• Динаміка структури методів розродження жінок з кесаревим розтином в анамнезі
До змісту

Динаміка структури методів розродження жінок з кесаревим розтином в анамнезі

HEALTH OF WOMAN. 2018.1(127):64–67

Назаренко Л. Г. , Недорезова К. М.
Харківська медична академія післядипломної освіти
Харківський клінічний пологовий будинок № 6

У статті представлено результати дослідження динаміки питомої ваги кесарева розтину (КР) серед усіх методів розродження, співвідношення первинного та повторного КР, відсоток жінок з рубцем на матці після КР, які погодилися на спробу вагінальних пологів після кесарева розтину (ВПКР), та частку випадків успішних ВПКР серед них.
Мета дослідження: визначення кількості жінок з рубцем на матці в когорті осіб, які здійснюють свої подальші репродуктивні наміри та мають нову вагітність.
Матеріали та методи. Клініко-статистичні дані установи другого рівня перинатальної допомоги за 10-річний період (з 2008 до 2017 року).
Результати. Установлено, що висока частота КР не впливає на зниження показників перинатальної смертності (ПС). Рівень КР понад 20% не дає переваги стосовно зниження ПС, отже не є виправданим з позиції перинатальної статистики. Показник КР впливає на інтранатальну складову ПС і майже не позначається на антенатальній. Зростання показника первинних КР дає підстави до прогнозування подальшого збільшення частки повторних КР та жінок з «оперованою маткою».
Заключення. Практика вагінальних пологів після кесарева розтину робить вагомий внесок у справу зниження частоти операцій в установах другого рівня перинатальної допомоги.
Ключові слова: кесарів розтин, рубець, вагінальні пологи.

Література:
1. Palatnik A, Grobman W. 2015. Induction of labor versus exalant management for women with a prior cesarean delivery. Am.j. Obstet. Gynecol. 212:358.e1-6.

2. Huang X, Lei J. 2011. Cesarean delivery for first pregnancy and neonatale morbidity and mortality in second pregnancy. European Jornal of Obstetrics, Gynecology 158;2:204–208. https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2011.05.006; PMid:21641102

3. Krasnopolsky VI, Logutova LS. 2012. Place of abdominal and vaginal operative delivery in modern obstetrics. Reality and prospects. Obstetrics and Gynecology 1:4–8.

4. Nazarenko LG, Dubrova L. 2010. About births after cesarean section: Arguments and facts. Women’s Health 7(53):117–121.

5. Nazarenko LG, Dubrova L. 2012. Psychological aspects of the prediction of vaginal delivery in women after cesarean section. Pediatrics, obstetrics and gynecology 75;3:60–63.

6. Radzinsky VY, Knyazev SA. 2015. Imperative WHO recommendations to reduce the proportion of cesarean sections. Status Praesens 3(26)06:8–12.