• Динаміка інтелектуальної продуктивності у дітей з аутизмом у системі інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації 
До змісту

Динаміка інтелектуальної продуктивності у дітей з аутизмом у системі інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації 

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2015.6(70):90-92; doi 10.15574/SP.2015.70.90 
 

Динаміка інтелектуальної продуктивності у дітей з аутизмом у системі інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації 
 

Козявкін В. І., Волошин Т. Б.

Міжнародна клініка відновного лікування, м. Трускавець, Україна 
 

Мета: оцінити ефективність реабілітації дітей з аутизмом за системою інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації (СІНР) на підставі вивчення динаміки їх інтелектуальних показників. 
 

Пацієнти і методи. Критеріями включення у вибірку при первинній рандомізації були: вік дитини від 5 до 9 років, відповідність діагностичних критеріїв діагнозу «Дитячий аутизм» за МКХ'10, наявність ознак аутизму за Childhood Autism Rating Scale (CARS) або Autism Spectrum Screening Questionnaire (ASSQ), проходження дитиною курсу реабілітації за СІНР. Було обстежено 79 дітей, хворих на дитячий аутизм (F84.0). З метою оцінки ефективності реабілітації використовувалися кольорові прогресивні матриці Равена. 
 

Результати. Динаміка інтелектуальних показників у різних клінічних групах дітей з аутизмом мала односпрямований характер. Найбільш виразні позитивні зміни рівня інтелектуального розвитку відбувалися у хворих з низькими його показниками (після курсу реабілітації у зоні інтелектуального дефекту залишалися 30,5±5,5% дітей порівняно з 39±6% до початку лікування, в зоні граничного стану — 25,5±5,0% порівняно з 35,5±6,0% до початку лікування). 
 

Висновки. У результаті проведеного лікування за СІНР у хворих на аутизм дітей відбулися виразні позитивні зрушення у рівні інтелектуального розвитку та підвищення рівня когнітивної продуктивності. 
 

Ключові слова: дитячий аутизм, метод Козявкіна, система інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації, лікування 
 

Література

1. Волошин ТБ. 2014. Клінікопсихопатологічні особливості дітей, хворих на аутизм. Персоніфікована терапія психічних розладів: проблеми та рішення. Наук-практ конф, 24–25 квіт. 2014 року. Харків: 10.

2. Занятия по модификации поведения для аутичных детей: руководство для родителей и специалистов. Корректировка поведения на ранней стадии аутизма. http://www.childneurologyinfo.com/educationtext Behavioral_Intervention1.php.

3. Козявкин ВИ, Шестопалова ЛФ, Волошин ТБ. 2014. Система интенсивной нейрофизиологической реабилитации (СИНР) В. И. Козявкина — новый подход к реабилитации детей с аутизмом. Матер 4-й междисциплинарной науч-практ конф с междунар уч, 28–30 окт. 2014 г. Москва, ГБУЗ Научнопрактический центр детской психоневрологии Департамента здравоохранения г. Москвы. Москва: 48.

4. Козявкін ВІ, Шестопалова ЛФ, Подкоритов ВС. 1999. Дитячі церебральні паралічі. Медикопсихологічні проблеми. Львів, НВФ Українські технології: 144.

5. Козявкін ВІ. 1999. Система інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації за методом Козявкіна. Львів-Трускавець, Малти-М: 280.

6. Тарасун ВВ, Хворова ГМ. 2004. Концепція розвитку, навчання і соціалізації дітей з аутизмом. Навч посібн для вищих навч закладів. за наук ред ВВ Тарасун. К, Наук світ: 92—96.

7. Тарасун ВВ, Хворова ГМ. 2004. Концепція розвитку, навчання і соціалізації дітей з аутизмом. Навч посіб для вищих навч закладів. Київ, Наук світ: 92—96.

8. Тарасун ВВ. 2015. Основні напрями психологопедагогічної корекції і психокорекційних технологій для дітей з Аутизмом. http://refdb.ru/look/2677951-p2.html.

9. Developmental surveillance and screening for infants and young children. Committee on Children and Disabilities, American Academy of Pediatrics. Pediatrics. 2001. 108(1): 192—195.

10. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (Fourth Edition), DSMIV. http://www.hawaii.edu/hivandaids/Psychiatric%20Diagnosis%20and%20the%20Diagnostic%20and%20Statistical%20Manual%20of%20Mental%20Disorders.pdf.

11. Kozyavkin VI, Shestopalova LF, Voloshyn TB. 2014. Intensive Neurophysiological rehabilitation system (INRS) new approach for treatment of children with Autism. Rehabilitation of children with neurological disorders. Book of abstracts and congress programme. Materials of 2nd PanSlavic Congress of child neurology, 23–25 April 2014, Yekaterinburg, Russian Federation. Y, NVM Printing House: 126.