• До питання профілактики респіраторної захворюваності дітей дошкільного віку, які перебувають під впливом тютюнового диму внаслідок паління батьків. 
До змісту

До питання профілактики респіраторної захворюваності дітей дошкільного віку, які перебувають під впливом тютюнового диму внаслідок паління батьків. 

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2014.2(58):64-69; doi 10.15574/SP.2014.58.64 
 

До питання профілактики респіраторної захворюваності дітей дошкільного віку, які перебувають під впливом тютюнового диму внаслідок паління батьків. 
 

Тяжка О. В., Ванханова Т. О., Яременко Л. М.

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Дорожня клінічна лікарня № 1, м. Київ, Україна 

Мета — вивчити особливості захворюваності дітей — пасивних курців дошкільного віку на гострі респіраторні вірусні інфекції; дослідити динаміку патологічних змін із боку слизових оболонок рота та носа під впливом комплексу лікувально-профілактичних заходів, що включав суворе обмеження паління за присутності дитини; провести іригаційну терапію препаратом морської води Хьюмер 150 (для поліпшення захисних властивостей слизової оболонки носа та створення умов для ефективної регенерації епітеліального шару) і провести лікування вітамінно-мінеральним комплексом Вітрум®Кідз (для поліпшення механізмів місцевого імунітету); оцінити ефективність призначеного комплексу. 
 

Пацієнти та методи. Ефективність проведення лікувально-профілактичного комплексу вивчалась шляхом клінічної оцінки перебігу гострої респіраторної патології та цитоморфологічного дослідження мазків із носа та рота в динаміці 70 дітям віком 3,5–4,5 року. 
 

Результати. Позитивну динаміку відмічено у вигляді зниження частоти ускладнених епізодів ГРВІ — на 16,86% у дітей, які проживали з одним курцем, і на 14,2% у тих, які мали двох курців у родині; у зменшенні частоти проведення антибіотикотерапії з приводу ГРВІ — на 18,6% і 18,0% відповідно. Динамічне спостереження цитоморфологічних показників дало змогу засвідчити збільшення в обох групах кількості осіб із помірною кількістю слизу та наближенням долі келихоподібних клітин носа та базальних клітин у мазках букального епітелію до такої в дітей, батьки яких не палять. 
 

Висновки. Отримані результати дають змогу рекомендувати систематичне проведення комплексу профілактичних заходів дітям — пасивним курцям із включенням до нього вітамінно-мінерального препарату Вітрум®Кідз й препарату морської води Хьюмер 150, що сприятиме зменшенню їх респіраторної захворюваності за рахунок поліпшення процесів репарації слизових оболонок порожнин рота і носа, пошкоджених токсинами тютюнового диму. 
 

Ключові слова: діти, пасивне паління, гострі респіраторні вірусні захворювання, профілактика. 
 

Література:

1. Андрущук АА. 2004. Острые респираторные инфекции у детей. Doctor. 1: 35—36.

2. Беш ЛВ. 2011. Діти, які часто хворіють: дискусійні питання і можливості їх вирішення. Здоров'я України. 3(18): 13.

3. Булгакова ВА. 2010. Современные возможности этиотропной и симптоматической терапии острых респираторных инфекций у детей. Мед совет. 9: 63—67.

4. Добрянська ОВ, Полька НС, Бердник ОВ, Юрчук ОМ. 2012. Динаміка поширеності тютюнопаління серед підлітків (за результатами Глобального опитування підлітків 2005 і 2011 років). Гігієна населених місць. 59: 262—266.

5. Контроль над тютюном в Україні. Національний звіт. К, Міністерство охорони здоров'я України. 2009: 127.

6. Знаменская АА, Фомина ВЛ, Учайкин ВФ и др. 2011. Лечение и профилактика острых респираторных инфекций у часто болеющих детей. Лечащий врач. 1: 12—17.

7. Молочек ЮА. 2010. Опыт применения препарата «Хюмер 050 гипертонический» у детей с острым риносинуситом. Совр педиатрия. 5(33): 105—106.

8. Тяжка ОВ, Ванханова ТО, Яременко ЛМ, Пилипенко ІФ. 2012. Особливості захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції та цитоморфологічні особливості слизової оболонки носа і рота у дітей раннього віку, які потрапляють під вплив тютюнового диму. Здоровье ребенка. 8(43): 47 — 55.

9. Параев АВ, Логинова НС, Фошина ЕП. 2009. Клинико-иммунологические нарушения у часто болеющих детей и возможности их коррекции витаминно-минеральным комплексом. Рос вестник перинатологии и педиатрии. 2: 80—81.

10. Самсыгина ГА. 2005. Часто болеющие дети: проблемы патогенеза, диагностики и терапии. Педиатрия. 1: 66—73.

11. Трофименко ЛС. 1997. Концепция совершенствования питания как фактора здоровья детей и подростков. Педиатрия. 6: 86—88.

12. Бердник ОВ, Зайковська ВЮ, Добрянська ОВ, Сидоренко ТП. 2007. Тютюнопаління як фактор ризику для здоров'я дітей. Україна. Здоров'я нації. 1: 146—149.

13. Bousquet J, Khaltaev N, Cruz AA et al. 2008. Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008 update (in collaboration with the World Health Organization, GA(2)LEN and AllerGen). Allergy. 63(86): 8—16. http://dx.doi.org/10.1111/j.1398-9995.2007.01620.x; PMid:18331513

14. Heijink IH, Brandenburg SM, Postma DS, van Oosterhout AJ. 2012. Cigarette smoke impairs airway epithelial barrier function and cell-cell contact recovery. Eur Respir J. 39(2): 419—428. http://dx.doi.org/10.1183/09031936.00193810; PMid:21778164

15. Song SM, Park YS, Lee A et al. 2009. Concentrations of blood vitamin A, C, E, coenzyme Q10 and urine cotinine related to cigarette smoking exposure. Korean J Lab Med. 29(1): 10—16. http://dx.doi.org/10.3343/kjlm.2009.29.1.10; PMid:19262073

16. Elwany S, Ibrahim AA, Mandour Z, Talaat I. 2012. Effect of passive smoking on the ultrastructure of the nasal mucosa in children. Laryngoscope. 122(5): 965—969. http://dx.doi.org/10.1002/lary.23246; PMid:22447652

17. Lee J, Taneja V, Vassallo R. 2012. Cigarette smoking and inflammation: cellular and molecular mechanisms. J Dent Res. 91(2): 142—149. http://dx.doi.org/10.1177/0022034511421200; PMid:21876032 PMCid:PMC3261116

18. Wipfli H, Avila-Tang E, Navas-Acien A et al. 2008. Secondhand smoke exposure among women and children: evidence from 31 countries. Am J Public Health. 98(4): 672—679. http://dx.doi.org/10.2105/AJPH.2007.126631; PMid:18309121 PMCid:PMC2376995

19. Giovino GA, Mirza SA, Samet JM et al. 2012. Tobacco use in 3 billion individuals from 16 countries: an analysis of nationally representative cross-sectional household surveys. Lancet. 380(9842): 668—679. http://dx.doi.org/10.1016/s0140-6736(12)61085-x

20. Woodward A. 2013. Measures of exposure to secondhand smoke: recent developments. Tob Control. 22: 145—146. http://dx.doi.org/10.1136/tobaccocontrol-2012-050698; PMid:23047888