• До питання формування еубіозу кишечника при штучному вигодовуванні дітей грудного віку. 
До змісту

До питання формування еубіозу кишечника при штучному вигодовуванні дітей грудного віку. 

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2014.1(57):122-127; doi 10.15574/SP.2014.57.122 

До питання формування еубіозу кишечника при штучному вигодовуванні дітей грудного віку

Шадрін О. Г., Місник В. П., Пономарьова І. Г., Кліменко Л. А. 
 ГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМНУ»

ГУОЗ и МО г. Киева, Украина 

Мета: оцінка клінічної ефективності і впливу на стан мікробіоценозу кишечника суміші «Беллакт БІФІДО 1» з пробіотиком Bifidobacterium lactis BB-12 у дітей першого півріччя життя. 

Пацієнти і методи. Під спостереженням в амбулаторних умовах було 30 практично здорових дітей, що знаходилися на ранньому штучному вигодовуванні. На період дослідження з раціону харчування дітей були виключені інші види молочних замінників жіночого молока, а також біопрепарати, що містять пребіотики та/або пробіотичні культури. Добовий об'єм відновленої сухої суміші «Беллакт БІФІДО 1» відповідав віку дитини. У динаміці оцінювалися суб'єктивне ставлення до продукту, клінічна переносимість суміші, антропометричні дані дітей. Двічі проводили кількісний бактеріологічний аналіз фекалій. Тривалість спостереження склала 30 днів. 

Результати. Динамічне клінічне спостереження і результати мікробіологічних досліджень показали, що включення у раціон харчування суміші «Беллакт БІФІДО 1» мало позитивний вплив на організм дітей і сприяло нормалізації кишкового мікробіоценозу. На тлі застосування суміші виявлено збільшення концентрації біфідо- і лактобактерій та пригнічення росту умовно-патогенної флори (золотистого стафілокока). Продукт має добрі органолептичні властивості. Про високу харчову цінність свідчить стабільний приріст маси тіла дітей, що знаходилися під спостереженням. 

Висновки. Суха молочна суміш для дитячого харчування «Беллакт БІФІДО 1» є добре збалансованим і безпечним продуктом харчування з профілактичними властивостями для дітей з перших днів життя. 

Ключові слова: діти, штучне вигодовування, молочна суміш, облігатна мікрофлора. 

Література:

1. Каширская НЮ. 2000. Значение пребиотиков и пробиотиков в регуляции кишечной микрофлоры. Репринт по материалам РМЖ. 13—14: 3—6.

2. Корниенко ЕА, Нетребенко ОК, Украинцев СЕ. 2009. Роль кишечной микрофлоры и пробиотиков в развитии иммунитета у грудных детей. Педиатрия. 37;1: 72—83.

3. Куваева ИБ, Ладодо КС. 1991. Микроэкологические и иммунные нарушения у детей. М, Медицина: 240.

4. Нетребенко ОК. 2013. Пробиотики и программирование здорового будущего (обзор литературы). Nestle News. Бюл. № 38: 2—4.

5. Фадеенко ГД. 2010. Нарушения кишечного микробиоценоза и его коррекция при воспалительных заболеваниях кишечника на основе доказательной медицины. Совр гастроэнтерол. 5(53): 127—132.

6. Mastelly W, Songder N, m Jaccisagi D et al. 2011. Lactobacillus GG в профилактике внутрибольничных инфекций желудочно-кишечного тракта и дыхательных путей. Пробиотики. Тематич сб. 4: 11—15.