• Динаміка мікроекології кишечника у дітей, хворих на моно- та мікст-варіанти ротавірусної інфекції 
До змісту

Динаміка мікроекології кишечника у дітей, хворих на моно- та мікст-варіанти ротавірусної інфекції 

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2015.6(70):79-81; doi 10.15574/SP.2015.70.79 
 

Динаміка мікроекології кишечника у дітей, хворих на моно- та мікст-варіанти ротавірусної інфекції 

Майданник В. Г., Сміян-Горбунова К. О., Сміян О. І., Бинда Т. П.

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Сумський державний університет, Україна 
 

Мета: вивчення особливостей складу кишкової мікрофлори у дітей з моно- та мікст-варіантами ротавірусної інфекції (РВІ).

Пацієнти і методи. Обстежено 87 хворих, віком від 1 місяця до 5 років. І групу склали 42 дитини з моноваріантом РВІ, до ІІ групи увійшли 45 пацієнтів із мікст-варіантом РВІ. Групу контролю склала 21 практично здорова дитина відповідного віку. Діти отримували стандартне лікування. Стан мікробіоценозу кишечника оцінювали в гострий період захворювання (на 1–2 добу госпіталізації) та в період реконвалесценції (на 6–7 добу). 
 

Результати. Гострий період захворювання характеризувався достовірними змінами мікропейзажу, як при моно-, так і при мікст-варіанті РВІ. Проте у дітей з мікст-варіантом РВІ ці зміни були виразнішими порівняно з даними хворих із моноваріантом інфекції та аналогічними показниками практично здорових дітей. Проведення стандартного лікування та клінічне видужання дітей не призводило до нормалізації мікробіоти кишечна. 
 

Висновки. З метою нормалізації мікробіоти кишечника після перенесеної РВІ можливе доповнення стандартних схем лікування препаратами для корекції дисбіотичних порушень. 
 

Ключові слова: ротавірусна інфекція, кишкова мікрофлора, діти. 
 

Література

1. Горелов АВ, Усенко ДВ. 2008. Ротавирусная инфекция у детей. Вопр совр педиатрии. 7;6: 78—84.

2. Крамарев СА, Закордонец АВ. 2011. Ротавируснаяинфекция: эпидемиология и профилактика. Здоровье ребенка. 1(28): 53—55.

3. Мазанкова ЛН, Яковлева ГЮ, Ардатская МД. 2011. Ротавирусная инфекция у детей раннего возраста: обоснование пробиотической терапии. Детские инфекции. 2: 52—56.

4. Незгода ІІ, Онофрійчук ОС. 2011. Досвід застосування молочної суміші «НАН кисломолочний 1 та 2» при лікуванні гострих кишкових інфекцій у дітей. Совр педиатрия. 2: 142—145.

5. Малолетняя СВ, Зайцева НЕ, Корчемная ЛВ и др. 2011. Опыт применения пробиотика-биоэнтеросептика Энтерожермина у детей с нарушением микробиоты кишечника. Совр педиатрия. 4(48): 177—182.

6. Абатуров ОЄ, Степанова ЮЮ, Кривуша ОЛ, Герасименко ОМ. 2013. Підходи до лікування ротавірусної інфекції у дітей. Совр педиатрия. 1(49): 129—133.

7. Дзюблик ІВ, Обертинська ОВ, Костенко ІГ та ін. 2009. Ротавірусна інфекція у дітей Україна. Профілактична медицина. 2(6): 54—59.

8. Усенко ДВ. 2011. К вопросу о роли пробиотических продуктов в профилактике заболеваний и сохранении здоровья человека. Лечащий врач. 7: 74—78.