• Динамічні показники неспецифічної гіперсприйнятливості бронхів у підлітків, хворих на бронхіальну астму
ua До змісту Повний текст статті

Динамічні показники неспецифічної гіперсприйнятливості бронхів у підлітків, хворих на бронхіальну астму

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2019.2(98):41-45; doi 10.15574/SP.2019.98.41

Колоскова О. К., Шахова О. О., Тарнавська С. І., Маніліч І.О.
ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці
КМУ «Обласна дитяча клінічна лікарня», м. Чернівці, Україна

Мета: у міжнападовому періоді бронхіальної астми (БА) оцінити показники неспецифічної реактивності бронхів у дітей підліткового віку за результатами багаторічного динамічного спостереження.

Матеріали і методи. Проведено визначення неспецифічної гіперсприйнятливості бронхів у 42 дітей підліткового віку з БА. Обстеження проводили у міжнападовому періоді, коли у дитини були повністю відсутні клінічні прояви обструкції бронхів і відмінялися медикаменти, які могли вплинути на точність оцінки неспецифічної гіперсприйнятливості до прямих і непрямих стимулів. У більшості дітей обстеження проводилися багаторазово у динаміці спостереження.

Результати. Виявлено, що гіперчутливість бронхів була меншою за середньоважкого перебігу БА, ніж за важкого, і становила (ПК20Г) 1,58±0,5 мг/мл проти 1,04±0,4 мг/мл. Реактивність бронхів за даними дозозалежної кривої становила відповідно 2,01±0,14 у.о. проти 2,19±0,12 у.о., що свідчило про вищий ступінь реактивності дихальних шляхів при важкому перебігу захворювання у підлітків. По мірі посилення важкості захворювання у підлітків зростає лабільність бронхів (ПЛБ). Так, при легкому перебігу захворювання ПЛБ дорівнює 9,26±0,13% (95% ДІ: 0,12–1,45), при середньоважкому — 13,18±3,93% (95% ДІ: 12,9–25,3), а при важкому — 27,7±4,2% (95% ДІ: 12,8–26,1), Р<0,05. За середньоважкого варіанту ПЛБ зростає переважно за рахунок індексу бронходиляції 10,37±3,18% (95% ДІ: 10,5–20,5), а за важкого — і за рахунок виникнення бронхоспазму фізичної напруги 12,3±3,34% (95% ДІ: 9,5–20,4).

Висновки. Гіперсприйнятливість дихальних шляхів до прямих і непрямих стимулів у міжнападовому періоді, мабуть, поєднує спільні механізми, до яких передусім слід віднести запалення дихальних шляхів, а неспецифічну гіперреактивність бронхів у дітей підліткового віку, мабуть, слід розглядати як мультифакторний феномен, а скоріше — епіфеномен БА.

Ключові слова: бронхіальна астма, підлітки, гіперсприйнятливість дихальних шляхів.

ЛІТЕРАТУРА

1. Anderson SD, Freed R, Wyndham J. (2002). The use of bronchial provocation tests for identifying asthma. Respiratory Medicine. 3:77—85.

2. Cockcroft DW, Davis BE. (2006). Mechanisms of airway hyperresponsiveness. J Allergy Clin Immunol. 118: 551—559. https://doi.org/10.1016/j.jaci.2006.07.012; PMid:16950269

3. Dell SD, Bola SS, Foty RG et al. (2015). PD20 Should be Used to Interpret Methacholine Challenge Tests with Modern Nebulizers. Annals of the American Thoracic Society. https://doi.org/10.1513/AnnalsATS.201409-433OC; PMCid:PMC4627419

4. Grootendorst DC, Rabe KF. (2004). Mechanisms of bronchial hyperreactivity in asthma and chronic obstructive pulmonary disease. Proc Am Thoracic Soc. 1:77—87. https://doi.org/10.1513/pats.2306025; PMid:16113417

5. Koh YY, Kang EK, Kang H. (2003). Bronchial hyperresponsiveness in adolescents with long-term asthma remission: importance of a Family history of bronchial hyperresponsiveness. Chest.124:819—825. https://doi.org/10.1378/chest.124.3.819

6. Mochizuki H, Muramatsu R, Hagiwara S et al. (2009). Relationship between bronchial hyperreactivity and asthma remission during adolescence. Ann. Allergy Asthma Immunol. 103;3:201—205. https://doi.org/10.1016/S1081-1206(10)60182-2

7. Sumino K, Sugar EA, Irvin СС et al. (2014). Variability of methacholine bronchoprovocation and the effect of inhaled corticosteroids in mild asthma. Ann Allergy Asthma Immunol.112(4):354—360. https://doi.org/10.1016/j.anai.2014.01.013; PMid:24507830 PMCid:PMC3987862

8. Walsh GM. (2013). An update on biologic-based therapy in asthma. Immunotherapy. 5(11):1255—1264. https://doi.org/10.2217/imt.13.118; PMid:24188679

9. Wang F, He XY, Baines KJ et al. (2011). Different inflammatory phenotypes in adults and children with acute asthma. Eur Respir J.38:567—574. https://doi.org/10.1183/09031936.00170110; PMid:21233265

Стаття надійшла до редакції 07.11.2018 р., прийнята до друку 05.03.2019 р.