• Динаміка маси тіла дітей із затримкою внутрішньоутробного розвитку при застосуванні енерготропних препаратів 
ua До змісту

Динаміка маси тіла дітей із затримкою внутрішньоутробного розвитку при застосуванні енерготропних препаратів 

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2015.7(71):32-34; doi 10.15574/SP.2015.71.32 
 

Динаміка маси тіла дітей із затримкою внутрішньоутробного розвитку при застосуванні енерготропних препаратів 
 

Гулієв Н. Д., Гараєва С. З.

Азербайджанський медичний університет, м. Баку 
 

Метою дослідження було вивчення ефективності застосування енерготропних препаратів у динаміці маси тіла новонароджених дітей із затримкою внутрішньоутробного розвитку (ЗВУР). Під спостереженням знаходились 76 дітей із ЗУВР. У групі новонароджених дітей із ЗВУР при включенні у базисну терапію комбінованого препарату енерготропної дії Корилип_нео середня прибавка маси тіла за місяць була приблизно на 200 г більше, ніж у дітей із ЗВУР, які отримували базисне лікування без метаболічної корекції. 

Результати досліджень показали більш високий клінічний ефект комбінації енерготропних препаратів з базисною терапією, що проводилась. 
 

Ключові слова: новонароджені, затримка внутрішньоутробного розвитку, маса тіла, терапія, енерготропні препарати. 
 

Література: 
1. Думова СВ. 2013, фев. Внутриклеточные энергетические нарушения у недоношенных детей с задержкой внутриутробного развития и их коррекция. Практика педиатра. 68—72.

2. Сухоруков ВС, Казанцева ИА, Клейменова НВ и др. 2008. Метаболическая коррекция нарушений клеточного энергообмена у детей с задержкой внутриутробного развития в неонатальном периоде. Рос вестн перинатол и педиатрии. 2: 13—18.

3. Николаева Е. А. Основные способы медикаментозного лечения детей с митохондриальными заболеваниями / Е. А. Николаева, С. В. Семячкина, С. Ц. Васильев // Руководство по фармакотерапии в педиатрии и детской хирургии. — Т.2. Клиническая генетика. Под общ ред АД Царегородцева, ВА Таболина. Москва, Медпрактика-М, 2002: 32—44.

4. Angelica D, Giovanni O, Vassilios F. 2012. Physiopathology of intrauterine growth retardation: from classic data to metabolomics. J Maternal-Fetal Neonatal Med. 25(S5): 13—8.

5. Itan TY, Yeo GS. 2005. Intrauterine growth restriction Curr Opin. Obstet Gynecol. 17(2): 135—142.

6. Nobili V, Alisi A, Panera N, Agostoni C. 2008. Low birth weight and catch-up-growth associated with metabolic syndrome: a ten year systematic review. Pediatr Endocrinol Rev. 6(2): 241—7.