• Дитяча хірургія – це любов, опора і надія
До змісту Повний текст статті

Дитяча хірургія – це любов, опора і надія

PAEDIATRIC SURGERY.UKRAINE.2018.1(58):116-119; doi 10.15574/PS.2018.58.116

Боднар Б. М.
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці

Стосунки лікаря і хворого є головною складовою проблеми медичної етики взагалі та лікарської деонтології зокрема. Це пояснюється специфікою діяльності лікаря, особливо дитячого, якому хворий і його батьки довіряють здоров’я і життя. Беззахисна довіра маленького пацієнта та його рідних вимагає від хірурга не лише професійної майстерності, але й високих моральних якостей, чуйності і терпіння.
Ключові слова: дитяча хірургія, медична етика.

Література

1. Алексеєнко АП, Карпенко КІ, Гончаренко ЛО, Дейнека ВВ. (2015). Навчальний посібник з курсу «Професійна етика вищої освіти» для осіб, що навчаються в магістратурі за спеціальністю «Педагогіка вищої школи». Харків: ХНМУ.

2. Кривченя Д. (2015). Ревеляції: науково-популярне видання. Київ: Медицина.

3. Русак ПС, Данилов ОА, Кукуруза ЮП, Рибальченко ВФ. (2006). Лапароскопічна хірургія дитячого віку: навчально-методичний посібник. Житомир – Київ: НМАПО імені П.Л. Шупика, ВНМУ ім. М.І. Пирогова.

4. Сушко ВИ (ред.), Кривченя ДЮ (ред.), Дегтярь ВА и др. (2015). Хирургия детского возраста: учебник (ВУЗ IV ур. аккр.). Киев: Медицина.

5. Толстанов ОК, Вороненко ЮВ, Рибальченко ВФ, Левицький АФ, Переяслав АА, Русак ПС. (2012). Історія хірургії дитячого віку України. Навчальний посібник. Тернопіль: ТДМУ, Укрмедкнига.

6. Толстанов ОК, Рибальченко ВФ, Русак ПС. (редактори) (2016). Навчальний посібник з теоретичної підготовки та набуття практичних навичок з маніпуляцій і оперативних втручань для лікарів інтернів за фахом «Дитяча хірургія». В 2-х. т. Житомир: Полісся.