• Динаміка показників імунної системи після профілактики порушень у менопаузі у жінок з гіперпроліферативними процесами репродуктивної системи

Динаміка показників імунної системи після профілактики порушень у менопаузі у жінок з гіперпроліферативними процесами репродуктивної системи

HEALTH OF WOMAN. 2017.9(125):100–104; doi 10.15574/HW.2017.125.100

Бутіна Л. І.
Донецький національний медичний університет, м. Лиман

Мета дослідження: оцінювання ефективності профілактики порушень у менопаузі у жінок з гіперпроліферативними процесами репродуктивної системи (ГППРС) на підставі дослідження показників імунної системи.
Матеріали та методи. Замісну гормональну профілактику (ЗГП) нейровегетативних та психоемоційних порушень у менопаузі (НВППМ) проводили у 60 жінок віком від 40 до 53 років з наявністю ознак ГППРС за даними УЗД матки та результатами гістологічного дослідження зскрібку порожнини матки шляхом призначення комбінованого естроген-гестагенного препарату, до складу якого  входять природний естроген-естрадіолу валерат та дієногест за контрацептивною схемою, препарату, до складу якого входять акридоноцтова кислота і N-метилглюкамін, та свічок, які містять інтерферон рекомбінантний альфа-2b. Для оцінювання ефективності профілактики НВППМ досліджували показники імунної системи: визначали у плазмі крові рівні імуноглобулінів (Ig) А, М, G, інтерлейкінів (ІЛ)-1, -2, фактора некрозу пухлини (ФНП) до та після профілактики з використанням імуноферментного методу. У контрольну групу увійшли 30 жінок тієї самої вікової категорії без наявності НВППМ та ГППРС.
Результати. У жінок з ГППРС у пременопаузі спостерігається підвищення рівня IgA на 38%, IgG – на 21%, IgM – на 37%, рівня ІЛ-1 – у 2,6 разу, ІЛ-2 – у 2,6 разу, а ФНП – на 47% (р<0,05) порівняно зі здоровими жінками. Після застосування ЗГП у жінок при збереженні менструальної функції (n=24) знизився рівень ІЛ-1 у 2,4 разу, ІЛ-2 – на 43%, ФНП – на 28% (р<0,05), при розвитку менопаузи (n=36) вірогідно знизився рівень IgA – на 34% та IgG – на 37%, ІЛ-2 – на 15% порівняно з рівнем до профілактики (р<0,05). Симптоми НВППМ зникли у 40% жінок.
Заключення. Застосування запропонованого методу профілактики нейровегетативних та психоемоційних порушень у менопаузі знижує у жінок з гіперпроліферативними процесами репродуктивної системи напруження імунологічних реакцій, зменшує ризик виснаження їхніх компенсаторних можливостей і дозволяє ліквідувати дані порушення у 40% жінок у період пременопаузи.
Ключові слова: порушення у менопаузі, гіперпроліферативні процеси репродуктивної системи, профілактика, імунна система.

Література:
1. Бутіна Л.І. Профілактика порушень в менопаузі у жінок із гіперпроліферативними процесами репродуктивної системи // Медико- соціальні пролеми сім’ї. – 2013. – Т. 18, № 4. – С. 50–54.

2. Вихляева Е.М. Постменопаузальный синдром и стратегия заместительной гормональной терапии // Акушерство и гинекология. – 1997. – № 5. – С. 51–56.

3. Вихляева Е.М. Постменопаузальная терапия. – М.: МЕДпресс-Информ, 2008. – 448 с., илл.

4. Петри А., Сэбин К. Наглядная статистика в медицине / Пер. с англ. В.П. Леонова. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2003. – 144 с.

5. Сімрок В.В. Клініко-патогенетичне обгрунтування лікувальної тактики при поєднаних доброякісних процесах матки: Автореф. дис. … д-ра мед. наук (14.01.01) // Одеський держ. мед. ун-т МОЗ України. – Одеса, 2000. – 36 с.

6. Сімрок В.В., Сімрок Д.В., Хомінська З.Б. Цитокіновий бум при поєднаних доброякісних процесах матки // Новости медицины и фармации. – 2008. – № 253. – С. 114–117.

7. Татарчук Т.Ф. Заместительная гормональная терапия. Вопросы и ответы // Международный эндокринологический журнал. – 2007. – № 4 (10). – С. 59–65.

8. Щербина И.Н. Характер иммунных расстройств у женщин в пременопаузе // Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. – К.: «Інтермед», 2009. – С. 722–726.