lundy K, Sarkar S, Fox DA. 2008. Th17 cells in human disease? Immunological Reviews. 223: 87—113. http://dx.doi.org/10.1111/j.1600-065X.2008.00628.x; PMid:18613831 PMCid:PMC3299089

36. Umetsu DT, Akbari O, Dekruyff RH. 2003. Regulatory T cells control the development of allergic disease and asthma. J Allerg Clin Immunol. 112: 480—487. http://dx.doi.org/10.1016/S0091-6749(03)01869-4

37. Wood KJ, Sakaguchi S. 2003. Regulatory T cells in transplantantic tolerance. Nat Rev Immunol. 3: 199—210. http://dx.doi.org/10.1038/nri1027; PMid:12658268