• Дитячі страхи (психологія і патологія)
До змісту Повний текст статті

Дитячі страхи (психологія і патологія)

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2017.4(84):36-40; doi 10.15574/SP.2017.84.36

Зінченко С. М., Козачук В. Г., Чурсіна Л. В.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Київська міська психоневрологічна лікарня №2, Україна

У дітей страхи виникають у різному віці і з різних причин. Розрізняють психологічно обумовлені страхи і страхи, пов'язані з патологією психіки
(невроз страху, фобії, еквіваленти епілепсії). Реабілітація дітей і підлітків, які страждають на страхи, повинна проводитися спільно лікарем, батьками,
психологом.

Ключові слова: діти, страхи, патологічні ознаки, реабілітація, батьки.

Література

1. Венар Ч. Психопатология развития детского и подросткового возраста/Ч. Венар, П. Кериг. — Санкт-Петербург: Прайм-Еврознак, 2007. — 670 с.

2. Зинченко С.Н. Страхи у детей / С.Н. Зинченко, Л.В. Чурсина // Журнал сімейного лікаря та сімейної медсестри. — 2010. — №5.

3. Нора Ньюкомб Развитие личности ребёнка / Нора Ньюкомб. — 8-е изд. — Санкт-Петербург: Питер, 2003 — 640 с.

4. Психология развития / под ред. Т.Д. Марцинковской. — Москва: Издательский центр «Академия», 2001. — 352 с.

5. Хайтович М.В. Психотерапія в педіатрії / М.В. Хайтович, В.Г. Майданник, О.А. Ковальова. — Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2003. — 216 с.

Зміст журналу Текст статті